Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Організація виробництва продукції тваринництва

Виробничий процес та принципи його організації.

Процес виробництва продукції включає такі елементи: працю, предмет праці та засоби праці.

Предмет та засоби праці, разом узяті, утворюють засоби виробництва.

Поєднання живої праці (робочої сили) з предметами та засобами праці характеризує процес виробництва, результат якого виявляється у виконанні тих або інших робіт, створенні відповідної кількості продукції.

Загальними принципами раціональної організації виробничих процесів є: пропорційність, погодженість, ритмічність, безперервність, або потоковість.

Пропорційність — установлення оптимальних пропорцій у розстановці людей та механізмів на окремих операціях робочого процесу.

Погодженість — виконання окремих операцій у чітко відведений для них час.

Ритмічність — виконання усіх операцій робочого процесу, пов'язаних між собою у єдиному ритмі.

Потоковість — рівномірний випуск продукції протягом відповідного періоду часу або технологічного циклу.

Визначення раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів. Раціональні розміри сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів визначають науково-дослідні і проектно-конструкторські інститути по сільському господарству з урахуванням розвитку господарства (табл. 244—246).

Таблиця 244.

Раціональні розміри господарств з поглибленою спеціалізацією
на виробництві молока по зонах Української PCP на перспективу

Показники

Полісся

Лісостеп

Степ

молочно- льонарські господарства з розвинутим картоплярством

молочно- буряківничі господарства із зерновим напрямом

молочно-зернові господарства з вирощуванням  соняшнику

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га

2—3 3,3—5,5 5,2—7

Питома вага у структурі посівних площ, %:

     

          зернових

50 55 60

          кормових

29 29,5 27

Виробництво кормів, тис. ц кормових одиниць

40—60 100—150 130—175

Поголів'я корів, тис. голів

0,8—1,2 1,6—2,4 2,4—3,2

Середньорічний надій молока від корови, кг

3000 3500 3000

Щільність поголів'я на 100 га с.-г. угідь, голів:

     

          великої рогатої худоби

50 60 58

          корів

40 48 46

Виробництво на 100 га відповідних угідь, ц

     

          молока

1200 1680 1380

          м'яса

40 60 54

          зерна

1250 1871 1824

Питома вага молока у структурі товарної продукції, %

42 46 48

 

Таблиця 245.

Раціональні розміри господарства з поглибленою спеціалізацією
на вирощуванні та відгодівлі молодняка великої рогатої худоби
від 20-денного до 16-місячного віку

Показники

Полісся

Лісостеп

Степ

скотарсько-  картоплярські господарства

скотарсько-  буряківничі господарства із зерновим напрямом

скотарсько-  зернові господарства

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га

3—4 4—6 6—10

Питома вага у структурі посівних площ, %

     

          зернових

52 55 55

          кормових

31 26 29

Виробництво кормів, тис. ц кормових одиниць

60—80 120—180 150—250

Реалізація великої рогатої худоби за рік, тис. голів

1,5—2 3,5—5 4,2—7

Те саме з розрахунку на 100 га с.-г. угідь, голів

50 83 70

Щільність поголів'я на 100 га с.-г. угідь, голів:

     

          великої рогатої худоби

68

117

87

          корів

10 10 10

Виробництво на 100 га с.-г. угідь, ц:

     

          м'яса (приріст)

144 233 193

          молока

300 350 300

Питома вага у структурі товарної продукції, %:

     

          скотарства

68 59 71

          в тому числі яловичини

56 51 60

 

Таблиця 246.

Раціональні розміри господарства з поглибленою спеціалізацією
на виробництві свинини із замкнутим циклом

Показники

Полісся

Лісостеп

Степ

свинарсько- картоплярські господарства

свинарсько- буряківничі господарства

свинарсько-молочно- зернові господарства

Площа сільськогосподарських угідь, тис. га

3—4 4,5—6 6-8

В тому числі ріллі

2,6—3,5 4,1—5,5 5,5—7,3

Питома вага у структурі посівних площ, %:

     

          зернових

64 63 65

          кормових

21 22 22

Виробництво кормів, тис. ц кормових одиниць

60—80 135—180 150—200

Реалізація свиней за рік, тис. голів

6,0—8,0 15,0—20,0 15,0—20,7

Те саме на 100 га пашні, голів

228 364 283

Щільність поголів'я на 100 га відповідних угідь, голів:

     

          великої рогатої худоби

12,5 8,3 12,5

          корів

10,0 6,7 10,0

          свиней

185 312 237

          основних свиноматок

11,4 18,2 13,7

Питома вага продукції свинарства у структурі товарної продукції, %

63,5 68 72

 

Структура стада — це процентне відношення статевих та вікових груп худоби даного виду тварин на відповідну дату.

Під організаційною структурою слід розуміти таке співвідношення окремих виробничих груп у стаді, яке побудоване з урахуванням планової спеціалізації тваринництва і разом з тим забезпечує обов'язкове виконання господарством планових завдань за обсягом та якістю продукції, строках її реалізації і відтворенню поголів'я. Залежно від спеціалізації у кожній галузі тваринництва є кілька типів структур стада (табл. 247—249).

Таблиця 247.

Виробничі напрями та варіанти структури стада великої рогатої худоби

Показники

М'ясний напрям

М'ясо-молочннй та молочно-м'ясний напрями

Молочний напрям

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

68-72

90-95

Питома вага поголів'я, % на початок року:

                 

          корови

40 45 47 50 55 60 65 70 94

          нетелі

6 6 5 6 7 7 8 9

Бички старше року

7 4

Телиці старше року

7 5 4 4 4 4 5 6

Телиці до року

20 20 22 21 19 19 15 12 3

Бички до року

20 20 22 19 15 10 7 3 3

 

Таблиця 248.

Структура стада свиней,
% до всього поголів'я на кінець року

Статеві та вікові групи тварин

Питома вага свиноматок, %

8

10

13

15

17

Кнури-плідники

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Свиноматки основні

8,0 10,0 13,0 15,0 17,0

Ремонтний молодняк

4,3 5,3 6,9 7,9 9,0

Відгодівельний молодняк

51,1 38,9 20,5 8,4

Поросята до 2 міс

36,0 45,0 58,6 67,5 72,6

 

Таблиця 249.

Структура стада овець на фермах різного напряму,
% до загального поголів'я на початок року

Статеві та вікові групи тварин

Тонкорунне та навіптонкорунне вівчарство

Смушкове вівчарство

допустима межа

у середньому

допустима межа

у середньому

Барани-плідники

0,5—2,0 1 0,5—2,0 1,5

Вівцематки

60—65 63 70—82 76

Валахи

10—12 11

Ярочки

15—20 18 15—25 20

Баранці

5—8 7 2—3 2,5

Всього

  100   100

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Організація виробництва продукції тваринництва

Наступна сторінка -      Організація праці

Попередня сторінка -    Планування виробництва у тваринництві

Повернутися
до початку сторінки -   
Організація виробництва продукції тваринництва

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.