Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Організація виробництва продукції тваринництва

Виробничий процес та принципи його організації.

Процес виробництва продукції включає такі елементи: працю, предмет праці та засоби праці.

Предмет та засоби праці, разом узяті, утворюють засоби виробництва.

Поєднання живої праці (робочої сили) з предметами та засобами праці характеризує процес виробництва, результат якого виявляється у виконанні тих або інших робіт, створенні відповідної кількості продукції.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Загальними принципами раціональної організації виробничих процесів є: пропорційність, погодженість, ритмічність, безперервність, або потоковість.

Пропорційність — установлення оптимальних пропорцій у розстановці людей та механізмів на окремих операціях робочого процесу.

Погодженість — виконання окремих операцій у чітко відведений для них час.

Ритмічність — виконання усіх операцій робочого процесу, пов'язаних між собою у єдиному ритмі.

Потоковість — рівномірний випуск продукції протягом відповідного періоду часу або технологічного циклу.

Визначення раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів. Раціональні розміри сільськогосподарських підприємств та їх виробничих підрозділів визначають науково-дослідні і проектно-конструкторські інститути по сільському господарству з урахуванням розвитку господарства (табл. 244—246).

Таблиця 244.

Раціональні розміри господарств з поглибленою спеціалізацією на виробництві молока по зонах Української PCP на перспективу

Показники Полісся Лісостеп Степ
молочно- льонарські господарства з розвинутим картоплярством молочно- буряківничі господарства із зерновим напрямом молочно-зернові господарства з вирощуванням  соняшнику
Площа сільськогосподарських угідь, тис. га 2—3 3,3—5,5 5,2—7
Питома вага у структурі посівних площ, %:      
          зернових 50 55 60
          кормових 29 29,5 27
Виробництво кормів, тис. ц кормових одиниць 40—60 100—150 130—175
Поголів'я корів, тис. голів 0,8—1,2 1,6—2,4 2,4—3,2
Середньорічний надій молока від корови, кг 3000 3500 3000
Щільність поголів'я на 100 га с.-г. угідь, голів:      
          великої рогатої худоби 50 60 58
          корів 40 48 46
Виробництво на 100 га відповідних угідь, ц      
          молока 1200 1680 1380
          м'яса 40 60 54
          зерна 1250 1871 1824
Питома вага молока у структурі товарної продукції, % 42 46 48

 

Таблиця 245.

Раціональні розміри господарства з поглибленою спеціалізацією на вирощуванні та відгодівлі молодняка великої рогатої худоби від 20-денного до 16-місячного віку

Показники Полісся Лісостеп Степ
скотарсько- картоплярські господарства скотарсько- буряківничі господарства із зерновим напрямом скотарсько- зернові господарства
Площа сільськогосподарських угідь, тис. га 3—4 4—6 6—10
Питома вага у структурі посівних площ, %      
          зернових 52 55 55
          кормових 31 26 29
Виробництво кормів, тис. ц кормових одиниць 60—80 120—180 150—250
Реалізація великої рогатої худоби за рік, тис. голів 1,5—2 3,5—5 4,2—7
Те саме з розрахунку на 100 га с.-г. угідь, голів 50 83 70
Щільність поголів'я на 100 га с.-г. угідь, голів:      
          великої рогатої худоби 68 117 87
          корів 10 10 10
Виробництво на 100 га с.-г. угідь, ц:      
          м'яса (приріст) 144 233 193
          молока 300 350 300
Питома вага у структурі товарної продукції, %:      
          скотарства 68 59 71
          в тому числі яловичини 56 51 60

 

Таблиця 246.

Раціональні розміри господарства з поглибленою спеціалізацією на виробництві свинини із замкнутим циклом

Показники Полісся Лісостеп Степ
свинарсько- картоплярські господарства свинарсько- буряківничі господарства свинарсько-молочно- зернові господарства
Площа сільськогосподарських угідь, тис. га 3—4 4,5—6 6-8
В тому числі ріллі 2,6—3,5 4,1—5,5 5,5—7,3
Питома вага у структурі посівних площ, %:      
          зернових 64 63 65
          кормових 21 22 22
Виробництво кормів, тис. ц кормових одиниць 60—80 135—180 150—200
Реалізація свиней за рік, тис. голів 6,0—8,0 15,0—20,0 15,0—20,7
Те саме на 100 га пашні, голів 228 364 283
Щільність поголів'я на 100 га відповідних угідь, голів:      
          великої рогатої худоби 12,5 8,3 12,5
          корів 10,0 6,7 10,0
          свиней 185 312 237
          основних свиноматок 11,4 18,2 13,7
Питома вага продукції свинарства у структурі товарної продукції, % 63,5 68 72

 

Структура стада — це процентне відношення статевих та вікових груп худоби даного виду тварин на відповідну дату.

Під організаційною структурою слід розуміти таке співвідношення окремих виробничих груп у стаді, яке побудоване з урахуванням планової спеціалізації тваринництва і разом з тим забезпечує обов'язкове виконання господарством планових завдань за обсягом та якістю продукції, строках її реалізації і відтворенню поголів'я. Залежно від спеціалізації у кожній галузі тваринництва є кілька типів структур стада (табл. 247—249).

Таблиця 247.

Виробничі напрями та варіанти
структури стада великої рогатої худоби

Показники М'ясний напрям М'ясо-молочннй та молочно-м'ясний напрями Молочний напрям
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 68-72 90-95
Питома вага поголів'я, % на початок року:                  
          корови 40 45 47 50 55 60 65 70 94
          нетелі 6 6 5 6 7 7 8 9
Бички старше року 7 4
Телиці старше року 7 5 4 4 4 4 5 6
Телиці до року 20 20 22 21 19 19 15 12 3
Бички до року 20 20 22 19 15 10 7 3 3

 

Таблиця 248.

Структура стада свиней,
% до всього поголів'я на кінець року

Статеві та вікові групи тварин Питома вага свиноматок, %
8 10 13 15 17
Кнури-плідники 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
Свиноматки основні 8,0 10,0 13,0 15,0 17,0
Ремонтний молодняк 4,3 5,3 6,9 7,9 9,0
Відгодівельний молодняк 51,1 38,9 20,5 8,4
Поросята до 2 міс 36,0 45,0 58,6 67,5 72,6

 

Таблиця 249.

Структура стада овець на фермах різного напряму,
% до загального поголів'я на початок року

Статеві та вікові групи тварин Тонкорунне та навіптонкорунне вівчарство Смушкове вівчарство
допустима межа у середньому допустима межа у середньому
Барани-плідники 0,5—2,0 1 0,5—2,0 1,5
Вівцематки 60—65 63 70—82 76
Валахи 10—12 11
Ярочки 15—20 18 15—25 20
Баранці 5—8 7 2—3 2,5
Всього   100   100

 

Ви дивилися сторінку - Організація виробництва продукції тваринництва

Наступна сторінка      - Організація праці

Попередня сторінка    - Планування виробництва у тваринництві

Повернутися до початку сторінки Організація виробництва продукції тваринництва

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.