Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Організація штучного осіменіння

На промислових тваринницьких комплексах лабораторію по племінній роботі та по відтворенню розміщують поряд з цехом роздоювання і осіменіння корів або вона повинна прилягати до лінії руху худоби на доїльний майданчик. У манежі лабораторії обладнують кілька індивідуальних станків, призначених одночасно для осіменіння і наступного перетримування корів до закінчення у них охоти. Виявляють охоту в корів техніки та інші працівники тваринництва. З метою своєчасного виявлення корів в охоті в умовах комплексу спостереження за поведінкою тварин проводять три рази на добу: перший раз вранці за 0,5—1 год перед доїнням і в період прогону на доїння; другий раз — в обід під час переганяння на пасовище чи з пасовища, а в стійловий період на вигульних майданчиках і в секціях корівника після годівлі; третій раз — в період прогону на вечірнє доїння і на нічний відпочинок.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Вибраних для осіменіння корів разом з іншими тваринами направляють на переддоїльний майданчик, а потім переганяють у манеж для штучного осіменіння. Тварин в охоті до осіменіння не доять чи після доїння їх витримують перед осіменінням у стійлах манежу не менше 2 год.

Після накопичення в манежі всіх корів в охоті їх осіменяють. Враховують оптимальний час осіменіння, який визначають за строками від початку охоти чи за ступенем зрілості фолікула в яєчнику. Після осіменіння тварин залишають у цих же стійлах манежу до закінчення охоти. Осіменіння корів у манежі, суміщеному з місцем перетримування тварин, найбільш доцільне з фізіологічної, господарської та економічної точок зору.

Осіменіння телиць на комплексах по вирощуванню нетелей організовують за таким технологічним принципом. Цех по відтворенню телиць умовно ділять на зони — неосіменених, осіменених і тільних з раннім строком тільності.

Виявляють телиць в охоті в секціях під час моціону. Вранці й ввечері це робить технік, вдень — оператор по годівлі та догляду. Телиць, призначених для осіменіння, переганяють у спеціальну секцію, яку ділять воротами на манеж для осіменіння і майданчик для перетримування тварин. Лабораторія по відтворенню розташована поряд з манежем.

На великих свинарських комплексах, де за рік вирощують і відгодовують 54—108 тис. свиней, вигідніше одержувати сперму від кнурів, яких утримують на комплексах. В умовах промислового свинарства річне навантаження на одного кнура становить 350 і більше свиноматок. Роботу на внутрішньогосподарській станції виконують щоденно протягом 7—8-годинного робочого дня. Кількість персоналу залежить від обсягу робіт та потужності комплексу.

Аналіз результатів осіменіння. Аналіз організації відтворення стада проводять за підсумками року чи інший період. При проведенні аналізу бажано враховувати й підсумки минулих років. Необхідно рік у рік одержувати теля від кожної корови, від кожної свиноматки — по два опороси (10—12 здорових поросят на опорос), від кожної вівцематки — по окоту. В результаті визначають вихід молодняка з розрахунку на 100 самок, загальну заплідненість та після першого осіменіння, індекс осіменіння.

Для встановлення причин недоодержання приплоду визначають: стан кормової бази, повноцінність годівлі; забезпеченість тварин приміщеннями, які відповідають зоотехнічним вимогам, у тому числі наявність родильних відділень, профілакторіїв; наявність лабораторій по племінній роботі та відтворенню, їх обладнання, кваліфікацію техніків штучного осіменіння; організацію роботи, облік на фермі, лабораторії по племінній роботі та відтворенню; прояв відтворювальної функції в тварин (настання статевих циклів); вибір самок для осіменіння; дотримання вимог правил штучного осіменіння; проведення діагностики вагітності й безпліддя; організацію акушерської допомоги, застосування лікувально-профілактичних та стимулюючих препаратів; ветеринарно-санітарний стан господарств, племпідприємств.

Крім того, для встановлення причин низької заплідненості самок, недоодержання приплоду проводять і враховують результати клінічної і акушерсько-гінекологічної диспансеризації маточного поголів'я.

 

Ви дивилися сторінку - Організація штучного осіменіння

Наступна сторінка      - Запліднення і фактори, що йому сприяють

Попередня сторінка    - Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Повернутися до початку сторінки Організація штучного осіменіння

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.