Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Організація штучного осіменіння

На промислових тваринницьких комплексах лабораторію по племінній роботі та по відтворенню розміщують поряд з цехом роздоювання і осіменіння корів або вона повинна прилягати до лінії руху худоби на доїльний майданчик. У манежі лабораторії обладнують кілька індивідуальних станків, призначених одночасно для осіменіння і наступного перетримування корів до закінчення у них охоти. Виявляють охоту в корів техніки та інші працівники тваринництва. З метою своєчасного виявлення корів в охоті в умовах комплексу спостереження за поведінкою тварин проводять три рази на добу: перший раз вранці за 0,5—1 год перед доїнням і в період прогону на доїння; другий раз — в обід під час переганяння на пасовище чи з пасовища, а в стійловий період на вигульних майданчиках і в секціях корівника після годівлі; третій раз — в період прогону на вечірнє доїння і на нічний відпочинок.

Вибраних для осіменіння корів разом з іншими тваринами направляють на переддоїльний майданчик, а потім переганяють у манеж для штучного осіменіння. Тварин в охоті до осіменіння не доять чи після доїння їх витримують перед осіменінням у стійлах манежу не менше 2 год.

Після накопичення в манежі всіх корів в охоті їх осіменяють. Враховують оптимальний час осіменіння, який визначають за строками від початку охоти чи за ступенем зрілості фолікула в яєчнику. Після осіменіння тварин залишають у цих же стійлах манежу до закінчення охоти. Осіменіння корів у манежі, суміщеному з місцем перетримування тварин, найбільш доцільне з фізіологічної, господарської та економічної точок зору.

Осіменіння телиць на комплексах по вирощуванню нетелей організовують за таким технологічним принципом. Цех по відтворенню телиць умовно ділять на зони — неосіменених, осіменених і тільних з раннім строком тільності.

Виявляють телиць в охоті в секціях під час моціону. Вранці й ввечері це робить технік, вдень — оператор по годівлі та догляду. Телиць, призначених для осіменіння, переганяють у спеціальну секцію, яку ділять воротами на манеж для осіменіння і майданчик для перетримування тварин. Лабораторія по відтворенню розташована поряд з манежем.

На великих свинарських комплексах, де за рік вирощують і відгодовують 54—108 тис. свиней, вигідніше одержувати сперму від кнурів, яких утримують на комплексах. В умовах промислового свинарства річне навантаження на одного кнура становить 350 і більше свиноматок. Роботу на внутрішньогосподарській станції виконують щоденно протягом 7—8-годинного робочого дня. Кількість персоналу залежить від обсягу робіт та потужності комплексу.

Аналіз результатів осіменіння. Аналіз організації відтворення стада проводять за підсумками року чи інший період. При проведенні аналізу бажано враховувати й підсумки минулих років. Необхідно рік у рік одержувати теля від кожної корови, від кожної свиноматки — по два опороси (10— 12 здорових поросят на опорос), від кожної вівцематки — по окоту. В результаті визначають вихід молодняка з розрахунку на 100 самок, загальну заплідненість та після першого осіменіння, індекс осіменіння.

Для встановлення причин недоодержання приплоду визначають: стан кормової бази, повноцінність годівлі; забезпеченість тварин приміщеннями, які відповідають зоотехнічним вимогам, у тому числі наявність родильних відділень, профілакторіїв; наявність лабораторій по племінній роботі та відтворенню, їх обладнання, кваліфікацію техніків штучного осіменіння; організацію роботи, облік на фермі, лабораторії по племінній роботі та відтворенню; прояв відтворювальної функції в тварин (настання статевих циклів); вибір самок для осіменіння; дотримання вимог правил штучного осіменіння; проведення діагностики вагітності й безпліддя; організацію акушерської допомоги, застосування лікувально-профілактичних та стимулюючих препаратів; ветеринарно-санітарний стан господарств, племпідприємств.

Крім того, для встановлення причин низької заплідненості самок, недоодержання приплоду проводять і враховують результати клінічної і акушерсько-гінекологічної диспансеризації маточного поголів'я.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Організація штучного осіменіння

Наступна сторінка -      Запліднення і фактори, що йому сприяють

Попередня сторінка -    Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Повернутися
до початку сторінки -   
Організація штучного осіменіння

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.