Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Організація праці у вівчарстві

Основною формою організації праці у вівчарстві є чабанська бригада, за якою закріплюють овець, робочу худобу, приміщення, обладнання й інвентар.

У районах республіки склались різні форми організації виробництва продукції вівчарства й організації праці. Однією з форм організації праці є механізована бригада, за якою закріплюють не тільки поголів'я, але й земельні угіддя і техніку. Зустрічаються укрупнені чабанські бригади, які доглядають кілька отар. За ними закріплюють техніку по роздаванню кормів, напуванню, видаленню гною і стриженню. На великих комплексно-механізованих фермах і майданчиках поголів'я доглядають постійні виробничі бригади з внутрішнім бригадним поділом на ланки. Проте ланкова система не повністю відповідає новим прийомам технології і гальмує надалі розвиток організації виробництва. Нині найбільше відповідає завданням перспективного розвитку колективів виробнича бригада з цеховою організацією праці.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Первинною виробничою одиницею на великій комплексно-механізованій фермі слід вважати не окрему чабанську бригаду, а цех. На вівчарських комплексах найчастіше створюються цехи по догляду за матками, племінними баранами і валухами, а також цехи по спрямованому вирощуванню молодняка, по відгодівлі понадремонтного молодняка й дорослих вибракуваних овець. В основу назви цехів покладено структуру стада овець. Цехом, як правило, керує бригадир. В цехах по догляду за вівцями створюють ланки, за якими закріплюють по дві спарені отари і по два приміщення. Таке закріплення не допускає знеосібки і підвищує заінтересованість ланки в успішному виконанні виробничих завдань. Керує роботою цехових бригад завідуючий вівчарським комплексом.

У кожній бригаді для успішного ведення галузі необхідно впровадити госпрозрахунок. Розвитку госпрозрахунку у вівчарстві сприяє організація праці за колективним підрядом.

В умовах колективного підряду оплата праці здійснюється за кінцевий результат.

 

Ви дивилися сторінку - Організація праці у вівчарстві

Наступна сторінка      - Використання собак у вівчарстві

Попередня сторінка    - Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Повернутися до початку сторінки Організація праці у вівчарстві

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.