Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Організацію вивчення безпечних методів праці необхідно здійснювати керівникам радгоспів, колгоспів та інших підприємств сільського господарства у суворій відповідності з системою стандартів з безпеки праці ГОСТ 12.0.004—79 та галузевого стандарту «ССБТ» Організація навчання по охороні праці в сільському господарстві. Загальні положення» ОСТ 46.0.126—82.

Згідно з названими документами в колгоспах, на підприємствах, в організаціях і в установах системи Держагропрому СРСР передбачено проводити по техніці безпеки ввідний первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, поточний інструктажі та курсове навчання.

Ввідний інструктаж з головними спеціалістами проводить керівник підприємства чи організації обов'язково з участю інженера по техніці безпеки й охороні праці. З усіма, що тільки прибули на роботу, на виробниче навчання, практику чи у відрядження інструктаж проводять головні спеціалісти згідно з типовою програмою ввідного інструктажу з урахуванням вимог ССБТ, а також всіх особливостей виробництва, затверджених керівником господарства за погодженням з місцевим комітетом профспілки, про що роблять запис в журналі реєстрації ввідного інструктажу чи особистій картці інструктажу з обов'язковими підписами інструктованого й інструктуючого.

Первинний інструктаж на робочому місці здійснює безпосередній керівник робіт з усіма новоприйнятими на підприємство, переведеними з одного підрозділу в інший, відрядженими, учнями й студентами, які прибули на виробниче навчання чи практику, з працівниками і будівельниками, які виконують нову для них роботу, а також з будівельниками, які виконують будівельно-монтажні роботи на території діючого підприємства. Інструктують кожного працівника індивідуально з демонструванням безпечних прийомів праці за інструкціями по охороні праці, розробленими для окремих професій чи видів робіт з урахуванням вимог стандартів ССБТ і основних питань інструктажу на робочому місці. Всі робітники після первинного інструктажу на робочому місці і перевірки знань протягом перших 2—5 змін (залежно від стажу, досвіду й характеру роботи) виконують роботу під наглядом майстра чи бригадира, після чого оформляють допуск їх до самостійної роботи. Допуск до роботи фіксують датою і підписом інструктуючого в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці чи особистій картці інструктажу.

Повторний інструктаж проходять всі працюючі, незалежно від кваліфікації, освіти й стажу роботи не рідше, ніж через 6 міс. Проводять його безпосередні керівники робіт для перевірки й підвищення рівня знань правил та інструкцій по охороні праці, індивідуально чи з групою працівників однієї професії, бригади за програмою інструктажу на робочому місці.

Позаплановий інструктаж здійснюють при змінах правил охорони праці, технологічного процесу, заміні чи модернізації обладнання, пристосувань та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, які впливають на безпеку праці, порушенні працівниками вимог безпеки праці, які можуть призвести чи призвели до травми, аварії, вибуху чи пожежі, перервах у роботі більш як 30 календарних днів для робіт, до яких поставлені підвищені вимоги безпеки праці і 60 днів для інших робіт.

Позаплановий інструктаж проводять безпосередні керівники робіт індивідуально чи з групою працівників однієї професії в обсязі первинного інструктажу на робочому місці.

Поточний інструктаж проводить безпосередній керівник перед виконанням робіт, на які оформляють наряд-допуск. Про проходження інструктажу роблять відмітку у наряді-допуску.

Про первинний інструктаж на робочому місці, повторний і позаплановий особа, яка їх проводила, робить запис у журналі реєстрації інструктажу на робочому місці чи особистій картці інструктажу з обов'язковими підписами інструктованого й інструктуючого. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення.

Знання по безпеці праці робітники вдосконалюють на курсах підвищення кваліфікації, безпеки праці. Курсове навчання з безпеки праці керівних працівників і спеціалістів сільського господарства, а також колгоспників, робітників радгоспів та інших підприємств сільського господарства організовують відповідні служби охорони праці щорічно.

Групи слухачів курсового навчання комплектують за професійною ознакою і рівнем освіти. Курсове навчання з охорони праці працівників сільського господарства реєструють в журналі реєстрації курсового навчання по охороні праці і закінчують перевіркою знань слухачів курсів атестаційною комісією з оформленням результатів екзамену в атестаційній відомості (протоколі).

Атестаційна комісія видає посвідчення про проходження курсового навчання.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Наступна сторінка -      Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Попередня сторінка -    Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Повернутися
до початку сторінки -   
Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.