Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Організацію вивчення безпечних методів праці необхідно здійснювати керівникам радгоспів, колгоспів та інших підприємств сільського господарства у суворій відповідності з системою стандартів з безпеки праці ГОСТ 12.0.004—79 та галузевого стандарту «ССБТ» Організація навчання по охороні праці в сільському господарстві. Загальні положення» ОСТ 46.0.126—82.

Згідно з названими документами в колгоспах, на підприємствах, в організаціях і в установах системи Держагропрому СРСР передбачено проводити по техніці безпеки ввідний первинний на робочому місці, повторний, позаплановий, поточний інструктажі та курсове навчання.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ввідний інструктаж з головними спеціалістами проводить керівник підприємства чи організації обов'язково з участю інженера по техніці безпеки й охороні праці. З усіма, що тільки прибули на роботу, на виробниче навчання, практику чи у відрядження інструктаж проводять головні спеціалісти згідно з типовою програмою ввідного інструктажу з урахуванням вимог ССБТ, а також всіх особливостей виробництва, затверджених керівником господарства за погодженням з місцевим комітетом профспілки, про що роблять запис в журналі реєстрації ввідного інструктажу чи особистій картці інструктажу з обов'язковими підписами інструктованого й інструктуючого.

Первинний інструктаж на робочому місці здійснює безпосередній керівник робіт з усіма новоприйнятими на підприємство, переведеними з одного підрозділу в інший, відрядженими, учнями й студентами, які прибули на виробниче навчання чи практику, з працівниками і будівельниками, які виконують нову для них роботу, а також з будівельниками, які виконують будівельно-монтажні роботи на території діючого підприємства. Інструктують кожного працівника індивідуально з демонструванням безпечних прийомів праці за інструкціями по охороні праці, розробленими для окремих професій чи видів робіт з урахуванням вимог стандартів ССБТ і основних питань інструктажу на робочому місці. Всі робітники після первинного інструктажу на робочому місці і перевірки знань протягом перших 2—5 змін (залежно від стажу, досвіду й характеру роботи) виконують роботу під наглядом майстра чи бригадира, після чого оформляють допуск їх до самостійної роботи. Допуск до роботи фіксують датою і підписом інструктуючого в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці чи особистій картці інструктажу.

Повторний інструктаж проходять всі працюючі, незалежно від кваліфікації, освіти й стажу роботи не рідше, ніж через 6 міс. Проводять його безпосередні керівники робіт для перевірки й підвищення рівня знань правил та інструкцій по охороні праці, індивідуально чи з групою працівників однієї професії, бригади за програмою інструктажу на робочому місці.

Позаплановий інструктаж здійснюють при змінах правил охорони праці, технологічного процесу, заміні чи модернізації обладнання, пристосувань та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, які впливають на безпеку праці, порушенні працівниками вимог безпеки праці, які можуть призвести чи призвели до травми, аварії, вибуху чи пожежі, перервах у роботі більш як 30 календарних днів для робіт, до яких поставлені підвищені вимоги безпеки праці і 60 днів для інших робіт.

Позаплановий інструктаж проводять безпосередні керівники робіт індивідуально чи з групою працівників однієї професії в обсязі первинного інструктажу на робочому місці.

Поточний інструктаж проводить безпосередній керівник перед виконанням робіт, на які оформляють наряд-допуск. Про проходження інструктажу роблять відмітку у наряді-допуску.

Про первинний інструктаж на робочому місці, повторний і позаплановий особа, яка їх проводила, робить запис у журналі реєстрації інструктажу на робочому місці чи особистій картці інструктажу з обов'язковими підписами інструктованого й інструктуючого. При реєстрації позапланового інструктажу вказують причину його проведення.

Знання по безпеці праці робітники вдосконалюють на курсах підвищення кваліфікації, безпеки праці. Курсове навчання з безпеки праці керівних працівників і спеціалістів сільського господарства, а також колгоспників, робітників радгоспів та інших підприємств сільського господарства організовують відповідні служби охорони праці щорічно.

Групи слухачів курсового навчання комплектують за професійною ознакою і рівнем освіти. Курсове навчання з охорони праці працівників сільського господарства реєструють в журналі реєстрації курсового навчання по охороні праці і закінчують перевіркою знань слухачів курсів атестаційною комісією з оформленням результатів екзамену в атестаційній відомості (протоколі).

Атестаційна комісія видає посвідчення про проходження курсового навчання.

 

Ви дивилися сторінку - Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Наступна сторінка      - Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Попередня сторінка    - Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Повернутися до початку сторінки Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.