Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Посадові оклади керівників та спеціалістів племпідприємств диференційовані залежно від річного плану штучного осіменіння тварин. Племпідприємства залежно від оплати праці керівників та спеціалістів поділені на чотири групи (табл. 197, 198).

Таблиця 197.

Показники для розподілу підприємств по племінній роботі
та штучному осіменінню сільськогосподарських тварин

Групи за оплатою праці Кількість корів і телиць старше одного року
для господарств всіх категорій на початок року,
тис. голів
Перша Понад 500
Друга Від 250 до 500
Третя Від 100 до 250
Четверта До 100

Примітка.

До 100 корів і телиць прирівнюються 100 кобил, 300 основних і перевірюваних свиноматок, 600 вівцематок і ярок старше одного року в зоні з розвинутим вівчарством та 400 вівцематок і ярок — в інших районах

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 198.

Показники для розподілу підприємств по племінній роботі
та штучному осіменінню сільськогосподарських тварин

Групи за оплатою праці Річний план штучного осіменіння корів і телиць, тис. голів
Перша Понад 150
Друга Від 100 до 150
Третя Від 50 до 100
Четверта До 50

Примітки:

1. До 100 корів і телиць прирівнюються 70 кобил, 80 свиноматок, 500 вівцематок та ярок старше одного року

2. Племінні об'єднання відносять до четвертої групи за оплатою праці керівників.

 

В Українській PCP поділ племоб'єднань за оплатою праці проведено залежно від річного охвату реалізації продукції.

У лабораторії по племінній роботі та відтворенню тварин у колгоспах працю техніка по штучному осіменінню оплачують за VI розрядом тарифної сітки немеханізованих робіт і працівників з середньою спеціальною чи вищою зооветеринарною освітою — на рівні зоотехніків.

Приклад. Згідно з річним планом технік по штучному осіменінню повинен осіменити 500 корів і телиць чи 200 свиноматок, або 6000 вівцематок і ярок. Річний фонд оплати праці буде становити 1418 крб. 25 коп. (4,65 крб. X 305 днів). Доплата за продукцію в даному господарстві не встановлена. Розцінка за осіменіння однієї самки після встановлення запліднення й підтвердження його актом зооветеринарного персоналу буде становити: за корову чи телицю — 2 крб. 83,6 коп. (1418 крб. 52 коп. : 500 голів), за свиноматку — 4 крб. 72,7 коп. (1418 крб. 25 коп. : 200 голів х 1,5 опоросу за рік), за вівцематку — 23,6 коп. (1418 крб. 25 коп. : 6000 гол.).

До розрахунку за осіменіння тварин техніку по штучному осіменінню виплачують 70 крб. за місяць.

Встановлена також додаткова оплата технікам по штучному осіменінню тварин. Її видають за збільшення приплоду від 100 самок, які є в колгоспі на початок року порівняно з середнім рівнем, досягнутим за попередні 3—5 років, але не менше ніж 80 телят, 150 поросят, 88 ягнят (табл. 199, 200).

Таблиця 199.

Розмір додаткової оплати при збільшенні виходу приплоду

При збільшенні виходу приплоду, голів Розмір додаткової оплати, % до місячного окладу
телят ягнят поросят
Від 2 до 4 Від 2 до 6 Від 25 до 50 0,25
Від 4 до 6 Від 6 до 8 Від 50 до 75 0,50
Від 6 до 8 Від 8 до 10 Від 75 до 100 0,75
Від 8 до 10 Від 10 до 12 Від 100 до 135 1,00
Понад 10 Понад 12 Понад 135 1,50

 

Таблиця 200.

Розмір додаткової оплати за одержання приплоду від 100 самок, голів

Корів Вівцематок Свиноматок Розмір додаткової оплати, % до місячного окладу
тонкорунних порід напівтонкорунних, напівгрубововнових грубововнових порід
Від 86 до 90 Від 90 до 95 Від 105 до 110 Від 1200 до 1350 2,0
Від 90 до 92 Від 95 до 100 Від 110 до 115 Від 1350 до 1500 2,5
Від 92 до 95 Від 100 до 105 Від 115 до 120 Від 1500 до 1650 3,5
Понад 95 Понад 105 Понад 120 Понад 1650 3,5

 

Додаткову оплату видають також за результатами роботи за рік. При цьому враховують строки осіменінь: для корів — після одержання останнього приплоду; для свиноматок — після відлучення поросят, для вівцематок — після встановленої у колгоспі дати початку осіменіння овець (табл. 201).

Таблиця 201.

Додаткова оплата залежно від строків осіменіння тварин

Строки осіменіння, днів Розмір додаткової оплати, %
корів свиноматок вівцематок
До 30 До 21 До 20 100
31—60 22—40 2135 80
Понад 60 Понад 40 Понад 35 Не нараховується

 

Оплату праці технікам по штучному осіменінню тварин у радгоспах проводять за одиницю виробленої продукції за розцінками, обчисленими з 105%-ної тарифної ставки VI розряду з урахуванням затвердженої річної норми виробництва продукції на працівника.

Преміювання працівників, зайнятих штучним осіменінням тварин, проводять за перевиконання плану одержання молодняка від 100 самок у розмірі плану одержання до 20 % вартості надпланової продукції за реалізаційними цінами.

Найбільш кваліфікованим технікам, які досягли протягом 2—3 років високих стабільних показників у роботі, присвоюють звання «Майстер тваринництва І чи II класу» з доплатою до заробітної плати відповідно 20 чи 10 %.

З метою широкої пропаганди передового досвіду по відтворенню стада в колгоспах і радгоспах, а також поліпшення організації соціалістичного змагання техніків по штучному осіменінню сільськогосподарських тварин проводять конкурси на кращі показники. їх проводять у господарствах, районах, областях та республіках.

Для підготовки й проведення конкурсу створюють організаційний комітет. На конкурсах кожний технік виконує роботи по осіменінню в три тури: підготовка обладнання, приладів та реактивів до роботи, оцінка якості сперми; підготовка інструментів та тварин і їх осіменіння; оформлення документації, робота з табелем-календарем, картотекою.

Оцінюють результати змагання (конкурсу) комітет (жюрі) і судді за 100-бальною системою, підсумовуючи бали за три тури. Жюрі при оцінці результатів змагання техніків враховують показники роботи за попередній рік — вихід приплоду молодняка від 100 самок. При оцінці роботи техніка враховують також культуру роботи, послідовність виконання технологічних процесів, відпрацьованість техніки й технології, вміння визначити у тварин стадії та феномени статевого циклу.

 

Ви дивилися сторінку - Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Наступна сторінка      - Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Попередня сторінка    - Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Повернутися до початку сторінки Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

1 2 Бюро технического перевода ok самара. Перевод технический верстка бюро перевода.3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.