Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Посадові оклади керівників та спеціалістів племпідприємств диференційовані залежно від річного плану штучного осіменіння тварин. Племпідприємства залежно від оплати праці керівників та спеціалістів поділені на чотири групи (табл. 197, 198).

Таблиця 197.

Показники для розподілу підприємств по племінній роботі
та штучному осіменінню сільськогосподарських тварин

Групи за оплатою праці

Кількість корів і телиць старше одного року
 для господарств всіх категорій на початок року,
тис. голів

Перша

Понад 500

Друга

Від 250 до 500

Третя

Від 100 до 250

Четверта

До 100

Примітка.

До 100 корів і телиць прирівнюються 100 кобил, 300 основних і перевірюваних свиноматок, 600 вівцематок і ярок старше одного року в зоні з розвинутим вівчарством та 400 вівцематок і ярок — в інших районах

Таблиця 198.

Показники для розподілу підприємств по племінній роботі
та штучному осіменінню сільськогосподарських тварин

Групи за оплатою праці

Річний план штучного осіменіння корів і телиць, тис. голів

Перша

Понад 150

Друга

Від 100 до 150

Третя

Від 50 до 100

Четверта

До 50

Примітки:

1. До 100 корів і телиць прирівнюються 70 кобил, 80 свиноматок, 500 вівцематок та ярок старше одного року

2. Племінні об'єднання відносять до четвертої групи за оплатою праці керівників.

 

В Українській PCP поділ племоб'єднань за оплатою праці проведено залежно від річного охвату реалізації продукції.

У лабораторії по племінній роботі та відтворенню тварин у колгоспах працю техніка по штучному осіменінню оплачують за VI розрядом тарифної сітки немеханізованих робіт і працівників з середньою спеціальною чи вищою зооветеринарною освітою — на рівні зоотехніків.

Приклад. Згідно з річним планом технік по штучному осіменінню повинен осіменити 500 корів і телиць чи 200 свиноматок, або 6000 вівцематок і ярок. Річний фонд оплати праці буде становити 1418 крб. 25 коп. (4,65 крб. X 305 днів). Доплата за продукцію в даному господарстві не встановлена. Розцінка за осіменіння однієї самки після встановлення запліднення й підтвердження його актом зооветеринарного персоналу буде становити: за корову чи телицю — 2 крб. 83,6 коп. (1418 крб. 52 коп. : 500 голів), за свиноматку — 4 крб. 72,7 коп. (1418 крб. 25 коп. : 200 голів х 1,5 опоросу за рік), за вівцематку — 23,6 коп. (1418 крб. 25 коп. : 6000 гол.).

До розрахунку за осіменіння тварин техніку по штучному осіменінню виплачують 70 крб. за місяць.

Встановлена також додаткова оплата технікам по штучному осіменінню тварин. Її видають за збільшення приплоду від 100 самок, які є в колгоспі на початок року порівняно з середнім рівнем, досягнутим за попередні 3—5 років, але не менше ніж 80 телят, 150 поросят, 88 ягнят (табл. 199, 200).

Таблиця 199.

Розмір додаткової оплати при збільшенні виходу приплоду

При збільшенні виходу приплоду, голів

Розмір додаткової оплати, % до місячного окладу

телят

ягнят

поросят

Від 2 до 4 Від 2 до 6 Від 25 до 50 0,25
Від 4 до 6 Від 6 до 8 Від 50 до 75 0,50
Від 6 до 8 Від 8 до 10 Від 75 до 100 0,75
Від 8 до 10 Від 10 до 12 Від 100 до 135 1,00
Понад 10 Понад 12 Понад 135 1,50

 

Таблиця 200.

Розмір додаткової оплати за одержання приплоду від 100 самок, голів

Корів

Вівцематок

Свиноматок

Розмір додаткової оплати, % до місячного окладу

тонкорунних порід

напівтонкорунних, напівгрубововнових грубововнових порід

Від 86 до 90 Від 90 до 95 Від 105 до 110 Від 1200 до 1350 2,0
Від 90 до 92 Від 95 до 100 Від 110 до 115 Від 1350 до 1500 2,5
Від 92 до 95 Від 100 до 105 Від 115 до 120 Від 1500 до 1650 3,5
Понад 95 Понад 105 Понад 120 Понад 1650 3,5

 

Додаткову оплату видають також за результатами роботи за рік. При цьому враховують строки осіменінь: для корів — після одержання останнього приплоду; для свиноматок — після відлучення поросят, для вівцематок — після встановленої у колгоспі дати початку осіменіння овець (табл. 201).

Таблиця 201.

Додаткова оплата залежно від строків осіменіння тварин

Строки осіменіння, днів

Розмір додаткової оплати, %

корів

свиноматок

вівцематок

До 30 До 21 До 20 100
31—60 22—40 2135 80
Понад 60 Понад 40 Понад 35 Не нараховується

 

Оплату праці технікам по штучному осіменінню тварин у радгоспах проводять за одиницю виробленої продукції за розцінками, обчисленими з 105%-ної тарифної ставки VI розряду з урахуванням затвердженої річної норми виробництва продукції на працівника.

Преміювання працівників, зайнятих штучним осіменінням тварин, проводять за перевиконання плану одержання молодняка від 100 самок у розмірі плану одержання до 20 % вартості надпланової продукції за реалізаційними цінами.

Найбільш кваліфікованим технікам, які досягли протягом 2—3 років високих стабільних показників у роботі, присвоюють звання «Майстер тваринництва І чи II класу» з доплатою до заробітної плати відповідно 20 чи 10 %.

З метою широкої пропаганди передового досвіду по відтворенню стада в колгоспах і радгоспах, а також поліпшення організації соціалістичного змагання техніків по штучному осіменінню сільськогосподарських тварин проводять конкурси на кращі показники. їх проводять у господарствах, районах, областях та республіках.

Для підготовки й проведення конкурсу створюють організаційний комітет. На конкурсах кожний технік виконує роботи по осіменінню в три тури: підготовка обладнання, приладів та реактивів до роботи, оцінка якості сперми; підготовка інструментів та тварин і їх осіменіння; оформлення документації, робота з табелем-календарем, картотекою.

Оцінюють результати змагання (конкурсу) комітет (жюрі) і судді за 100-баль-ною системою, підсумовуючи бали за три тури. Жюрі при оцінці результатів змагання техніків враховують показники роботи за попередній рік — вихід приплоду молодняка від 100 самок. При оцінці роботи техніка враховують також культуру роботи, послідовність виконання технологічних процесів, відпрацьованість техніки й технології, вміння визначити у тварин стадії та феномени статевого циклу.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Наступна сторінка -      Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Попередня сторінка -    Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Повернутися
до початку сторінки -   
Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

 

1 2 3 Бюро технического перевода ok самара. Перевод технический верстка бюро перевода.4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.