Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Облік у тваринництві

Форми первинного обліку. Вивчення якісних показників тваринництва за певний період часу на основі даних бухгалтерського й статистичного обліку, планової і звітної документації ведеться для виявлення резервів збільшення виробництва продукції на основі підвищення продуктивності худоби.

У радгоспах і колгоспах застосовують єдині обов'язкові для всіх форми первинного обліку. Більшість первинних документів заповнюють і оформляють безпосередньо на фермах і комплексах. Після заповнення їх передають у бухгалтерію. Використовуючи бухгалтерські записи, можна визначити рівень затрат на виробництво продукції тваринництва, тобто визначити її собівартість, і, співставляючи її із здавальними чи закупівельними цінами, визначити рівень рентабельності галузі в цілому чи по окремих видах продукції — молоко, м'ясо, вовна, продукція птахівництва.

Для обліку тваринницької продукції застосовують такі первинні документи: журнал обліку надоїв молока, відомість руху і переробки молока і молочних продуктів, відомість обліку вовни (настригу й приймання), відомість несучості, акт на збирання меду, акт оприбуткування тварин і визначення приросту, акт на вибуття тварин, гуртова відомість, акт приймання грубих і соковитих кормів, звіт про рух худоби й птиці на фермі.

Журнал обліку надоїв молока (форма 112) веде завідуючий фермою (бригадир) чи майстер машинного доїння. Записи в журнал роблять після кожного доїння. Щоденно майстри машинного доїння своїм підписом стверджують показники кількості надоєного молока і вмісту жиру в молоці. Журнал ведуть протягом 15 днів. Двічі на місяць його з іншими документами на від-, правлене й використане на внутрішньогосподарські потреби молоко подають в бухгалтерію колгоспу чи радгоспу.

Дані про кількість надоєного молока щоденно з журналу обліку надоїв молока переносять у відомість руху молока (форма 114). Ця форма призначена для щоденного обліку надходження й витрачення молока протягом місяця. У кінці місяця відомість разом з журналом обліку надоїв молока і супровідними документами по приходу, накладними та іншими документами на витрачання молока подають у бухгалтерію господарства.

На молоко, відправлене з ферми на приймальні пункти молокозаводу для продажу державі, а також на сепараторні пункти для переробки, оформляють відомість переробки молока і молочних продуктів (форма 124).

На кожну партію молока, відправленого з ферми чи збирного пункту, а також молочних продуктів молокозаводу чи магазину виписують товарно-транспорту накладну на відправку молока і молочних продуктів. На витрати продукції, призначеної для переробки, також оформляють документи на витрачання (накладна при витрачанні вершків у господарстві чи здаванні державі), відомість витрачання знежиреного молока для випоювання телятам, підгодівлі поросят. Документ складає завідуючий виробництвом (майстер) за участю лаборанта.

Первинними документами по обліку вовни є акт настригу і приймання вовни й щоденник надходження і відправлення вовни на заготівельні пункти. Використовуючи відомість обліку настригу вовни, завідуючий фермою (бригадир) складає акт, який разом з відомістю обліку вовни подають у бухгалтерію господарства на другий день після закінчення стриження.

Для обліку збирання яєць використовують щоденник надходження сільськогосподарської продукції (форма 81), в якому вказують щоденну кількість несучок на фермі, кількість яєць (штук) цілих, битих, а також кількість яєць, одержаних від молодняка.

Улов риби обліковують також у щоденниках надходження сільськогосподарської продукції.

Одержаний у день народження приплід тварин оформляють актом на оприбуткування тварин (форма 95). Цей документ складають зоотехнік чи бригадир за участю ветеринарного лікаря. У складанні акта беруть участь працівники, за якими закріплено поголів'я. Акт на оприбуткування приплоду тварин складають по кожній групі тварин окремо в двох екземплярах у день одержання приплоду телят, поросят, ягнят, лошат. У цьому документі відображають весь приплід за день. На наступний день після складання акта один екземпляр його разом із звітом про рух поголів'я подають у бухгалтерію господарства.

У всіх випадках вибуття худоби з господарства (забій, падіж, вимушений забій) складають акти на вибуття тварин і птиці (форма 100). В них вказують характеристику тварин, які вибули, і причини вибуття, спосіб ліквідації (вимушений забій, знищення). Ветеринарні працівники зобов'язані докладно вказувати причини захворювання, в результаті якого загинула чи була вимушено забита тварина. У документі зазначають можливість використання туші тварини, що загинула чи вимушено забитої, а також її шкури.

Акт на вибуття худоби і птиці підписує директор радгоспу чи голова колгоспу, завідуючий фермою (бригадир), ветлікар, а також матеріально відповідальна особа, яка прийняла на зберігання продукцію. Вартість худоби і птиці, які загинули з вини окремих осіб, відносять на рахунок винних і вона підлягає стягненню у порядку, встановленому законом.

Основний вид тваринницької продукції, яку одержують при вирощуванні молодняка й відгодівлі худоби,— приріст живої маси. За цим показником доводяться планові завдання й оплачується праця працівників ферми. Зважують худобу на спеціально обладнаних вагах у місцях розміщення худоби завідуючий фермою (бригадир) чи зоотехнік за участю працівників, які доглядають закріплене стадо. Результати зважування заносять у відомість зважування худоби (форма 98), де обліковують масу тварин до і після зважування на певну дату. Для визначення приросту за звітний місяць по групі з урахуванням тварин, які надійшли і вибули, складають розрахунок визначення приросту (форма 98а). Після зважування відомість разом з складеним окремо розрахунком по визначенню приросту живої маси подають у бухгалтерію господарства.

Всі випадки переведення тварин і птиці з однієї статево-вікової групи в іншу, з однієї ферми на іншу оформляють актом на переведення тварин (форма 97). Складають акт також і при відлученні поросят, лошат, ягнят. У документі дають докладну характеристику тварин, яких переводять, вказують їх вік, масу.

Акт на переведення тварин підписують завідуючий фермою, бригадир чи зоотехнік, а також відповідальна особа, за якою закріплені тварини.

При відправленні худоби на м'ясокомбінат, заготівельні пункти чи передачі в інші господарства, бригади, ферми складають гуртову відомість (форма 99). У документі вказують, кому передають худобу, стать, вік, породу, кількість і загальну живу масу худоби, вгодованість. При продажу худоби іншим господарствам виписують рахунок-фактуру.

Для обліку витрачання кормів у тваринництві використовують відомість витрачання кормів (форма 94). На основі раціонів, які складає зоотехнік і затверджує керівник господарства, на кожну групу худоби до початку звітного періоду виписують кормову відомість. При відпусканні кормів у відомості проставляють кількість використаного фуражу і дату видачі. В кінці місяця на основі даних відомості встановлюють загальні фактичні витрати кормів по кожній групі худоби з урахуванням перехідних залишків. Кормові відомості, підписані завідуючим фермою (бригадиром), зоотехніком, передають у бухгалтерію, де вони є основою для списання кормів.

Для одержання відомостей про зміни, які стались в стаді за звітний період, на фермах і комплексах ведуть книгу обліку руху худоби. У кінці звітного періоду підводять підсумки записів у книзі по кожній групі худоби.

Одержані підсумки переносять у звіт про рух худоби і птиці на фермі. У ньому відображають також загальну кількість днів перебування у господарстві (кормо-дні) худоби кожної групи.

Чекова форма взаєморозрахунків і контролю виробничої діяльності у колгоспах і радгоспах. Підвищення ефективності сільського господарства потребує економного використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів на кожній ділянці виробництва.

Виникає необхідність удосконалення внутрішньогосподарських взаємовідносин, впровадження нових методів економічної роботи — введенні чекової системи взаєморозрахунків.

Чекову систему взаєморозрахунків у господарстві необхідно впроваджувати з організацією внутрішньогосподарського розрахунку, всебічного аналізу за ряд років діяльності як підприємства в цілому, так і кожного підрозділу зокрема. Після цього розробляють «Положення про внутрішньогосподарський розрахунок», яке затверджується наказом директора у радгоспах, рішенням загальних зборів — у колгоспах.

Виробничі підрозділи, виходячи з призначення кожного з них, проводять свою діяльність на основі госпрозрахункових завдань, які доводяться їм на початку господарського року. Госпрозрахункові завдання складають керівники підрозділів разом з спеціалістами відповідних галузей і економістами. Ці завдання включають обсяги виробництва, виконання робіт чи надання послуг і ліміт виробничих витрат.

Ліміти виробничих витрат госпрозрахункових підрозділів — це загальна сума витрат, необхідних для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, передбачених планом. їх розмір визначають у госпрозрахунковому завданні, виходячи із запланованого обсягу, прийнятої в господарстві технології і відповідних нормативів.

У процесі виробництва госпрозрахункові підрозділи вступають між собою і адміністрацією підприємства у господарські взаємовідносини, пов'язані з виконанням робіт, наданням послуг, передачею продукції, сировини, матеріалів та інших засобів виробництва.

З метою конкретизації цих взаємовідносин, створення для кожного керівника і спеціаліста підрозділів більшої наочності у витрачанні засобів і підвищення відповідальності за результати роботи застосовують спеціальні внутрішньогосподарські чеки.

Розрахункові чеки ділять на лімітовані та нелімітовані. Лімітованими чеками здійснюють контроль за виробничими витратами, а нелімітованими — за виробництвом продукції.

Кожен підрозділ за рахунок встановленого йому ліміту розраховується чеками за всі свої виробничі витрати, а за вироблену ним продукцію, виконані роботи, надані послуги одержує чеки від інших підрозділів і адміністрації господарства.

Визначені у госпрозрахунковому завданні ліміти затрат переносять у чекову книжку, яку видає адміністрація господарства кожному керівнику госпрозрахункового підрозділу разом з госпрозрахунковим завданням.

Керівник підрозділу використовує чекову книжку для здійснення внутрішньогосподарських розрахунків. На титульній сторінці чекової книжки вказано назву господарства, відділку, цеху чи дільниці, найменування внутрішньогосподарського підрозділу і номер його рахунку, прізвище, ім'я та по батькові (повністю) керівника підрозділу, дату видачі чекової книжки із зазначенням кількості чеків (з якого по який номер) — форма 249-сільгоспоблік.

Ліміт виробничих витрат на місяць (період) за встановленими статтями, а також відповідний план виробництва продукції приводять у відповідність з встановленим підрозділу госпрозрахунковим завданням.

У чековій книжці відображається ліміт лише з тих статей витрат, які залежать від діяльності госпрозрахункового підрозділу. Планові ліміти витрат за звітний період (період дії книжки) встановлюють на основі госпрозрахункових завдань, виходячи з планових обсягів виробництва продукції, виконання робіт і норм, витрат. Якщо у звітний період фактичні показники обсягу продукції і виконаних робіт відрізняються від планових, то ліміт коригують множенням встановленої норми на фактичний обсяг продукції (виконаних робіт). При цьому виконання незапланованих робіт повинно бути дозволене у встановленому періоді. Ліміти затверджує керівник господарства, їх доводять керівникам госпрозрахункових підрозділів до початку звітного року.

Чекову книжку підписують керівник господарства, головний економіст і головний бухгалтер і засвідчують круглою печаткою господарства. Керівники госпрозрахункових підрозділів одержують чекові книжки під розписку. Чекова книжка складається з розрахункових чеків, представлених в ній окремими сторінками. Вони є основним документом, з допомогою якого керівник госпрозрахункового підрозділу здійснює оперативний контроль використання ліміту за статтями витрат.

Кожен чек має дві частини. Правий бік — це розрахунковий чек, який видає керівник підрозділу за виконану роботу і одержані матеріальні цінності, а лівий — це корінець розрахункового чека, який залишається у керівника. Обидві частини чека мають однакові реквізити. Всі реквізити розрахункового чека і корінці заповнює керівник підрозділу одночасно, обов'язково авторучкою.

На кожному чекові проставляють порядковий номер, нумерують чеки у зростаючому порядку, при цьому у господарстві впроваджують єдину нумерацію чеків з 1 січня по 31 грудня. На корінці чека проставляють той же номер, що й на розрахунковому чеку. При видачі чек виривають з чекової книжки, а корінець залишається.

У розрахункових чеках і чековій книжці оцінку продукції і матеріальних цінностей проводять за єдиними для господарства цінами. їх розробляють і щорічно уточнюють планово-економічна і бухгалтерська служби господарства за участю інших служб і затверджує керівник господарства. Чек як документ оперативного контролю не замінює первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку.

Єдині ціни затверджуються правлінням колгоспу чи дирекцією радгоспу і доводяться керівникам госпрозрахункових підрозділів. За їх допомогою здійснюється облік виробничих витрат, тому вони повинні якомога реальніше відображати необхідні витрати у вартісному виразі при складанні завдань, розрахунках матеріального заохочення. Рекомендується такий порядок встановлення цін у господарстві.

Корми, насіння, органічні добрива, які одержує підрозділ від інших госпрозрахункових одиниць, оцінюють за плановою загальногосподарською собівартістю. Послуги тракторного парку, автотранспорту, живої тяглової сили, електроенергії — відповідно за собівартістю умовної оранки, тонно-кілометра, коне-дня, кіловат-години, згідно з промфінпланом.

Працю працівників оцінюють, виходячи з обсягу виконаних робіт, діючих тарифних ставок, норм виробітку у догляді за поголів'ям.

На одержані матеріали беруть ціни, закладені в промфінплан. Якщо купують матеріали, не передбачені промфінпланом, їх оцінюють за цінами придбання, а в кінці року коригують на цю суму плановий рівень витрат.

Важливо, щоб оцінка предметів праці і послуг здійснювалась у плані і обліку за єдиними цінами з урахуванням якості. Це дасть змогу уникнути впливу факторів, які не залежать від роботи госпрозрахункового підрозділу. Крім того, слід мати на увазі: за якими цінами встановлюють ліміт, за такими ж цінами і списують виробничі витрати.

Вироблену продукцію оцінюють за планово-обліковими цінами — державними закупівельними з урахуванням якості, сорту і строків надходження продукції, а ту продукцію, на яку немає державних закупівельних цін, оцінюють за плановою собівартістю.

При плановому відпуску матеріальних цінностей в межах встановленого ліміту витрат бухгалтерія на основі заявки керівника підрозділу і дозволу посадової особи підприємства виписує накладну внутрішньогосподарського призначення (форма 87) і видає її одержувачу цінностей.

При чековій системі основним плановим, обліковим і аналітичним документом госпрозрахункового підрозділу є завдання-звіт, яке ведуть у тваринництві, транспортних бригадах, автопарку щомісячно, у рослинництві — по періодах робіт.

Завдання-звіт має чотири розділи: у першому доводять до підрозділів завдання по виробництву продукції. В кінці місяця проставляють фактично вироблену і оприбутковану продукцію з урахуванням її якості.

У другому розділі вказують кількість кормо-днів, раціон годівлі. В кінці місяця визначають фактичну кількість кормо-днів і витрати кормів на голову за добу.

У третьому розділі на основі доведених завдань по виробництву продукції, нормативів і внутрішньогосподарських цін визначають ліміт витрат на місяць та на одиницю продукції у натуральному і вартісному виразах.

У четвертому розділі завдання-звіту відображають річний фонд матеріального заохочення госпрозрахункового підрозділу і його зміни за місяць. Матеріальне заохочення виплачують в кінці року.

Для реєстрації чеків керівник госпрозрахункового підрозділу у третьому розділі завдання-звіту веде записи виробничих витрат у хронологічному порядку, переносить з талона у звіт дату, номер, короткий зміст витрат, їх кількість у натурі і грошовому виразі. Після реєстрації останнього талону визначають всю суму виробничих витрат. Вихід продукції вказаний у першому розділі завдання-звіту. Зіставленням фактичних витрат з лімітом визначають економію чи перевитрати, а також розмір матеріального заохочення. Дані первинних бухгалтерських документів і розрахункових чеків повинні бути ідентичними. Бухгалтерські розрахунки замінюють чеками і завдання-ми-звітами, які оформляють і ведуть безпосередньо у госпрозрахунковому підрозділі.

Взаєморозрахунки чеками і робочі завдання-звіти дають змогу оперативно зіставляти фактичні показники виходу продукції, продуктивності праці, собівартості, фонду матеріального заохочення з плановими, проводити аналіз і контролювати діяльність підрозділів. Через 2—3 дні підрозділи одержують економічну інформацію про результати своєї праці, в бухгалтерії такі дані можна одержати лише через 15—20 днів.

Впровадження чекової форми контролю дає змогу економити внутрішньогосподарські витрати і сприяє підвищенню продуктивності праці, збільшенню обсягів виробництва продукції.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Облік у тваринництві

Наступна сторінка -      Застосування ЕОМ у тваринництві

Попередня сторінка -    Науково-технічний прогрес

Повернутися
до початку сторінки -   
Облік у тваринництві

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.