Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Обладнання для вирощування та утримання птиці

У промисловому птахівництві застосовують два способи вирощування та утримання птиці: на підлозі і в кліткових батареях. Залежно від цього пташники комплектують обладнанням.

Нині для птахівництва передбачений випуск таких машин та обладнання.

Комплекти обладнання КМК-12, КМК-18 передбачені для утримання маточного поголів'я м'ясних курей при обмеженій годівлі з використанням тросо-шайбового кормороздавача, бункерних годівниць та чашкових напувалок, з механізмом видалення посліду та планчастими настилами. Цифра, яка пишеться за літерним позначенням комплекту обладнання, означає ширину приміщення, у якому воно установлюється (12 та 18 м). Довжина будівлі може бути 72, 84 і 96 м.

Комплекти обладнання КРМ-12, КРМ-18 призначені для вирощування ремонтного молодняка курей м'ясних порід від 1 до 140 днів при обмеженій годівлі з використанням тросо-шайбового кормороздавача, бункерних годівниць та чашкових напувалок.

Комплекти обладнання ЦБК-18, ЦБК-30 застосовують для вирощування (відповідно 18 та 30 тис.) добових курчат на м'ясо (бройлерів) до досягнення забійної маси при годівлі сухими повнораціонними кормами з ущільненою посадкою і використанням тросо-шайбового кормороздавача, бункерних годівниць та чашкових напувалок.

Комплект автоматизованого обладнання для вирощування бройлерів. До його складу входять: бункер для зберігання сухих кормів, тросо-шайбовий кормороздавач з бункерними годівницями, чашкові напувалки, механізм для видалення посліду, сітчаста підлога, обладнання для курчат у віці від 1 до 15 днів, конвеєр горизонтальний стаціонарний для вивантаження птиці з пташника, конвеєр похилий пересувний для завантаження птиці у транспортні засоби.

Комплект обладнання ІВС-1,8 призначений для утримання 1800 голів маточного стада індиків при годівлі сухими повнораціонними кормами. До комплекту входять: однолінійний тросо-шайбовий кормороздавач з бункерними годівницями, напувалки, підвіски, сідала, механізм для видалення посліду з пташника, гнізда, шафа управління.

Комплект обладнання ІРС-2,3. Його установлюють у приміщеннях для вирощування ремонтного молодняка індиків на 2300 голів. Механізація трудомістких процесів утримання аналогічна ІВС-1,8.

Комплект обладнання ІМС-4,5 застосовують для відгодівлі 4500 індиченят на м'ясо. Механізація трудомістких процесів утримання подібна ІВС-1,8.

Комплект обладнання КНЦ-3, КНЦ-5 використовують для утримання маточного стада качок та гусей на планчастій підлозі при сухому типі годівлі у приміщеннях шириною 12 та 18 м, довжиною 72, 84 та 96 м. У комплект входять: тросово-шайбовий кормороздавач, секції бункерних жолобогодівниць, напувалки жолобкові, секції гнізд, механізм для видалення посліду, годівниці для мінеральної підгодівлі, шафа управління.

Комплект обладнання КРУ-3,5, КРУ-8 призначений для вирощування на глибокій підстилці при сухому типі годівлі ремонтного молодняка качок та гусей від 51 до 210 днів. Механізація трудомістких процесів аналогічна КНЦ.

Комплект обладнання КМУ-10, КМУ-15 передбачений для вирощування каченят від 1 до 55 днів та гусенят від 1 до 63 днів. Механізація трудомістких процесів утримання аналогічна КНЦ.

Комплект обладнання 2Б-3 застосовують для вирощування бройлерів від першого дня до забою. До комплекту входить: бункер для зберігання сухих кормів, поперечний та скребковий транспортери, кліткова батарея, кормороздавач з бункерними годівницями, механізм підйому годівниць, система водопостачання, механізм видалення посліду та електрообладнання.

Комплект обладнання К-П-3-1 передбачений для утримання 30—35 тис. курей-несучок промислового стада у чотириярусних кліткових батареях БСН-2,8. Випускається замість кліткових батарей КБН.

Комплект обладнання БКМ-3 призначений для вирощування ремонтного молодняка курей-несучок від 1 до 140 днів у автоматизованих каскадних триярусних кліткових батареях місткістю 40—60 тис. голів.

Комплект обладнання БКМ-ЗБ-1 використовується для вирощування бройлерів із засобами механізації для їх вивантаження.

Комплект обладнання КБР-2 розрахований на утримання батьківського стада курей у двоярусних кліткових батареях.

Комплект обладнання БКС-2 застосовується для групового утримання селекційного стада курей яєчних порід.

Транспортер внутрішньоцеховий ТУУ-6,5 передбачений для подачі сухих кормів у стаціонарні бункери кормороздавачів кліткових батарей на птахофабриках на відстані до 120 м. Робочий орган канат з шайбами. Продуктивність 4,82 т/год.

Транспортери універсальні ТУУ-2А модернізовані призначені для приймання, транспортування та роздачі сухих кормів у бункери-дозатори кліткового обладнання.

Годівниця підвісна АСК використовується для автоматичної подачі кормів для ремонтного молодняка, бройлерів від 35-денного віку та курей-несучок.

Напувалка чашкова П-4А розрахована для установки у селекційних пташниках та на вигулах. Обслуговує 80—100 голів.

Напувалка для птиці АП-2 постійного рівня, підвісна. З лебідками і тросами. Довжина до 65 м. Обслуговує 100 голів.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Обладнання для вирощування та утримання птиці

Наступна сторінка -      Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Попередня сторінка -    Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Повернутися
до початку сторінки -   
Обладнання для вирощування та утримання птиці

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.