Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Нормою годівлі називають кількість поживних речовин та енергії, яка задовольняє потреби тварини, зумовлені її фізіологічним станом та господарським використанням.

Головне завдання нормованої годівлі тварин полягає в досягненні генетичного потенціалу їх продуктивності при високій якості продукції та економних витратах кормів. Нині застосовують деталізовані норми годівлі, які передбачають контроль поживності кормів за 20—30 показниками, а в деяких випадках і за 65.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Практичне застосування норм годівлі здійснюється кількісним і якісним підбором кормів та балансуючих добавок у складі раціону. Кормовий раціон (відповідно до ГОСТ 23153—78) — це добовий набір кормів, які задовольняють потребу тварин у поживних речовинах залежно від їх продуктивності та фізіологічного стану.

Співвідношення окремих кормів або груп кормів (концентровані, грубі, соковиті) в раціоні за енергетичною поживністю або сухою речовиною називають структурою раціону. Розвиток кормової бази впливає на структуру раціону і формує тип годівлі. Тип годівлі тварин визначається переважним використанням тих кормів, які найбільш розповсюджені в конкретній зоні.

Однак раціони не завжди відповідають нормам годівлі, тому в зоотехнії є поняття «рівень годівлі». Це кількість обмінної енергії, яка припадає на 100 кг живої маси тварини, або віднесення до витрат на підтримання життя.

Норми розраховані виходячи з потреб. Потреба — це кількість енергії та поживних речовин, необхідних тварині для покриття витрат на підтримання життя, виробництво продукції, здійснення відтворювальних функцій, збереження здоров'я.

Для визначення потреби тварин в енергії та поживних речовинах в експерименті визначають їх витрати на здійснення кожного процесу окремо. Такий метод називається факторіальним.

Потреба ОЕ на підтримання життя. Ця потреба дорівнює сумі витрат основного обміну, тобто обміну речовин та енергії, необхідних для підтримання фізіологічних процесів — кровообігу, дихання, секреції та інших в умовах абсолютного спокою, при голодуванні, і витрат енергії на мускульну активність для підтримання тонусу.

Сумарну потребу в обмінній енергії (ОЕ) на підтримання життя в раціонах для жуйних визначають за формулою:

ОЕп = 8,3 + 0,091 жм;

де жм — жива маса, кг;
     ОЕп — обмінна енергія підтримання, МДж.

Потреба ОЕ на утворення продукції.

Молоко. Спочатку вираховують енергетичну цінність 1 кг молока за таким рівнянням:

ЕЦмо = 0,0386 ж + 0,0205 СЗМЗ — 0,236,

де ж — жир молока, г/кг;
     СЗМЗ — сухий знежирений молочний залишок, г/кг.

Одержаний результат перераховують у ОЕ множенням на коефіцієнт трансформації (КТ). Останній залежно від концентрації енергії (КЕ) коливається від 0,52 до 0,72. Визначають його діленням ОЕ на вміст сухої речовини (СР) в 1 кг корму або раціону.

Коефіцієнт трансформації лактації вираховують за такою формулою:

КТл = 0,3 + 0,03 . КЕ,

де КТл — коефіцієнт трансформації ОЕ на утворення молока;
     КЕ — концентрація ОЕ в 1 кг СР раціону.

Наприклад, якщо КЕ дорівнює 11,5 МДж, то КТл = 0,3 + 0,03 . 11,5 = 0,645. Далі визначають кількість ОЕ на 1 кг молока (в МДж): ЕЦмо : 0,645.

Приріст живої маси. Визначають спочатку енергетичну цінність приросту (ЕЦпр) живої маси за такою формулою:

                 Пжм (6,3 + 0,019 жм)
ЕЦпр = —-—————————— ,
                          1 . 0,3 Пжм

де Пжм — середньодобовий приріст, кг;
      жм — жива маса тварин, кг.

Для перерахунку ЕЦ в ОЕ треба знати коефіцієнт трансформації. Останній визначають за формулою:

КТ = 0,045 . КЕ.

Витрати ОЕ на тільність включають енергію на ріст плода і репродуктивних органів, а також витрати, пов'язані з підтриманням життєдіяльності плода і із збільшенням теплопродукції тільних корів.

Витрати ОЕ на тільність в середньому за добу по місяцях тільності такі: на другому — 2 МДж; четвертому — 4, шостому — сьомому — 15, дев'ятому — 23 МДж.

Контроль раціонів за вмістом поживних речовин звичайно ускладнюється контролем за співвідношенням деяких факторів годівлі. Наприклад, контролюють енергопротеїнове відношення (ЕПВ). Воно характеризує кількість грамів перетравного протеїну, що припадає на 10 МДж ОЕ. В системі кормової одиниці це відношення показує, скільки грамів перетравного протеїну припадає на 1 корм. од. раціону.

Контролюють ще й протеїнове відношення — це відношення суми перетравних безазотистих поживних речовин (величина жиру помножена на 2,25) до перетравного протеїну. Протеїнове відношення менше 6 вважають вузьким, від 6 до 8 — середнім і більше 8 — широким.

Ефективність використання протеїну на утворення продукції залежить від вмісту крохмалю й цукру в раціоні. Тому контролюють ще й вуглеводно-протеїнове відношення (ВПВ), яке показує, скільки вагових частин суми вуглеводів припадає на 1 частину протеїну. В нормі цей показник становить від 2 до 3 частин.

Для детальнішої оцінки потреби великої рогатої худоби і овець у протеїні з врахуванням його якості запропонована система обмінного протеїну. Вона грунтується на визначенні синтезу мікробіального білка і кількості кормового білка, що не розщепився в рубці. Кількість протеїну, який може бути розщепленим у рубці, залежить від ОЕ раціону, і ця залежність виражається формулою:

РП = 7,8 . ОЕ,

де РП — розщеплений протеїн, г;
     ОЕ — обмінна енергія раціону, МДж.


Ви дивилися сторінку - Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Наступна сторінка      - Годівля великої рогатої худоби

Попередня сторінка    - Комбіновані корми

Повернутися до початку сторінки Нормована годівля сільськогосподарських тварин

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.