Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Нормою годівлі називають кількість поживних речовин та енергії, яка задовольняє потреби тварини, зумовлені її фізіологічним станом та господарським використанням.

Головне завдання нормованої годівлі тварин полягає в досягненні генетичного потенціалу їх продуктивності при високій якості продукції та економних витратах кормів. Нині застосовують деталізовані норми годівлі, які передбачають контроль поживності кормів за 20—30 показниками, а в деяких випадках і за 65.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Практичне застосування норм годівлі здійснюється кількісним і якісним підбором кормів та балансуючих добавок у складі раціону. Кормовий раціон (відповідно до ГОСТ 23153—78) — це добовий набір кормів, які задовольняють потребу тварин у поживних речовинах залежно від їх продуктивності та фізіологічного стану.

Співвідношення окремих кормів або груп кормів (концентровані, грубі, соковиті) в раціоні за енергетичною поживністю або сухою речовиною називають структурою раціону. Розвиток кормової бази впливає на структуру раціону і формує тип годівлі. Тип годівлі тварин визначається переважним використанням тих кормів, які найбільш розповсюджені в конкретній зоні.

Однак раціони не завжди відповідають нормам годівлі, тому в зоотехнії є поняття «рівень годівлі». Це кількість обмінної енергії, яка припадає на 100 кг живої маси тварини, або віднесення до витрат на підтримання життя.

Норми розраховані виходячи з потреб. Потреба — це кількість енергії та поживних речовин, необхідних тварині для покриття витрат на підтримання життя, виробництво продукції, здійснення відтворювальних функцій, збереження здоров'я.

Для визначення потреби тварин в енергії та поживних речовинах в експерименті визначають їх витрати на здійснення кожного процесу окремо. Такий метод називається факторіальним.

Потреба ОЕ на підтримання життя. Ця потреба дорівнює сумі витрат основного обміну, тобто обміну речовин та енергії, необхідних для підтримання фізіологічних процесів — кровообігу, дихання, секреції та інших в умовах абсолютного спокою, при голодуванні, і витрат енергії на мускульну активність для підтримання тонусу.

Сумарну потребу в обмінній енергії (ОЕ) на підтримання життя в раціонах для жуйних визначають за формулою:

ОЕп = 8,3 + 0,091 жм;

де жм — жива маса, кг;

     ОЕп — обмінна енергія підтримання, МДж.

Потреба ОЕ на утворення продукції.

Молоко. Спочатку вираховують енергетичну цінність 1 кг молока за таким рівнянням:

ЕЦмо = 0,0386 ж + 0,0205 СЗМЗ — 0,236,

де ж — жир молока, г/кг;

     СЗМЗ — сухий знежирений молочний залишок, г/кг.

Одержаний результат перераховують у ОЕ множенням на коефіцієнт трансформації (КТ). Останній залежно від концентрації енергії (КЕ) коливається від 0,52 до 0,72. Визначають його діленням ОЕ на вміст сухої речовини (СР) в 1 кг корму або раціону.

Коефіцієнт трансформації лактації вираховують за такою формулою:

КТл = 0,3 + 0,03 . КЕ,

де КТл — коефіцієнт трансформації ОЕ на утворення молока;

     КЕ — концентрація ОЕ в 1 кг СР раціону.

Наприклад, якщо КЕ дорівнює 11,5 МДж, то КТл = 0,3 + 0,03 . 11,5 = 0,645. Далі визначають кількість ОЕ на 1 кг молока (в МДж): ЕЦмо : 0,645.

Приріст живої маси. Визначають спочатку енергетичну цінність приросту (ЕЦпр) живої маси за такою формулою:

                 Пжм (6,3 + 0,019 жм)

ЕЦпр = —-—————————— ,

                          1 . 0,3 Пжм

де Пжм — середньодобовий приріст, кг;

      жм — жива маса тварин, кг.

Для перерахунку ЕЦ в ОЕ треба знати коефіцієнт трансформації. Останній визначають за формулою:

КТ = 0,045 . КЕ.

Витрати ОЕ на тільність включають енергію на ріст плода і репродуктивних органів, а також витрати, пов'язані з підтриманням життєдіяльності плода і із збільшенням теплопродукції тільних корів.

Витрати ОЕ на тільність в середньому за добу по місяцях тільності такі: на другому — 2 МДж; четвертому — 4, шостому — сьомому — 15, дев'ятому — 23 МДж.

Контроль раціонів за вмістом поживних речовин звичайно ускладнюється контролем за співвідношенням деяких факторів годівлі. Наприклад, контролюють енергопротеїнове відношення (ЕПВ). Воно характеризує кількість грамів перетравного протеїну, що припадає на 10 МДж ОЕ. В системі кормової одиниці це відношення показує, скільки грамів перетравного протеїну припадає на 1 корм. од. раціону.

Контролюють ще й протеїнове відношення — це відношення суми перетравних безазотистих поживних речовин (величина жиру помножена на 2,25) до перетравного протеїну. Протеїнове відношення менше 6 вважають вузьким, від 6 до 8 — середнім і більше 8 — широким.

Ефективність використання протеїну на утворення продукції залежить від вмісту крохмалю й цукру в раціоні. Тому контролюють ще й вуглеводно-протеїнове відношення (ВПВ), яке показує, скільки вагових частин суми вуглеводів припадає на 1 частину протеїну. В нормі цей показник становить від 2 до 3 частин.

Для детальнішої оцінки потреби великої рогатої худоби і овець у протеїні з врахуванням його якості запропонована система обмінного протеїну. Вона грунтується на визначенні синтезу мікробіального білка і кількості кормового білка, що не розщепився в рубці. Кількість протеїну, який може бути розщепленим у рубці, залежить від ОЕ раціону, і ця залежність виражається формулою:

РП = 7,8 . ОЕ,

де РП — розщеплений протеїн, г;

     ОЕ — обмінна енергія раціону, МДж.

 

Ви дивилися сторінку - Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Наступна сторінка      - Годівля великої рогатої худоби

Попередня сторінка    - Комбіновані корми

Повернутися до початку сторінки Нормована годівля сільськогосподарських тварин

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.