Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Нормативи планування розвитку вівчарства

Використання при плануванні науково обгрунтованих нормативів дає змогу вести реальні розрахунки з врахуванням економічних умов, які безпосередньо впливають на рівень виробництва продукції.

При розробці планів виробництва продукції вівчарства необхідно користуватися нормативними показниками, наведеними в таблицях 139—143.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 139.

Нормативи структури витрати кормів на одну вівцю планового поголів'я на початок року по загальному сектору із звичайною технологією виробництва

Настриг вовни, кг Конц- корми, % Грубі, % Соковиті, % Трава пасовищ, %
всього в тому числі всього в тому числі
сіно сінаж солома силос корене- плоди
2,0—2,6 15 32 4 20 8 13 12 1 40
2,7—3,3 17 30 6 16 8 13 12 1 40
3,4—4,0 19 28 8 12 8 13 12 1 40
4,1—4,7 21 26 10 8 8 13 12 1 40
4,8—5,4 23 24 12 4 8 13 12 1 40

 

Таблиця 140.

Нормативи структури витрат кормів на одну вівцю планового поголів'я на початок року по загальному сектору із звичайною технологією виробництва

Зона Настриг вовни, кг Конц- корми, % Грубі, % Соковиті, % Трава пасо- вищ, %
всьо- го в тому числі всьо- го в тому числі
сіно сінаж со- лома силос коре- не- плоди
Степ 3,4—4,0 19 28 8 12 8 13 12 1 40
Лісостеп 2,7—3,3 17 30 6 16 8 13 12 1 40
Полісся 2,0—2,6 15 32 4 20 8 13 12 1 40
По Українській PCP 3,3 17 30 6 16 8 13 12 1 40

 

Таблиця 141.

Орієнтовне навантаження на одного працівника по догляду за вівцями

Група тварин Навантаження при спрямованій продуктивності, голів
тонкорунне і напівтонкорунне шубне і м'ясо-молочне каракульське і м'ясо-сальне
Барани-плідники і барани-пробники 50—100 50—100 100—150
Матки 200—250
——————
400—500
150—200
——————
400—500
250—300
——————
400—500
Ягнята штучного вирощування у віці, днів:      
     до 45 70—100 70—100
     старше 45 200—250 200—250
Молодняк ремонтний:      
     ярочки 250—300
——————
500
250—300
——————
500
250—300
——————
500
     баранчики 150—250
——————
300—500
150—250
——————
300—500
200—250
——————
300-500
Відгодівельне поголів'я 1000—1500 1000—1500 1000—1500
Валахи 400—500    

Примітки.

1.В чисельнику вказано навантаження при поотарній системі утримання, в знаменнику — при утриманні на підприємствах з наявністю обгороджених пасовищ і організованим на них водопоєм.

2. Наведені навантаження враховують зайнятість всіх основних працівників (чабани, оператори, механізатори, нічні чергові) з врахуванням підмінних.

3. Показники, призначені для визначення загальної чисельності основних працівників.

4. Чисельність сезонних працівників (сакманщики, стригалі, осіменатори та ін.) визначають за затратами праці на одну матку, що становить 3 люд.-год за рік, на одну голову на відгодівлі — 0,3 і на одну голову інших груп — 0,5 люд.-год.

 

Таблиця 142.

Нормативи витрати кормів та їх структура на одну каракульську вівцю поголів'я, що планується на початок року (по зонах Української PCP)

Настриг чистої вовни з однієї вівці, кг Нормативи витрат, ц Структура витрат кормів, %
кор- мових оди- ниць пере- трав- ного про- теїну, ц конц- кор- ми грубі, всьо-  го в тому числі соко- виті, всьо- го в тому числі трава пасо- вищ
сіно сі- наж со- лома си- лос ко- рене- плоди
1,1—1,2 4,9 0,47 17 30 6 16 8 13 12 1 40
1,3—1,4 5,0 0,49 17 30 6 16 8 13 12 1 40
1,5—1,6 5,1 0,51 17 30 6 16 8 13 12 1 40
Вихід каракуля з однієї голови на початок року, шт.*   0,40 4,9 0,5                  

* Вихід каракуля на одну початкову голову при отриманні від 100 маток 105 ягнят — 0,42 шт., 110 — 0,46, 115 — 0,50, 120 ягнят — 0,54 шт.

 

Таблиця 143.

Нормативи витрат кормів на одну вівцю планового поголів'я на початок року по загальному сектору із звичайною технологією виробництва

Настриг вовни, кг Нормативи витрат, ц
немитої в чистому волокні кормових одиниць перетравного протеїну
2,0—2,6 1,0—1,2 4,0 0,40
2,7—3,3 1,3—1,5 5,0 0,42
3,4—4,0 1,6—1,8 5,5 0,44
4,1—4,7 1,9—2,1 5,8 0,48
4,8—5,4 2,2—2,4 6,0 0,50
5,5—6,1 2,5—2,7 6,3 0,55
6,2—6,8 2,8—3,0 6,8 0,56

Ви дивилися сторінку - Нормативи планування розвитку вівчарства

Наступна сторінка      - Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Попередня сторінка    - Стандартизація у вівчарстві

Повернутися до початку сторінки Нормативи планування розвитку вівчарства

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.