Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Неплідність і яловість тварин

Класифікація форм безпліддя.

Виділено сім основних форм неплідності, зумовлених як станом тварин (природжена, від старості), так і порушеннями умов годівлі (аліментарна), утримання (кліматична) й експлуатації (експлуатаційна) тварин, хворобами статевих та інших органів (симптоматична), а також недоліками в осіменінні самок (штучна).

Природжена неплідність є наслідком ненормального розвитку статевих органів самок в ембріональний і постембріональний періоди. Вона проявляється у вигляді інфантилізму, гермафродитизму, фримартинізму і природжених аномалій статевих органів самок.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Неплідність стареча — результат глибоких атрофічних змін у матці і яєчниках, які розвиваються у самок з віком.

Аліментарна неплідність — найчастіша форма порушення плодючості. Вона зумовлена зниженням чи, навпаки, підвищенням енергетичного рівня раціонів, дефіцитом протеїну, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів, неправильною структурою раціонів, в яких переважають кислі чи концентровані корми, використанням недоброякісних чи зіпсованих кормів.

Кліматична неплідність — порушення плодючості тварин внаслідок пригнічення функції органів розмноження в результаті негативного впливу на організм несприятливих географічних факторів і кліматичних умов. Ділять її на континентальну чи зональну, зумовлену змінами утримання тварин в нових зонах, і на мікрокліматичну, яка розвивається при порушеннях зоогігієнічних умов утримання тварин.

Експлуатаційна неплідність виникає як наслідок однобокої надмірної експлуатації тварин.

Симптоматична неплідність — порушення плодючості самок, спричинена захворюванням статевих та інших органів. Це може бути і запалення, і функціональні розлади, специфічні статеві інфекції.

Штучна неплідність — порушення відтворення тварин внаслідок неправильної організації і проведення штучного осіменіння.

 

Методика визначення збитків від яловості корів і телиць.

Збитки від яловості обчислюють від кількості недоодержаних телят (НТ), недоодержаного молока (НМ) і витрат на утримання (ВУ) за формулою:

3 = НТ + НМ + ВУ.

При підрахунку збитків від яловості телиць виключають пункт «недоодержано молока» (НМ).

При підрахунку недоодержаних телят визначають, яка частина теляти припадає на один день тільності. Якщо прийняти тривалість тільності в середньому 285 днів, то на один день тільності припадає 0,0035 теляти (1:285=0,0035). Кожний день яловості — це втрата одного дня тільності чи 0,0035 теляти. Знаючи кількість днів яловості по стаду і втрату телят, що припадає на один день яловості, неважко визначити кількість недоодержаних телят.

Збитки від недоодержаного молока визначають так. Якщо корова дає за рік 3000 кг молока, то від неї за один день яловості недоодержано 3 кг молока.

Збитки від витрат на утримання ялової корови чи телиці протягом доби в середньому становлять 2 крб. Вартість 1 ц молока становить 33 крб., вартість 1 теляти прирівнюють до вартості 1,5 ц молока. Підрахувавши кількість днів яловості за рік по стаду, визначають збитки від утримання ялових корів і телиць.

 

Ви дивилися сторінку - Неплідність і яловість тварин

Наступна сторінка      - Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Попередня сторінка    - Організація родильних відділень

Повернутися до початку сторінки Неплідність і яловість тварин

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.