Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Неплідність і яловість тварин

Класифікація форм безпліддя.

Виділено сім основних форм неплідності, зумовлених як станом тварин (природжена, від старості), так і порушеннями умов годівлі (аліментарна), утримання (кліматична) й експлуатації (експлуатаційна) тварин, хворобами статевих та інших органів (симптоматична), а також недоліками в осіменінні самок (штучна).

Природжена неплідність є наслідком ненормального розвитку статевих органів самок в ембріональний і постембріональний періоди. Вона проявляється у вигляді інфантилізму, гермафродитизму, фримартинізму і природжених аномалій статевих органів самок.

Неплідність стареча — результат глибоких атрофічних змін у матці і яєчниках, які розвиваються у самок з віком.

Аліментарна неплідність — найчастіша форма порушення плодючості. Вона зумовлена зниженням чи, навпаки, підвищенням енергетичного рівня раціонів, дефіцитом протеїну, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів, неправильною структурою раціонів, в яких переважають кислі чи концентровані корми, використанням недоброякісних чи зіпсованих кормів.

Кліматична неплідність — порушення плодючості тварин внаслідок пригнічення функції органів розмноження в результаті негативного впливу на організм несприятливих географічних факторів і кліматичних умов. Ділять її на континентальну чи зональну, зумовлену змінами утримання тварин в нових зонах, і на мікрокліматичну, яка розвивається при порушеннях зоогігієнічних умов утримання тварин.

Експлуатаційна неплідність виникає як наслідок однобокої надмірної експлуатації тварин.

Симптоматична неплідність — порушення плодючості самок, спричинена захворюванням статевих та інших органів. Це може бути і запалення, і функціональні розлади, специфічні статеві інфекції.

Штучна неплідність — порушення відтворення тварин внаслідок неправильної організації і проведення штучного осіменіння.

 

Методика визначення збитків від яловості корів і телиць.

Збитки від яловості обчислюють від кількості недоодержаних телят (НТ), недоодержаного молока (НМ) і витрат на утримання (ВУ) за формулою:

3 = НТ + НМ + ВУ.

При підрахунку збитків від яловості телиць виключають пункт «недоодержано молока» (НМ).

При підрахунку недоодержаних телят визначають, яка частина теляти припадає на один день тільності. Якщо прийняти тривалість тільності в середньому 285 днів, то на один день тільності припадає 0,0035 теляти (1:285=0,0035). Кожний день яловості — це втрата одного дня тільності чи 0,0035 теляти. Знаючи кількість днів яловості по стаду і втрату телят, що припадає на один день яловості, неважко визначити кількість недоодержаних телят.

Збитки від недоодержаного молока визначають так. Якщо корова дає за рік 3000 кг молока, то від неї за один день яловості недоодержано 3 кг молока.

Збитки від витрат на утримання ялової корови чи телиці протягом доби в середньому становлять 2 крб. Вартість 1 ц молока становить 33 крб., вартість 1 теляти прирівнюють до вартості 1,5 ц молока. Підрахувавши кількість днів яловості за рік по стаду, визначають збитки від утримання ялових корів і телиць.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Неплідність і яловість тварин

Наступна сторінка -      Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Попередня сторінка -    Організація родильних відділень

Повернутися
до початку сторінки -   
Неплідність і яловість тварин

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.