Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Моделювання виробничих процесів

Під моделюванням виробничих процесів розуміють процес побудови моделей, за допомогою яких вивчають функціонування виробничих об'єктів та процесів. Аналіз виробничої діяльності підприємства або аналіз плану виробництва продукції може бути виконаний при побудові економіко-математичної моделі виробництва сільськогосподарської продукції.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Аналіз різних умов виробництва завершується знаходженням оптимальної програми виробництва продукції і розподілу виробничих ресурсів. Сукупність економічних, технологічних, організаційно-господарських вимог до підприємства й умов, в яких виконується процес виробництва, можна описати за такою моделлю:

знайти максимум (мінімум) критерію

            n

С = Σ  cj . xj

           j=1

 

при таких обмеженнях:

xj >= 0

 

 n

Σ  ij . xj =< bi  ( i = 1, 2, 3, ..., m);

j=1

 

 n

Σ  qij . xj >= Qj ( j = 1, 2, 3, ..., m);

j=1

 

де j — галузь, що виробляє продукцію;
     і — вид ресурсу, умов;
     аіj — норма витрат першого виду ресурсу на одиницю j-ої продукції;
     qіj — норма виходу і-го виду продукції на одиницю j-ої галузі;
     bi — кількість виробничих ресурсів першого виду;
     Qj — гарантований обсяг виробництва продукції j-ої галузі;
     xj — кількість одиниць виробництва товарної і нетоварної продукції в j-й галузі;
     cj — оцінка одиниці виробництва товарної і нетоварної продукції в j-й галузі.

Розробка такої моделі дає змогу визначити оптимальне співвідношення всіх виробничих процесів і порівняти їх з фактичним у господарстві.

 

Ви дивилися сторінку - Моделювання виробничих процесів

Наступна сторінка      - Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Попередня сторінка    - Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Повернутися до початку сторінки Моделювання виробничих процесів

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.