Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Мінеральні добавки

У життєдіяльності тварин велику роль відіграють мінеральні елементи, які діляться на макро- та мікроелементи.

До макроелементів належать кальцій, магній, калій, натрій (лужні) та фосфор, сірка, хлор (кислотні).

Основні мікроелементи — це залізо, мідь, цинк, марганець, кобальт, йод та ін.

Джерелом мінеральних елементів є натуральні корми, але, як правило, тільки за рахунок кормів раціону неможливо забезпечити потребу тварин в мінеральних елементах в необхідній кількості та в потрібних співвідношеннях. Тому використовують різні мінеральні добавки.

При балансуванні раціонів за кальцієм і фосфором та кухонною сіллю використовують мінеральні добавки, склад яких наведений в таблиці 21.

Таблиця 21.

Вміст кальцію й фосфору в мінеральних добавках, %
(Томме М.Ф., 1979)

Добавка

Кальцій

Фосфор

Розчинність у воді

Діамонійфосфат

23 Р

Динатрійфосфат (зневоднений)

20 Р

Кісткове борошно

26 14,0 НР

Кісткова зола

35,0 16,0 НР

Крейда в середньому

37,4 НР

Моноамонійфосфат

25,0 Р

Монокальційфосфат кормовий

15,0 22,0 Р

Мононатрійфосфат

24,0 Р

Борошно черепашки

37,0 НР

Борошно мідій

34,4 НР

Преципітат кормовий

25,0 19,0 ПР

Знефторений фосфат з апатитів

33,0 24,0 ПР

Примітка. Р — розчинний, НР — нерозчинний, ПР — погано розчинний.

Кількість цих добавок у раціонах тварин встановлюють, виходячи з дефіциту відповідного елемента в раціоні та наявності його у взятій підгодівлі з розрахунку максимально допустимої кількості, вказаної в інструкції по її використанню.

У зв'язку з балансуванням раціонів за всіма макроелементами нині використовують інші мінеральні добавки, перелік та орієнтовний склад яких наведений в таблиці 22. Ці добавки є джерелом магнію, сірки, натрію, калію та хлору.

Таблиця 22.

Склад різних мінеральних добавок
(Томме М.Ф., 1979)

Добавка

Склад, %

Розчинність у воді

Хлорид калію (KCl)

К — 52
СІ — 48

Р

Окис магнію (MgO)

Mg — 60

НР

Карбонат магнію основний

Са — 0,15
Mg — 23—25

ПР

Сірчанокислий натрій (Na2SO4)

Na — 32
S — 22

Р

Кухонна сіль (NaCl)

Na30
СІ — 57

Р

Сірка елементарна (S)

S 100

НР

 

При недостатній кількості в раціонах мікроелементів вводять їх солі. Для розрахунку кількості солі при відомій кількості елемента та навпаки можна користуватись даними таблиці 23.

Таблиця 23.

Коефіцієнти перерахунку вмісту мікроелементів
в солі і кількості солі в відповідний елемент

Коефіцієнт перерахунку елемента в сіль

Солі мікроелементів

Коефіцієнт перерахунку солі в елемент

5,128

Сірчанокисле залізо (закисне)

0,196
4,237

Сірчанокисла мідь

0,237
4,464

Сірчанокислий цинк

0,225
1,727

Вуглекислий цинк

0,580
4,545

Сірчанокислий марганець

0,221
2,300

Вуглекислий марганець

0,435
4,831

Сірчанокислий кобальт

0,207
4,032

Хлористий кобальт

0,451
2,222

Вуглекислий кобальт

0,451
1,328

Йодистий, калій

0,754
1,181

Йодистий натрій

0,847

 

Дуже важливо забезпечити рівномірний розподіл солей мікроелементів у кормі. При виготовленні комбікормів цього досягають введенням мікродобавок через премікси. Виправдовує себе також використання полісольових брикетів, до складу яких вводять і солі мікроелементів.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Мінеральні добавки

Наступна сторінка -      Кормові небілкові азотисті добавки

Попередня сторінка -    Корми мікробіологічного походження

Повернутися
до початку сторінки -   
Мінеральні добавки

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.