Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Мічення тварин і племінний облік

Мічення тварин — обов'язкова умова ведення племінної роботи в кожному господарстві. Кожній тварині при народженні присвоюють номер, під яким її записують у форми зоотехнічного обліку. На практиці застосовують такі способи мічення тварин:

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Татуювання. Найпоширеніший спосіб мічення тварин. Для цього потрібні спеціальні татуювальні щипці з набором голчастих цифр і спиртовий розчин голландської сажі. До розчину слід додавати 2—3 краплі гліцерину. Інвентарний номер наносять на праве вухо з внутрішнього боку, де відсутні великі кровоносні судини і волосся.

Велику рогату худобу, овець і свиней, записаних до ДПК, додатково мітять порядковим номером за племінною книгою на лівому вусі, а рогатих тварин — на лівому розі.

Вищипи на вухах роблять спеціальними щипцями по відповідній системі (ключу). Кожному вищипу на правому і лівому вусі відповідає цифра, за сумою вищипів і визначають номер тварини (табл. 89).

Таблиця 89.

Ключ для мічення тварин вищипами на вухах

Місце вищипа Означає цифру
на правому вусі на лівому вусі
Верхній край вуха 1 10
Нижній край вуха 3 30
Кінчик вуха 100 200
Круглий вищип посередині вуха 400 800
Круглий вищип по краю вуха 1000 2000

Таврування полягає в випалюванні розжареним або охолодженим в рідкому азоті металевим клеймом на відповідній ділянці тіла (з лівого або правого боку на шиї, лопатці, крупі та стегні) відповідного номера або знака (тавра). Випалювання на рогах (інколи на копитах) проводять також розжареним металевим клеймом.

Сережки і кнопки з вибитими на них номерами спеціальними щипцями вставляють у вухо.

Бирки — двосторонні поліетиленові мітки зразка ВІТ або бирки ББД-1, які можна читати на відстані 10—15 м. Широко використовують для мічення, особливо на комплексах, нашийники з нанесеними на них номерами тварин. Бирки закріплюють на вухах, голові, шиї, гриві і хвості у коней.

Кільця для мічення птиці виготовляють з алюмінію або пластмаси різного кольору. На них заздалегідь наносять відповідні номери.


Велика рогата худоба Свині Вівці Коні Птиця Кролі і звірі
Татуювання на вухах Татуювання на вухах Татуювання на вухах Таврування (гаряче або холодне) Мітки на крилах Татуювання на вухах
Вищипи на вухах (по ключу) Вищипи на вухах Вищипи на вухах   Кільця на ногах  
Сережки і кнопки Бирки Сережки   Проколю- вання перетинок між пальцями  
Випалювання на рогах (спеціальними клеймами) Хімічні барвники (для волосяного покриву) Випалювання на рогах (у рогатих племінних баранів)      
Таврування (рідким азотом)          
Бирки          
Нашийники з нанесеними на них номерами          
Хімічні барвники (для волосяного покриву)          
Вистригання номерів          

Зоотехнічний та племінний облік. В організації й веденні селекційно-племінної роботи важливе значення має чітко налагоджений зоотехнічний і племінний облік, який забезпечує повну і точну інформацію про якість тварин. На фермах облік ведуть у спеціальних формах.

У молочному скотарстві установлені такі основні форми: картка племінного бугая (форма 1-мол), картка племінної корови (форма 2-мол), журнал реєстрації приплоду і вирощування молодняка великої рогатої худоби (форма 3-мол), акт контрольного доїння (форма 4-мол), журнал штучного осіменіння, запуску і отелення корів та осіменіння телиць (форма 10-мол), зоотехнічний звіт про результати племінної роботи з великою рогатою худобою молочного напряму продуктивності (форма 7-мол), звіт про племінну роботу в тваринництві (форма 1-твар), зведений звіт про результати племінної роботи з великою рогатою худобою молочного напряму продуктивності (форма 2-плем. врх).

У свинарстві основні форми обліку картка племінного кнура (форма 1-св), картка племінної свиноматки (форма 2-св), журнал обліку парування і осіменіння свиней (форма 4-св), книга обліку опоросів і приплоду свиней (форма 5-св), книга обліку вирощування ремонтного молодняка свиней (форма 6-св), зведена бонітувальна відомість свиней (форма 7-св), станкова карта для підсисних свиноматок (форма 8-св).

У вівчарстві ведуть такі основні форми обліку: картка племінного барана (форма 1-0), картка племінної матки (форма 2-0), журнал обліку осіменіння (парування) та ягніння племінних овець (форма 3-ОКЗ), книга обліку вирощування племінного молодняка овець і кіз (форма 4-0КЗ), зведена відомість результатів бонітування овець (форма 6-0), журнал бонітування овець (форма 7-0), журнал бонітування і продуктивності овець і кіз (форма 8-ОКЗ).

У птахівництві ведуть такі форми: відомість щоденного обліку несучості в групі випробування (форма 1-пт), відомість щоденного обліку несучості несучок селекційної групи (форма 1-а-пт), журнал інкубації яєць (форма 3-пт), журнал кільцювання і вирощування молодняка яєчної птиці (форма 4-пт), журнал кільцювання і вирощування молодняка м'ясної птиці (форма 4-а-пт), журнал морфологічного аналізу яєць (форма 5-пт).

Основні форми обліку в конярстві: картка племінного жеребця (форма 1-к), картка племінної кобили (форма 2-к), журнал обліку проби і парування кобил (форма 3-к), журнал обліку розвитку молодняка (форма 4-к), відомість обліку жереблення і парування кобил (форма 5-к), підбір кобил на парувальну кампанію (форма 11-к), відомість результатів бонітування племінних коней (форма 13-к).

У звірівництві ведуть картку самця основного стада (форма 1-зв), відомість обліку поголів'я (форма 8-зв), відомість місячного раціону (форма 9-зв).

У рибництві ведуть одну форму — книгу обліку ставкового (озерного) рибництва (форма 1-риб), у бджільництві — журнал пасічного обліку (форма 1-бж).


Ви дивилися сторінку - Мічення тварин і племінний облік

Наступна сторінка      - Крупномасштабна селекція

Попередня сторінка    - Методи розведення худоби

Повернутися до початку сторінки Мічення тварин і племінний облік

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.