Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Машини та обладнання для видалення гною

Системи видалення гною ділять на механічні та гідравлічні. Механічно гній можна прибирати стаціонарними та мобільними засобами або комбіновано: мобільними — з гноєвих проходів у поперечні канали, стаціонарними — з поперечних каналів у гноєприймачі або у тракторні причепи.

Дані про машини та обладнання, які використовуються для прибирання гною, наведені в їх технічних характеристиках.

Технічні характеристики скребкових транспортерів

 

ТСН-2.0Б

ТСН-180

Продуктивність, т/год

4,5 4,5—5,7

Крок ланцюга, мм

115 80

Довжина ланцюга, м

170 / 13,7 160 / 13,04

Швидкість руху ланцюга, м/с

0,19 / 0,72 0,18 / 0,72

Крок скребків, мм

920 / 460 1120 / 460

Розміри, мм: скребка

290 х 50 285 x 55

                     гнойового каналу

320 х 125 320 х 120

Потужність електродвигуна, кВт

4 / 1,5 4 / 1,5

Маса транспортера, кг

2730 (загальна) 1410 / 555

Обслуговуючий персонал, чол.

1 1

Примітка. У чисельнику наведено показники для горизонтального транспортера, у знаменнику — для похилого.

 

Технічна характеристика скреперних установок

УС-15

Продуктивність, т/год

4

Швидкість руху, м/с

0,04

Найбільша довжина контура, м

170

Потужність електродвигуна, кВт

1,1

Маса, кг:

 

               з круглокільцевим ланцюгом

2024

               з кованим ланцюгом

2511

 

УС-10

Продуктивність, т/год

10

Довжина контура, м

170

Швидкість руху скреперів, м/с

0,137

Розміри скребка, мм

1750 x 150

Крок скребків, м

10

Хід штанг, м

12,5

Розміри гноєвого каналу, мм:

 

                                             ширина

До 1800

                                             глибина

Не менш як 500

Потужність електродвигуна, кВт

3,0

Маса, кг

1775

 

Технічна характеристика мобільних засобів для видалення гною

 

БН-1

БСН-1,5

Продуктивність, т/год

41 18—30

Ширина відвалу, мм

2000 1500

Висота відвалу, мм

680 600

Максимально допустиме заглиблення, мм

50 150

Маса без трактора, кг

340 142

 

Технічна характеристика УТН-10

Продуктивність, т/год

До 10

Дальність транспортування, м

До 100

Вологість гною, %

Не менше 78

Маса, кг

1630

Діаметр труб гноєпроводу, мм

325

 

Стаціонарні засоби для видалення гною. Транспортери скребкові гноєзбираль-ні ТСН-2,0Б та ТСН-160 призначені для видалення гною з тваринницьких приміщень з одночасним навантаженням його у транспортні засоби.

Скреперні установки зворотно-поступального руху. Установка скреперна УС-15 призначена для видалення гною з відкритих гнойових проходів і подачі його у поперечний канал.

Установка гноєприбиральна УС-10 застосовується для транспортування гною з поперечних каналів у проміжні гноєзбірники.

Транспортер скребковий ТС-1. Поздовжній транспортер зворотно-поступальної дії призначений для видалення гною з-під решітчастої підлоги.

Транспортер скребковий ТС-1. Поперечний транспортер зворотнопоступальної дії призначений для транспортування гною з тваринницьких приміщень у загальний гноєзбірник на відстань 80—180 м.

Мобільні засоби видалення гною. Бульдозери навісні БН-1 і БСН-1,5 застосовуються для видалення гною з вигульних майданчиків з твердим покриттям.

Установка для транспортування гною УТН-10. Використовується для транспортування гною від тваринницьких приміщень у гноєсховище.

На свинофермах та комплексах потужністю понад 12 тис. свиней на рік застосовують, головним чином, гідравлічні системи видалення гною:

у типових проектах 819—216 та 819— 217 на 54 і 108 тис. свиней на рік — лотково-змивна із застосуванням змивних бачків;

у типових проектах 819—168 та 819— 169 на 54 і 108 тис. свиней на рік — безканальна із застосуванням багатоструминних гідрозмивних високонапірних установок;

у типових проектах 802—147 (72— 148) 72 на 12 та 24 тис. свиней на рік — самопливна періодичної дії із застосуванням гідрозмиву.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Машини та обладнання для видалення гною

Наступна сторінка -      Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Попередня сторінка -    Машини для роздавання кормів

Повернутися
до початку сторінки -   
Машини та обладнання для видалення гною

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.