Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

При доїнні корів на прив'язі та у переносні відра користуються доїльними агрегатами АД-100А, ДАС-2Б, «Імпульс М-610», у молокопровід — АДМ-8, «Імпульс М-622», при доїнні в окремих доїльних приміщеннях — установки типу «Тандем» — УДТ-8, УДА-8, «Ялинка» — УДЕ-8А, УДА-16, «Імпульс» М-632, Карусель — УДА-100, М-691.

При утриманні корів у літніх таборах застосовують пересувні доїльні установки УДС-ЗА різних модифікацій.

Доїльні агрегати АД-100А та ДАС-2Б подібні і мають вакуумні насоси з електродвигуном, вакуумні балони, вакуумметри, вакуумрегулятори, вакуумпроводи з кранами та доїльними апаратами. Для циркуляційної промивки доїльних апаратів є спеціальна установка.

Доїльні агрегати з молокопроводом АДМ-8 використовують для доїння у молокопровід. Тому крім вакуумних установок, вакуумпроводу та доїльних апаратів вони мають молокопровід, диференційний вакуумрегулятор, перемикач режиму роботи (доїння та промивка), групові вимірювачі молока, повітровідокремлювач з молоко-збірником та автоматикою, молочний насос, фільтр, охолоджувач, місткість для зберігання молока, обладнання для автоматичного миття доїльних апаратів з електроводопідігрівачем. Є пристрої для обліку молока УЗМ-1, які використовують при проведенні контрольних надоїв.

Доїльні установки типу «Тандем» та «Ялинка». Крім обладнання, необхідного для роботи молокопроводу, комплектуються доїльними станками з годівницями, роздавачами концентрованих кормів з дозаторами, обладнанням для відкривання та закривання дверей доїльного залу та пристроєм для підмивання вим'я. УДА-8 та УДА-16 комплектують доїльними автоматами з пневматичним управлінням, яке забезпечує автоматичне додоювання корів і зняття доїльних стаканів.

Універсальну доїльну станцію УДС-ЗА використовують для доїння корів на пасовищах або в доїльних приміщеннях корівників. Комплектується пересувними станками прохідного типу. Доїльна станція має 11 виконань, які забезпечують доїння у молокопровід або переносні доїльні відра дво- чи тритактними доїльними апаратами, на рівнинних або гірських пасовищах, з приводом агрегатів від електричної мережі 220/380 В або двигуна внутрішнього згорання потужністю 8 к. с.

Цикл роботи доїльних апаратів «Волга» та АДУ-1 (тритактне виконання) має три такти: ссання, стиснення та відпочинок; ДА-2М, АДУ-1 (двотактне виконання), «Імпульс» М-66 — два такти: ссання та стиснення. Крім того, доїльний апарат М-66 має попарний принцип доїння. Загальна будова доїльних апаратів з переносними доїльними відрами подібна. Вони складаються з доїльного відра, кришки, пульсатора, колектора, доїльних стаканів з гумовими трубками та шлангами (молочного, постійного та перемінного вакууму.

Для первинної обробки молока на фермах застосовують таке обладнання.

Очисник-охолоджувач молока ОМ-1А призначений для відцентрової очистки молока та його охолодження у пластинчастому охолоджувачі. Продуктивність — 1000 л/год. Потужність електродвигуна 2,6 кВт, маса — 200 кг.

Резервуар-охолоджувач ТОМ-2А призначений для збирання, охолодження та зберігання молока. Має холодильний агрегат на одній рамі з ванною. Управління технологічним процесом автоматизоване. € пристрій для механічного промивання молочної ванни. Робоча місткість 1800 л. Потужність електродвигуна 8,8 кВт, маса — 1560 кг.

Резервуар-охолоджувач молока РНО-1,6. Застосовується для збирання, охолодження та зберігання молока на фермах до 200 корів. Займає площу 4,52 м . Джерело холоду — компресорно-конденсаторний агрегат АВ-14-1 -0 з безсальниковим компресором, який входить до складу агрегату. Загальна установлена потужність 7,22 кВт, маса 900 кг.

Резервуар-охолоджувач молока РНО-2,5. Місткість 2500 л. Призначений для збирання та зберігання молока на фермах до 400 корів. Займає площу 5,5 м . Маса 1100 кг. За будовою і потужністю агрегату аналогічний РНО-1,6.

Резервуари-охолоджувачі РПО-1,6 та РПО-2,5 відповідно місткістю 1600 і 2500 л. Передбачені для збирання, охолодження та зберігання молока з використанням проміжного теплоносія. Теплоносій повинен охолоджуватися холодильними установками типу МХУ-8С, МВТ-14, МВТ-20, МКГ-20 та АВ-30, які не входять у комплект резервуарів. Установлена потужність 2 кВт, маса відповідно 398 та 635 кг.

Резервуар-охолоджувач молока МКА-2000 Л-2А з безпосереднім охолодженням, місткість 2000 л. Використовують для збирання, охолодження та зберігання молока на фермах. Займає площу 5,8 м2. Молочний резервуар виготовлений з нержавіючої сталі. Загальна потужність 5,1 кВт, маса 600 кг. Молочна ванна і компресорний агрегат поставляються комплектно, автоматично підтримується задана температура, забезпечує охолодження молока від 36° до 4 °С протягом 3 год при заповненні резервуару наполовину.


Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Наступна сторінка      - Обладнання для вирощування та утримання птиці

Попередня сторінка    - Машини та обладнання для видалення гною

Повернутися до початку сторінки Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.