Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Сінозбиральні машини — це косарки, граблі (табл. 238, 239), волокуші, підбирачі-стогомети, прес-підбирачі (табл. 240), копи- і стоговози, підбирачі й транспортувальники тюків та рулонів, установки для досушування сіна активним вентилюванням та ін.

Таблиця 238.

Технічна характеристика косарок

Показники

КС-2,1

КРН-2,1

КДП-4

КТП-6

КПВ-3

КПРН-3

КПС-5

СКП-10

Ширина захвату, м

2,1 2,1 4,0 6,0 3,0 3,0 5 10

Робоча швидкість, км/год

6—12 15 до 9 6—9 6—9 до 15 до 10 10

Продуктивність за 1 год чистої роботи, га

1,26-2,5 3,15 3,4 3,6—5,4 2,7 4,5 5 10

Кількість різальних апаратів

1 4 ротори 2 3 1 6 роторів 1 5

Потужність двигуна, кВт

3,68 17 5,9 18,4 21,5 60 к.с. 80 к.с. 37

 

Таблиця 239.

Технічна характеристика грабель

Показники

ГПП-6,0

ГВК-6,0

ГП-10

ГП-14

ГВР-6,0

Ширина захвату, м

6 6 10 14 6

Робоча швидкість, км/год

До 9 До 9 6—9 До 9 До 12

Продуктивність за 1 год чистої роботи, га

До 5,4 До 5,4 До 9 До 12,6 До 7

Число секцій

2 2 3 3 2 ротори

 

Таблиця 240.

Технічна характеристика пресів-підбирачів

Показники

ПС-1,6

ПС-1,6 Г

ПРП-1,6

Продуктивність, т/год
на рівнині (на схилах)

15 15/9 18

Ширина захвату, м

1,6 1,6 1,6

Робоча швидкість, км/год

8 6—8 9

Маса тюка, рулону, кг

15—20 15—20 до 500

 

Косарки є з пальцево-сегментним і роторним ріжучим (подрібнюючим) апаратом.

До перших відносять косарки КНФ 1,6 (начіпна фронтальна однобрусна з шириною захвату 1,6 м), КС-2,1 (начіпна швидкісна однобрусна із захватом 2,1 м), КУФ-1,8 (універсальна фуражна косарка) або підбирач-подрібнювач із захватом 1,8 м), КДП-4 (двобрусна напівначіпна із захватом 4 м), КТП-6 (трибрусна причіпна із захватом 6 м), КПП-3 (однобрусна причіпна з порційним накопиченням до 2 м3 і скиданням маси, із захватом 3 м), КПВ-3 (косарка-плющилка валкова із захватом 3 м), Е-302 (самохідна косарка-плющилка із захватом 4,26 м), КПС-5 (самохідна косарка-плющилка із захватом 5 м), СКП-10 (п'ятибрусна самохідна косарка із захватом 10 м).

До інших відносять також косарки: КІР-1,5Б (косарка-подрібнювач роторна причіпна з горизонтальним ротором із захватом 1,5 м), КРН-2,1 (косарка роторна начіпна з чотирма вертикальними роторами загальним захватом 2,1 м), КПРН — ЗА (косарка-плющилка роторна начіпна з 6 вертикальними роторами загальним захватом 3 м).

Широкозахватні косарки рекомендується застосовувати для косіння низьковрожайних трав на великих площах з рівним рельєфом поля, а роторні — для косіння високоврожайних полеглих та скручених трав. Для скорочення строків збирання і зниження втрат корму використовують косарки-плющилки, які забезпечують одночасне висихання стебел і листків трав. Косарки-подрібнювачі застосовують для заготівлі зеленої маси на корм, приготування вітамінного трав'яного борошна або сінажу, при цьому замість жатки ставлять підбирач.

Граблі розрізняють поперечні, які використовують для згрібання стебельчастих кормів, та колісно-пальцеві, котрі використовують для валкування (згрібання) або ворушіння скошеної маси.

До перших відносять граблі ГПП-6 (поперечні напівнавісні з шириною захвату 6 м), ГП-10 (захват 10 м), ГП-14 (поперечні причіпні, захват 14 м), до других — граблі ГВК-6 (валкоутворювачі колісно-пальцеві, захват 6 м), Е-247 (граблі-ворушителі, захват 2,5 м), ГВР-6,0 (роторні).

Для підбирання сіна або соломи з валків і утворення стогу до 60 м3 користуються стогоутворювачем СПТ-60, а для перевезення цих стогів — стоговозом СП-60. При скиртуванні сіна та соломи використовують навантажувач фронтальний ПФ-0,5. Пресоване сіно готують з допомогою прес-підбирачів ПС-1,6, а у гірсько-рівнинній місцевості—ПС-1.6Г (ширина захвату 1,6 м, розмір тюків 600—1000х500х360 та маса 27—36 кг) і рулонного прес-підбирача ПРП-1,6 (діаметр рулонів — до 1500 мм, довжина— 1400 мм, маса — до 500 кг). Підбирання, навантаження і укладання рулонів у транспортні засоби або штабелі здійснюється з допомогою пристосування ППУ-0,5, яке навішують на копновіз КУН-10 чи навантажувач ПФ-0,5. Для підбирання тюків використовують підбирач-метальник МТ-1, підбирач-навантажувач тюків начіпний ПТН-4 або візок-підбирач-тюкоукладальник ГУТ-2.5А вантажопідйомністю 2,5 т, а для навантаження, транспортування і розвантаження штабеля, утвореного ГУТ-2,5, застосовують транспортувальник штабелів ТШН-2.5А.

Досушування сіна активним вентилюванням здійснюють на установках УДС-300 (вентилятор продуктивністю 20 тис. м3/год повітря, повітроводи і електронагрівники потужністю 15 кВт), установках для вентилювання сіна УВС-10 (вентилятор МЦ-10 з подачею повітря 40—60 м3/год без підігріву, повітророзподільний канал), а для досушування сіна у решітчастих баштах або спеціально обладнаних сховищах використовують автоматичні вентиляційні установки УВА-500. Крім того, для досушування сіна використовують відцентрові або осьові вентилятори, приєднавши їх до решітчастих каналів та помостів. При цьому висота штабеля сіна може бути від 2,5 до 4 м.

Силосозбиральні комбайни застосовують для одночасного скошування та подрібнення зеленої маси і навантаження її у транспортні засоби. їх використовують також при заготівлі сінажу із заміною жатки на підбирач (табл. 241).

Таблиця 241.

Технічна характеристика силосозбиральних комбайнів

Показники

Причіпні

Самохідні

КС-1,8

КСС-2,6

КПКУ-75

Е-280

КСК-100

Ширина захвату, м

1,8*
2,1
2,6*
2,8
3,4 4,25 4,2*
3,4

Робоча швидкість, км/год

3,5—10 До 12 До 12 1,5—21,5 До 12

Продуктивність, т/год, при збиранні:

         

     зеленої трави

22 29 36

     пров'яленої трави

14 22 47 25,2

     кукурудзи на силос

54 90 72 80 90

* У чисельнику наведено ширину захвату при збиранні трав, у знаменнику — кукурудзи на силос з міжряддями 70 см.

 

Сінаж та силос закладають, як правило, у механізовані сховища-башти типу БС-9,15 висотою до 24 м. Для цього використовують транспортер-навантажувач башт ТЗБ-30 продуктивністю 30 т/год пневматичного типу, для завантаження якого використовують кормороздавач КТУ-10, а для розподілу маси в башті установлюють розподільник РМБ-9,15. Вивантаження,башт здійснюють розвантажувачем РБВ-6 з верхнім боковим розвантаженням, а подачу сінажу або силосу до тваринницьких ферм — транспортером кормів ступінчастим ТКС-6 довжиною до 55 м ланцюгово-скребкового типу.

Вітамінне трав'яне борошно виробляють на агрегатах АВМ-0.65Р, АВМ-1.5Р, АВМ-3, АВМ-5 продуктивністю 0,65, 1,5, З та 5 т/год відповідно. Для виробництва гранул використовують агрегати типу ОГМ-0,85 продуктивністю до 950 кг/год при гранулах діаметром 8, 10 та 14 мм, ОГМ-1,5А продуктивністю 2 т/год при гранулах діаметром 10 мм (має також матриці з діаметром 6, 10, 14, 20 мм). Гранули і брикети виробляють на обладнанні для пресування кормів ОПК-2А, ОПК-3, ОПК-5 та ОБК-1, одержуючи відповідно 2, 3, 5, 1 т/год брикетів. Для одержання гранул у середовищі інертних газів користуються комплектом ОЗВ-1, який має 20 бункерів, генератор газу та ін.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Машини та обладнання для заготівлі кормів

Наступна сторінка -      Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Попередня сторінка -    Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Повернутися
до початку сторінки -   
Машини та обладнання для заготівлі кормів

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.