Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Механізація водопостачання включає підняття, подачу та розподіл води. У систему водопостачання входить джерело води, водозабірна споруда, насосна станція, очисна споруда, водонапірна башта, зовнішній і внутрішній водопровід, водозабірні пристосування.

Кількість води, яку одержують з джерела за одиницю часу, називають його дебетом.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Шахтні колодязі обладнують для забору води з малосильних водоносних пластів, що залягають на глибині не більш як 40 м.

Свердловини (трубчасті колодязі) застосовують для забору води з водоносних пластів, які залягають на глибині 30—100 м.

Горизонтальні водозабори обладнують для забору підземних вод малосильних водоносних пластів, що залягають на глибині 7—10 м.

Насоси і водопідйомники — у сільськогосподарському водопостачанні в основному застосовуються відцентрові, вихрові та струминні (табл. 235—237).

Таблиця 235.

Технічна характеристика насосів типу К та КМ

Марки насосів

Подача, м3/год

Напір, МПа

Потужність електродвигуна, кВт

11/2 К-6

14—6 0,14—0,20 1,5

11/2 КМ-6

14—6 0,14—0,20 1,5

3 К-9

54—30 0,27—0,34 7,5

2 К-6

30—10  0,24—0,34 4,0

2 КМ-6

30—10 0,24—0,34 4,0

 

Таблиця 236.

Технічна характеристика свердловинних, відцентрових насосів типу ЕЦВ і ЕПН

Марки насосів

Діаметр обсадної колони, дм

Подача, м3/год

Повний напір, МПа

Макси- мальний робочий рівень води, м

Потужність електро- двигуна, кВт

ЕЦВ 4-1,6-6,5

4 1,6 0,65 50 1,0

ЕЦВ 5-4-125

5 4 1,25 100 4,5

ЕЦВ 6-110-235

6 10 2,35 215 11

ЕЦВ 8-16-140

8 16 1,40 125 12

ЕЦВ 10-120-60

10 120 0,65 40 32

ЕПН 6-10-80

6 10 0,80 60 4,0

ЕПН 6-16-110

6 16 1,10 90 8,0

ЕПН 8-63-110

8 63 1,10 90 44

ЕПН 10-120-115

10 120 1,15 96 56

 

Таблиця 237.

Технічна характеристика вихрових насосів типу В

Марки насосів

Подача,
м3/год

Повний напір,
МПа

Потужність електродвигуна,
кВт

ВК—1/16 2,40—4,17 0,34—0,15 1,5
ВКС—1/16 2,45—4,90 0,36—0,14 1,5
І В—0,9 м 1,00—2,50 0,37—0,95 1,5
3 В—2,7 20—35 0,90—0,40 22

 

Відцентрові насоси за конструкцією можуть бути горизонтальні, вертикальні, одно-, дво- і багатоступінчасті, одно- та двостороннього входу. По створюваному напору їх ділять на низьконапірні — до 20 м (0,2 МПа), середньонапірні — від 20 до 60 м (0,2—0,6 МПа) та високонапірні — понад 60 м (0,6 МПа).

Відцентрові насоси типу К та КМ призначені для подачі води з відкритих джерел і шахтних колодязів. Букви і цифри, які входять у марку насосу, наприклад 2 КМ-6, означають: діаметр всмоктуючого патрубка у дюймах (1 дюйм = 25,4 мм); К — консольний; М — моноблочний; 6 — коефіцієнт швидкохідності насоса, зменшений у 10 разів.

Свердловинні відцентрові насоси серії ЕЦВ та ЕПН призначені для підняття води з свердловин і розміщуються безпосередньо у воді. Марки насосів розшифровують так: Е — електричний, Ц — відцентровий, В — водопідйомний. Три цифри, які йдуть за буквами, означають: перша — мінімальний внутрішній діаметр обсадної колони свердловини у дюймах, друга — подача у м3/год, остання — напір у метрах.

Вихрові насоси мають більш високий напір при тих же швидкісних режимах. Марка насоса означає: перша цифра — діаметр вхідного патрубка, В — вихровий, друга цифра — діаметр напірного патрубка.

Водоструминні установки типу ВН, ВНШ служать для підняття води з трубчастий і шахтних колодязів глибиною до 75 м.

Водонапірні башти призначені для створення напору у водопровідній мережі, зберігання запасу води та регулювання режиму роботи водопідйомних установок. Серійно випускаються металічні збірно-блочні безшатрові башти системи А.А.Рожнівського місткістю 15, 25 і 50 м3.

Автоматичні водонапірні установки типу ВУ призначені для подачі води з шахтних і трубчастих колодязів та відкритих водойм.

Автонапувалки ПА-1А і АП-1А призначені для одночасного напування двох голів великої рогатої худоби при прив'язному утриманні.

Автонапувалка АГК-4Б групова чотиримісна з електропідігрівом. Одночасно можна напувати чотири корови у корівниках чи на вигульних майданчиках при безприв'язному утриманні. Температура води у зимовий період регулюється від 4 до 18 °С.

Автонапувалка АГК-12 розрахована для напування 200 голів великої рогатої худоби на відгодівельних майданчиках попередньо підігрітою водою до 12—16 °С. Робочий об'єм 120 л. Напувалка випускається у двох модифікаціях: АГК-12А для літніх таборів, де немає водопроводу, та АГК-12Б — для напування худоби на вигульних майданчиках ферм з наявністю водопровідної мережі.

Водороздавач уніфікований ВУК-3 (ПАП-10А) призначений для напування 150 голів великої рогатої худоби на пасовищах та у таборах. Може бути використаний для заправки напувалок інших типів. Агрегатується з трактором «Білорусь».


Ви дивилися сторінку - Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Наступна сторінка      - Машини та обладнання для заготівлі кормів

Попередня сторінка    - Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Повернутися до початку сторінки Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.