Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Машини для роздавання кормів

Роздавач кормів стаціонарний РВК-Ф-74 призначений для роздавання усіх видів кормів великій рогатій худобі. Обслуговує 60—62 голови. Кормовий жолоб представлений залізобетонним коробом, який є зв'язуючим ланцюгом між приводною та натяжною станціями. Це ланцюжково-стрічковий транспортер. Привід від електродвигуна потужністю 5,5 кВт.

Кормороздавач стаціонарний, підвісний, над годівницями стрічкового типу РК-50 використовується для транспортування над двома рядами годівниць у приміщенні корівника і роздавання усіх подрібнених кормів на молочних та відгодівельних фермах великої рогатої худоби. Загальна потужність привідних електродвигунів 9 кВт.

Кормороздавач стаціонарний з індивідуальним дозуванням та дистанційним управлінням призначений для формування за масою точних порцій сухого концентрованого корму та їх зволоження з одночасною видачею в індивідуальні годівниці свиням. Кормороздавач складається з тросо-шайбового конвеєра, індивідуальних дозаторів (сорок), бункера, зволожувача, пульту дистанційного управління, шафи управління. Діаметр шайб 50 мм, місткість бункера 0,5 м3, продуктивність 5 т/год, потужність приводу 2,2 кВт.

Обладнання для роздачі корму свиням ОКС-1000 розраховане на роздавання і зволоження сухих концентрованих кормів у свинарниках-відгодівельниках. Воно має такі вузли: бункер-накопичувач, живильник шнековий, привідну установку, групові трубчасті дозатори та шайбовий трос. Групові дозатори трубчастого типу одночасно виконують роль передньої загорожі станків. Продуктивність 2 т/год, установлена потужність 5 кВт.

Лінія роздачі корму ОСО-2400. 12 000 передбачена для роздавання сухого корму у свинарниках-відгодівельниках з підлоговою годівлею тварин (модель-02) і в приміщеннях для дорощування поросят при годівлі з годівниць (модель-03). Розрахована відповідно на 750—1000 дорослих свиней або на 1500—2000 поросят. Робочий орган — трос з шайбами діаметром 50 мм. Продуктивність до 4 м3/год. Установлена потужність двигунів до 4,29 кВт.

Транспортер шайбовий ТШ-2000 призначений для транспортування сухого сипучого комбікорму вологістю не більш як 16 % на промислових комплексах по вирощуванню та відгодівлі свиней. Продуктивність 2 т/год. Робочий орган — трос шайбовий. Діаметр шайб 50 мм. Загальна потужність двигуна 3,6 кВт.

Кормороздавач тракторний універсальний КТУ-10А використовується для транспортування і роздачі на ходу у годівниці на один або два боки подрібненої зеленої маси, силосу, сінажу, жому окремо або у суміші з іншими кормами. Роздача кормів проводиться у літніх таборах, на вигульних майданчиках і в типових тваринницьких приміщеннях з висотою і шириною дверного прорізу не менш як 2600 мм та відстанню між годівницями 2,2 м, висотою не більш як 750 мм. Агрегатується з тракторами класу 1,4. Місткість кузова 10 м3.

Роздавач кормів мобільний малогабаритний РММ-Ф-6 за будовою подібний до кормороздавача КТУ-10А, тільки одновісний, місткість кузова до 6 м3. Може застосовуватися у приміщеннях з шириною кормового проходу не менш як 1400 мм та висотою годівниць не більш як 0,7 м. Агрегатується з тракторами класу 0,6.

Роздавач-змішувач причіпний РСП-10 розрахований на приймання, змішування, транспортування та рівномірне роздавання одержаної кормосуміші на фермах великої рогатої худоби, а також на відгодівельних майданчиках на 5, 10, 20 тисяч голів. Агрегатується з тракторами класу 1,4. Вантажопідйомність 4 т.

Автомобільний кормороздавач АРС-10 аналогічний за призначенням та будовою кормороздавачеві РСП-10, тільки змонтований на базі автомобіля ЗІЛ-130.

Кормороздавач кормів КУТ-ЗА причіпний пересувний з роздаванням кормів на один бік. Використовується для змішування, перевезення та роздавання сухих і напіврідких кормів. Агрегатується з тракторами класу 1,4. Місткість бункера 3 м3. Продуктивність до 13 т/год.

Рейкові кормороздавачі РС-5А, КЕС-1,7, КС-1,5 застосовуються на свинофермах і комплексах для приготування та роздавання вологих кормосумішей у годівниці.

Мобільний роздавач-навантажувач гранул у годівниці РЗГ-5 призначений для транспортування та роздавання гранульованих кормосумішей на вівцефермах і комплексах. Є модифікації на базі автомобіля ГАЗ-53А, або причіпний від ВОМ трактора класу 1,4. Має раму, бункер, механізм подачі гранул, дозувальний пристрій, привід робочих органів, гідросистеми. Продуктивність до 15 т/год.

Уніфікований ряд кормороздавальних пристроїв для гранульованих кормів у годівниці овець використовується для механізованого роздавання гранульованих кормосумішей при груповому утриманні молодняка та дорослих тварин на вівцефермах і комплексах. Продуктивність до 3 т/год, місткість бункера-дозатора — 0,3 м3, потужність приводу — 4 кВт.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Машини для роздавання кормів

Наступна сторінка -      Машини та обладнання для видалення гною

Попередня сторінка -    Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Повернутися
до початку сторінки -   
Машини для роздавання кормів

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.