Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Крупномасштабна селекція

Крупномасштабна селекція — здійснення за єдиним комплексним планом ряду заходів по вдосконаленню племінної роботи з породами у зоні їх розведення при максимальному використанні генетичного потенціалу плідників, перевірених за якістю потомства. Вона дає змогу об'єднати племінну роботу, яку проводять окремі господарства, в загальну систему заходів, що забезпечують поліпшення спадковості тварин цілих регіонів, залучати до вирішення селекційних завдань найбільш кваліфікованих спеціалістів, а головне, використовувати в роботі штучне осіменіння з тривалим зберіганням замороженої сперми, імуногенетичний контроль змін генетичної структури популяції, генетично-математичний аналіз і метод трансплантації ембріонів.

Для реалізації цієї системи створені обласні, республіканські і союзні племоб'єднання, а також зональні і загальносоюзні селекційні центри по основних планових породах великої рогатої худоби та інших видів тварин.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

З організаційної точки зору найдоцільніше вести крупномасштабну селекцію в межах області. Це зумовлено тим, що вже діють такі організаційні форми, як облплемоб'єднання. Крім того, племінна робота в межах області чітко пов'язується з плановими завданнями по відтворенню поголів'я і виробництву продукції.

З генетичної точки зору такі масштаби централізації племінної роботи також виправдані, оскільки господарства цього регіону у більшості випадків знаходяться у відносно подібних природних умовах і мають один напрям розвитку тваринництва.

 

Ви дивилися сторінку - Крупномасштабна селекція

Наступна сторінка      - ЕОМ у племінній роботі

Попередня сторінка    - Мічення тварин і племінний облік

Повернутися до початку сторінки Крупномасштабна селекція

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.