Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Кролівництво. Племінна робота

Основними методами племінної роботи в кролівницьких господарствах є відбір і підбір кращих тварин, створення племінного ядра стада, оцінка плідників за якістю потомства, організація племінного обліку.

У кролівництві застосовують два методи розведеннячистопородне та схрещування тварин різних порід.

При чистопородному розведенні виявляють видатних за племінними і продуктивними якостями тварин, які стають родоначальниками ліній і родин. Якщо загальний предок спорідненої групи самка, таку групу називають родиною.

Заводські лінії й родини підтримують відбором і підбором та помірними спорідненими спаровуваннями протягом 4—5 поколінь, а потім з кращих перевірених плідників виділяють нового родоначальника чи родоначальницю. У породі слід мати не менше 10—12 ліній.

З метою зміни й поліпшення спадкових ознак потомства, підвищення його життєздатності в кролівництві застосовують міжпородні схрещування: промислове, перемінне, відтворювальне, поглинальне та ввідне.

Промислове схрещування застосовують на товарних кролівницьких фермах для підвищення продуктивності помісей першого покоління. За продуктивністю помісні тварини переважають чистопородних на 10—20 %.

За даними В.М.Помитко і В.М.Александрова кращі результати при промисловому схрещуванні одержують при таких поєднаннях порід:

Порода самки

Порода самця

Радянська шиншила

 Білий велетень

Сріблястий

Сірий велетень

Віденський голубий

Радянська шиншила

Радянська шиншила

Новозеландська біла

Новозеландська біла

Чорно-бурий

Білий велетень

Новозеландська біла

Віденський голубий

Новозеландська біла

Радянська шиншила X новозеландська біла

Каліфорнійська

 

Перемінне схрещування застосовують найчастіше на товарних фермах для підвищення продуктивності кролів. Помісних самок, одержаних від схрещування кролів двох порід, парують з самцями материнської породи, а одержаних самок другого покоління парують з самцями другої вихідної породи.

Відтворювальне схрещування використовують при виведенні нових порід кролів для одержання тварин з новими цінними ознаками. Просте відтворювальне схрещування проводять з участю двох порід, а складне — трьох і більше.

Ввідне схрещування («прилиття крові») застосовують з метою виправлення окремих недоліків якої-небудь породи кролів (малу скороспілість чи недостатню плодючість).

Поглинальне схрещування широко застосовують для перетворення стада безпородних малопродуктивних тварин у високопродуктивне породисте поголів'я. При поминальному схрещуванні вже в четвертому-п'ятому поколіннях одержують тварин, які не відрізняються від чистопородних кролів поліпшуючої породи.

Відбір у кролівництві проводять за оцінкою комплексу господарсько-корисних ознак тварин, їх живою масою, будовою тіла, якостями волосяного покриву шкурки, скороспілістю, плодючістю і життєздатністю.

Велике значення для поліпшення племінних якостей кролів має бонітування, яке проводять у всіх кролівницьких господарствах.

Кролів основного стада і ремонтний молодняк, яких бонітують у листопаді та грудні, оцінюють за чистопородністю, живою масою, будовою тіла, а також за густотою хутра і його забарвленням у кролів м'ясо-шкуркових порід і за пуховою продуктивністю — в пухових порід. Ремонтний молодняк, який досягає 3-місячного віку, бонітують за породністю, живою масою, будовою тіла і густотою хутра.

У розвинутого кроля повинна бути міцна конституція, добре розвинутий кістяк, широкі і глибокі груди, широка попереково-крижова частина тіла, округлий круп, міцні прямі кінцівки, добре сформована голова з прямо поставленими вухами.

Кролів, які не мають дефектів і вад будови тіла, відносять до класів еліта і першого, тварин з однією вадою будови тіла — до другого, а з двома і більше — до третього класу. Кролів з вадами будови тіла вибраковують з стада.

Густоту опушення визначають окомірно за розмірами ділянки шкіри, видимої на дні розетки волосся, яка утворюється при роздуванні хутра на середині спини кроля.

Пухову продуктивність кролів пухових порід визначають у тварин основного стада за кількістю пуху, зібраного за рік, а в молодняка — за два перших збирання пуху у 2- і 4-місячному віці.

Визначають забарвлення хутра у кролів м'ясо-шкуркових порід окомірно при доброму освітленні тварин розсіяним, світлом.

Загальну оцінку кроля встановлюють на основі оцінки окремих його ознак. Чистопородним кролям, які одержали за всіма ознаками клас еліта, присвоюють Клас еліта. Якщо кролю за якусь одну ознаку присвоєно перший клас, то такій тварині присвоюють перший клас. Кролів, які одержали оцінку другий клас за всіма чи хоча б за одним показником при високій оцінці за інші, відносять до другого класу. До третього класу відносять кролів, які одержали оцінку цього класу хоча б за одну з ознак.

У кролівництві застосовують однорідний (гомогенний) і різнорідний (гетерогенний) підбір пар. Однорідний відбір частіше використовують при чистопородному розведенні з метою підвищення й закріплення цінних спадкових ознак. При різнорідному підборі намагаються ліквідувати який-небудь недолік у одного з батьків. Крім того, при різнорідному підборі підвищується ступінь мінливості потомства, що дає змогу відібрати тварин з ціннішими ознаками.

Мітять кролів татуювальними щипцями. На правому вусі ставлять порядковий номер кроленяти, а на лівому — номер ферми і дату (місяць та рік) його народження; рік зазначають останньою його цифрою.

Форми племінного обліку у кролівництві затверджуються Держагропромом СРСР. Основні форми такі: картка самця основного стада; картка самки основного стада; відомість поголів'я основного стада кролів на 19... рік; виробничий журнал господарства на 19... рік; відомість оцінки самців за якістю потомства.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Кролівництво. Племінна робота

Наступна сторінка -      Технологія утримання і розведення кролів

Попередня сторінка -    Збруя, упряж та вози

Повернутися
до початку сторінки -   
Кролівництво. Племінна робота

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.