Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Кролівництво. Племінна робота

Основними методами племінної роботи в кролівницьких господарствах є відбір і підбір кращих тварин, створення племінного ядра стада, оцінка плідників за якістю потомства, організація племінного обліку.

У кролівництві застосовують два методи розведеннячистопородне та схрещування тварин різних порід.

При чистопородному розведенні виявляють видатних за племінними і продуктивними якостями тварин, які стають родоначальниками ліній і родин. Якщо загальний предок спорідненої групи самка, таку групу називають родиною.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Заводські лінії й родини підтримують відбором і підбором та помірними спорідненими спаровуваннями протягом 4—5 поколінь, а потім з кращих перевірених плідників виділяють нового родоначальника чи родоначальницю. У породі слід мати не менше 10—12 ліній.

З метою зміни й поліпшення спадкових ознак потомства, підвищення його життєздатності в кролівництві застосовують міжпородні схрещування: промислове, перемінне, відтворювальне, поглинальне та ввідне.

Промислове схрещування застосовують на товарних кролівницьких фермах для підвищення продуктивності помісей першого покоління. За продуктивністю помісні тварини переважають чистопородних на 10—20 %.

За даними В.М.Помитко і В.М.Александрова кращі результати при промисловому схрещуванні одержують при таких поєднаннях порід:

Порода самки Порода самця
Радянська шиншила Білий велетень
Сріблястий Сірий велетень
Віденський голубий Радянська шиншила
Радянська шиншила Новозеландська біла
Новозеландська біла Чорно-бурий
Білий велетень Новозеландська біла
Віденський голубий Новозеландська біла
Радянська шиншила X новозеландська біла Каліфорнійська

 

Перемінне схрещування застосовують найчастіше на товарних фермах для підвищення продуктивності кролів. Помісних самок, одержаних від схрещування кролів двох порід, парують з самцями материнської породи, а одержаних самок другого покоління парують з самцями другої вихідної породи.

Відтворювальне схрещування використовують при виведенні нових порід кролів для одержання тварин з новими цінними ознаками. Просте відтворювальне схрещування проводять з участю двох порід, а складне — трьох і більше.

Ввідне схрещування («прилиття крові») застосовують з метою виправлення окремих недоліків якої-небудь породи кролів (малу скороспілість чи недостатню плодючість).

Поглинальне схрещування широко застосовують для перетворення стада безпородних малопродуктивних тварин у високопродуктивне породисте поголів'я. При поминальному схрещуванні вже в четвертому-п'ятому поколіннях одержують тварин, які не відрізняються від чистопородних кролів поліпшуючої породи.

Відбір у кролівництві проводять за оцінкою комплексу господарсько-корисних ознак тварин, їх живою масою, будовою тіла, якостями волосяного покриву шкурки, скороспілістю, плодючістю і життєздатністю.

Велике значення для поліпшення племінних якостей кролів має бонітування, яке проводять у всіх кролівницьких господарствах.

Кролів основного стада і ремонтний молодняк, яких бонітують у листопаді та грудні, оцінюють за чистопородністю, живою масою, будовою тіла, а також за густотою хутра і його забарвленням у кролів м'ясо-шкуркових порід і за пуховою продуктивністю — в пухових порід. Ремонтний молодняк, який досягає 3-місячного віку, бонітують за породністю, живою масою, будовою тіла і густотою хутра.

У розвинутого кроля повинна бути міцна конституція, добре розвинутий кістяк, широкі і глибокі груди, широка попереково-крижова частина тіла, округлий круп, міцні прямі кінцівки, добре сформована голова з прямо поставленими вухами.

Кролів, які не мають дефектів і вад будови тіла, відносять до класів еліта і першого, тварин з однією вадою будови тіла — до другого, а з двома і більше — до третього класу. Кролів з вадами будови тіла вибраковують з стада.

Густоту опушення визначають окомірно за розмірами ділянки шкіри, видимої на дні розетки волосся, яка утворюється при роздуванні хутра на середині спини кроля.

Пухову продуктивність кролів пухових порід визначають у тварин основного стада за кількістю пуху, зібраного за рік, а в молодняка — за два перших збирання пуху у 2- і 4-місячному віці.

Визначають забарвлення хутра у кролів м'ясо-шкуркових порід окомірно при доброму освітленні тварин розсіяним, світлом.

Загальну оцінку кроля встановлюють на основі оцінки окремих його ознак. Чистопородним кролям, які одержали за всіма ознаками клас еліта, присвоюють Клас еліта. Якщо кролю за якусь одну ознаку присвоєно перший клас, то такій тварині присвоюють перший клас. Кролів, які одержали оцінку другий клас за всіма чи хоча б за одним показником при високій оцінці за інші, відносять до другого класу. До третього класу відносять кролів, які одержали оцінку цього класу хоча б за одну з ознак.

У кролівництві застосовують однорідний (гомогенний) і різнорідний (гетерогенний) підбір пар. Однорідний відбір частіше використовують при чистопородному розведенні з метою підвищення й закріплення цінних спадкових ознак. При різнорідному підборі намагаються ліквідувати який-небудь недолік у одного з батьків. Крім того, при різнорідному підборі підвищується ступінь мінливості потомства, що дає змогу відібрати тварин з ціннішими ознаками.

Мітять кролів татуювальними щипцями. На правому вусі ставлять порядковий номер кроленяти, а на лівому — номер ферми і дату (місяць та рік) його народження; рік зазначають останньою його цифрою.

Форми племінного обліку у кролівництві затверджуються Держагропромом СРСР. Основні форми такі: картка самця основного стада; картка самки основного стада; відомість поголів'я основного стада кролів на 19... рік; виробничий журнал господарства на 19... рік; відомість оцінки самців за якістю потомства.

 

Ви дивилися сторінку - Кролівництво. Племінна робота

Наступна сторінка      - Технологія утримання і розведення кролів

Попередня сторінка    - Збруя, упряж та вози

Повернутися до початку сторінки Кролівництво. Племінна робота

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.