Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Корми і технологія їх виробництва

Кормами називають продукти рослинного й тваринного походження, а також мінеральні речовини і синтетичні препарати, що їх використовують для годівлі тварин. Вони повинні містити поживні речовини у засвоюваній формі і не впливати шкідливо на здоров'я тварин.

Якість кормів — це сукупність властивостей, які зумовлюють нешкідливість їх та здатність задовольняти потреби тварин у поживних речовинах. Важливим показником, що характеризує якість корму, є концентрація енергії в 1 кг сухої речовини.

Поживні речовини кормів — це органічні та мінеральні речовини (білки, жири, вуглеводи, макро- і мікроелементи, вітаміни та ін.), необхідні для годівлі тварин. Таке визначення дає поняттю ГОСТ 23153—78

Відомості про корми наведені в кормових таблицях, в яких дано вміст сухої речовини, кормових одиниць, обмінної енергії, протеїну, амінокислот, вуглеводів, жирів, мінеральних речовин, вітамінів та ін. Є кормові таблиці, в яких наведено дані про перетравність поживних речовин кордів. Сучасні кормові таблиці вміщують необхідні дані з урахуванням зони та технологій заготівлі кормів

Класифікація кормів — це групування їх залежно від походження, та найбільш важливих якостей (вмісту поживних речовин в одиниці маси, фізичних якостей, фізіологічного впливу та ін.)

Класифікують корми відповідно до вимог стандарту ОСТ ВКС 7615 «Кормові речовини. Виробничо-товарна класифікація», виданому у 1934 р (та перевиданому в 1955 р.). Багато положень цього стандарту в зв'язку з впровадженням нових технологій заготівлі кормів застаріли, і тому потребують перегляду. Нині дотримуються (Богданов Г.О., 1986) класифікації кормів за походженням.

За цією системою корми поділяють на корми рослинного і тваринного походження, а синтетичні — на продукти мікробіологічного та хімічного синтезу.

Корми рослинного походження ділять на об'ємисті та концентровані.

Об'ємисті корми. Сюди входять грубі та вологі корми. У них невисокий вміст поживних речовин та енергії. У грубих кормах не більше 22 % вологи, а клітковини в них не менше 19 % Вологі корми мають понад 40 % води. їх в свою чергу ділять на соковиті та водянисті. До перших відносять зелені, силосні, баштанні корми та коренебульбоплоди, а до водянистих — жом, патоку, відходи промислової переробки продукції рослинництва.

Концентровані корми містять в 1 кг понад 0,65 корм, од., або 6,8 МДж обмінної енергії. За вмістом поживних речовин їх ділять на вуглеводисті та протеїнові (білкові). До перших відносять зернові злакові, до других — головним чином зернобобові та відходи олійноекстракційного виробництва.

Синтетичні корми відзначаються високим вмістом однієї або кількох поживних речовин. Використовуються як збагачуючі добавки у складі різних кормосумішей.

Кодування кормів. Агрохімслужба СРСР класифікує корми в спеціальній системі кодів. Це зроблено головним чином для зручності математичної обробки аналітичних даних про склад і поживність кормів. За цією класифікацією корми поділено на 18 груп. Назва корму кодується семизначними цифрами, з них перші дві цифри коду означають групу корму, третя — підгрупу, четверта — вид і три останніх — різновидність. Наприклад, зелений корм (трава) має код 01.0.0.000, сіно — 04.0.0.000, трав'яне борошно — 05.0.0.000, солома — 06.1.0.000, гіллячковий корм — 07.3.0.000, коренебульбоплоди та баштанні—11.0.0. 000, зернові корми— 12.0.0.000, відходи технічних виробництв—14.0.0.000, комбікорми— 13.1.0.000, корми тваринного походження — 16.0.0.000. Якщо потрібно записати різновидність корму, то код буде мати такий вигляд: наприклад сіно грястиці збірної — 04.2.2.009.

Оцінка поживності кормів. Під поживністю корму розуміють комплексний показник якості, що характеризує властивість корму задовольняти потребу тварин в енергії та поживних речовинах.

Корми оцінюють за загальною (сума перетравних поживних речовин, крохмальний еквівалент, терми Армсбі, кормові одиниці — радянська, скандінавська), енергетичною (перетравна, обмінна, чиста енергія), протеїновою, мінеральною та вітамінною поживністю. Поживність корму необхідно знати при організації кормовиробництва для ефективного використання кормів, порівняння поживності різних кормів та раціональної заміни одного корму іншим, підтримання доброго стану здоров'я тварин і одержання високої продуктивності, складання раціонів, кормових норм, кормових планів та балансів.

У довідковій літературі енергетичну поживність кормів виражають в мегаджоулях обмінної енергії (ОЕ). Один джоуль містить 0,239 калорії.

Для визначення ОЕ корму необхідно знати кількість перетравних речовин у ньому. Користуючись однією з нижче наведених формул визначають вміст ОЕ для кожного виду тварин:

для великої рогатої худоби

ОЕ= 17,46 пП + 31,23 пЖ +13,65 пК + 14,78 пБЕВ;

для овець

ОЕ = 17,71 пП + 37,89 пЖ + 13,44 пК +14,78 пБЕВ;

для коней

ОЕ= 19,46 пП + 35,43 пЖ +15,95 пК +15,95 пБЕВ;

для свиней

ОЕ = 20,85 пП + 36,63 пЖ + 14,27 пК +16,95 пБЕВ;

для птиці

ОЕ= 17,84 пП + 29,78 пЖ + 17,71 пК +17,71 пБЕВ,

де пП—перетравний протеїн, г;
     пЖ — перетравний жир, г;
     пК — перетравна клітковина, г;
     пБЕР — перетравні безазотисті екстрактивні речовини.

Цифрами виділені коефіцієнти трансформації перетравних поживних речовин в обмінну енергію. Для орієнтовного визначення ОЕ в кормі досить знати його хімічний склад. Для розрахунків користуються формулою:

                             ВЕ

        ОЕ = 0,73 ——— ( 1 — К . 1,05 ),

                             СР

де ВЕ — валова енергія, МДж;
     СР — суха речовина корму, кг;
     К — клітковина в 1 кг СР, кг

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Корми і технологія їх виробництва

Наступна сторінка -      Зелені корми

Попередня сторінка -    Вступ

Повернутися
до початку сторінки -   
Корми і технологія їх виробництва

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.