Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Кормові відходи технічних виробництв

При переробці 4ц сільськогосподарської продукції та сировини на промислових підприємствах одержують велику кількість відходів, які містять достатню кількість поживних речовин. Багато з них є повноцінними кормами для тварин. Це відходи цукробурякового, олійноекстракційного, борошномельного, пивного виробництв.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Відходи цукробурякового виробництва.

При переробці цукрових буряків одержують два види кормів — жом і кормову патоку (мелясу).

Жом є добрим і легкоперетравним кормом для сільськогосподарських тварин. У тваринництві використовують жом: свіжий, кислий та сухий. Кислий жом одержують після зброджування свіжого жому, викликаного молочнокислими бактеріями. Хімічний склад і поживність відходів технічних виробництв наведені в таблицях 16—18. Жом згодовують великій рогатій худобі на 1 голову за добу в такій кількості (кг): коровам свіжого жому 50, кислого — 40; дорослій худобі на відгодівлі — відповідно 80, 50; молодняку на відгодівлі — 50 і 30; молодняку старше року — 30 і 20; молодняку до року — 20 і 15.

Згодовують його, змішуючи з січкою, концкормами, азотистими добавками (сечовиною, діамонійфосфатом), мелясою.

У сухому жомі краще зберігаються поживні речовини, його зручніше транспортувати. За поживністю наближається до концентрованих кормів, проте сухий жом, як і кислий, бідний протеїном (30—40 г в 1 кг), фосфором (0,05 %), в ньому немає вітамінів. Тому, при його використанні, раціони необхідно балансувати за протеїном, мінеральними речовинами та вітамінами.

Перед згодовуванням сухий жом необхідно залити теплою водою (4 л води на 1 кг жому). Можна залити його розчином меляси. Сухий жом є добрим компонентом у складі комбікормів. З нього готують гранули, брикети, до складу яких вводять карбамід, трав'яне борошно, мінерально-вітамінні добавки.

Кормова патока (меляса) — вуглеводистий корм, містить 50—55 % цукру. Це важливе джерело енергії. Багата зольними речовинами і має велику кількість лужних солей. Вона не містить ні клітковини, ні жиру. Протеїн складається в основному з амідів.

Згодовують мелясу, попередньо розчинивши у воді (1 кг на 4—5 л води), з концентрованими та грубими кормами. Молочним коровам та великій рогатій худобі на відгодівлі згодовують 2 кг меляси на голову за добу, молодняку до року — 0,5— 0,7, свиням та вівцям — 0,4—0,5 кг на 100 кг живої маси. Використовують у комбікормовій промисловості при виробництві гранульованих та брикетованих комбікормів.

Відходи олійноекстракційного виробництва.

В процесі переробки зерна і насіння олійних культур одержують олію й побічні продукти — макуху та шроти. Макуху одержують у результаті пресування очищеного від луски, помеленого й прогрітого зерна різних олійних культур, а шрот — вилученням олії методом екстракції органічними розчинниками.

Макуха та шроти — цінний корм для сільськогосподарських тварин, оскільки містить до 40 % перетравного протеїну, багатого лізином та іншими незамінними амінокислотами, калієм, фосфором, вітамінами групи В і Е, але бідного кальцієм, натрієм та каротином.

Кормові фосфатиди. З насіння олійних культур, крім олії, макухи та шротів одержують цінний продукт фосфатиди. Вони містять холін, який бере участь у синтезі амінокислот та регуляції жирового обміну.

Фосфатиди є добрим джерелом фосфору. В 1 кг соняшникових фосфатидів міститься 21,6 г фосфору, соєвих — 22,5 г. Для зручності введення в раціон фосфатидний концентрат випускають з розмеленим шротом у співвідношенні 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4.

Відходи борошномельного виробництва.

Сюди відносять висівки, січку, кормове борошно, борошняний порох та зернову лузгу.

Висівки — найцінніший корм з відходів борошномельного виробництва. Кормова цінність їх залежить від помелу (розрізняють висівки тонкого та грубого помелу) і від сировини, з якої вони одержані. Висівки є пшеничні, житні, ячмінні, рисові, гречані, горохові та ін. Всі висівки (крім вівсяних) порівняно із зерном містять більше протеїну, жиру, клітковини, фосфору. Останній знаходиться у вигляді фітину, який діє послаблююче. У висівках, як і в зерні, мало каротину, але багато (за винятком житніх) вітамінів групи В. Поживність висівок залежить від вмісту в них борошна: чим менше в висівках борошна і більше оболонок, тим менша їх поживна цінність.

Молочним коровам висівок згодовують до 4—6 кг, свиням — 0,5 кг, коням — 2— З кг на голову за добу. Для свиней висівки менш корисні, оскільки містять багато клітковини, яку свині погано перетравлюють.

Січка зерна містить 20—40 % подрібненого зерна, її використовують при виробництві гранульованих і брикетованих кормів. В 1 кг січки 0,4—0,9 корм. од.

Кормове борошно (вівсяне, ячмінне), мучку гречану й просяну одержують при переробці зерна на крупу. Як високопоживний корм використовують у комбікормах.

Борошняний порох одержують при помелі зерна. В 1 кг міститься 0,45— 0,60 корм, од., 9—11 % перетравного протеїну. Його використовують при виробництві комбікормів для великої рогатої худоби в кількості 5—10 %. Свиням на відгодівлі згодовують у вигляді каші в суміші з іншими кормами.

Зернова лузга гречки, проса, соняшнику містить багато клітковини, погано перетравлюється, кормова цінність її невисока.

Відходи пивного виробництва.

Пивна дробина — основний корм, який одержують у пивному виробництві. Містить оболонки зерна, частинки ядер зерна, багато безазотистих екстрактивних речовин, майже весь білок та жир зерна ячменю. Із задоволенням поїдають його тварини всіх видів. Рекомендується згодовувати дробини на голову за добу (кг): коровам — 10—15, нетелям — 8—12, молодняку після року — 8—10, телятам до 1 року — 4—5, великій рогатій худобі на відгодівлі — 15— 20, свиноматкам — 4—5, свиням на відгодівлі — 3—4.

Свіжа пивна дробина — корм, який швидко псується. Але вона добре зберігається засилосованою. При висушуванні дробини одержують цінний концентрований корм, в 1 кг якого міститься 0,79 корм, од., 169 г перетравного протеїну, 4,4 — кальцію, 8,3 г — фосфору.

Пивні дріжджі містять повноцінний протеїн і вітаміни групи В. В свіжих дріжджах 21,3 % сухої речовини, 12,9 — протеїну, 0,8 — жиру, 1,1 — клітковини, 4,5 — БЕР. Поживність 1 кг дріжджів — 0,25 корм. од. і 87 г перетравного протеїну.

Таблица 16.

Хімічний склад відходів технічних виробництв, %

Корми Суха речовина Сирий протеїн Сирий жир Сира клітковина БЕР Зола
Жом: свіжий 8,4 1,0 0,1 0,2 6,5 0,6
         кислий 10,7 1,3 0,2 3,5 4,9 0,8
         сухий 85,3 8,6 0,6 19,2 52,2 4,7
Кормова патока 78,3 7,9 63,1 7,3
Макуха: соняшникова 91,3 33,6 5,7 15,9 29,2 6,9
              льняна 91,2 32,3 13,3 17,1 22,2 6,3
              конопляна 91,2 31,3 9,4 23,4 19,4 8,7
              бавовникова 91,3 37,0 8,2 11,0 25,8 9,3
              соєва 91,3 28,6 8,2 7,3 41,1 6,1
Висівки:            
пшеничні тонкого помелу 97,0 15,7 4,0 7,5 54,6 5,2
               грубого 97,0 15,9 4,2 10,3 51,1 5,5
житні тонкого помелу 97,0 15,0 2,4 3,4 62,4 2,8
               грубого 97,0 14,7 3,9 8,6 53,4 5,4
вівсяні 97,0 6,7 6,8 26,2 43,1 4,2
ячмінні 97,0 15,1 2,7 6,7 59,2 3,3
горохові 97,0 9,8 0,9 38,6 34,9 2,8
кукурудзяні 97,0 10,7 4,7 6,2 59,8 2,3

Таблица 17.

Поживність макухи та шротів
(Калашников О.П., 1985)

Показники Макуха Шрот
льня- на со- няш- нико- ва ріпа- кова соє- ва ба- вов- нико- ва ара- хісо- вий льня- ний со- няш- нико- вий ріпа- ко- вий соє- вий ба- вов- нико- вий
Кормові одиниці 1,27 1,08 1,17 1,35 1,10 1,08 1,07 1,03 1,00 1,21 0,89
Обмінна енергія, МДж:                      
     для великої рогатої худоби 11,70 10,44 11,34 12,90 11,07 11,57 11,70 10,60 11,36 12,93 10,20
     свиней 13,73 12,25 12,68 15,50 12,48 13,70 12,44 12,54 11,94 14,49 10,96
     овець 10,32 10,46 11,36 11,72 9,82 13,16 10,64 9,87 11,79 12,12 9,53
Суха речовина, г 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Сирий протеїн, г 338 405 328 418 399 487 340 429 378 439 411
В тому числі перетравний, г 287 324 262 393 319 438 282 386 318 400 329
Сирий жир, г 102 77 87 74 74 11 17 37 22 27 13
Сира клітковина, г 95 129 113 54 120 49 96 144 118 62 124
Крохмаль, г 25 20 15 25 28 18 15
Цукор, г 35 62,6 100 79 48 52,6 95 65
Макроелементи, г:                      
     кальцій 3,4 5,9 4,8 4,3 2,8 2,8 2,8 3,6 6,6 2,7 4,1
     фосфор 10,0 12,9 7,9 6,9 9,4 8,3 8,3 12,2 9,8 6,6 10,1
     калій 12,4 9,5 11,1 17,4 16,5 12,5 12,5 8,0 14,5 19,5 9,9
     магній 4,3 4,8 4,4 2,9 5,4 5,0 5,3 5,1 5,0 3,5 4,7
     сірка 3,9 5,5 4,5 2,3 4,4 3,6 3,7 3,3 14,0 3,13 3,4
Мікроелементи, мг                      
     залізо 197 215 544 216 228 215 215 232 274 216 254
     мідь 26,4 17,2 7,2 16,7 14,5 15,9 15,9 24,1 6,1 16,7 15,9
     цинк 69,0 40,0 28,5 41,6 27,2 52,0 52,0 40,8 50,2 41,6 42,5
     марганець 38,0 37,9 44,2 34,2 22,2 37,0 37,0 48,5 62,0 37,0 17,7
     кобальт 0,29 0,19 0,21 0,09 0,17 0,28 0,28 0,416 0,19 0,12 0,14
     йод 0,93 0,37 0,40 0,36 0,43 0,14 0,88 0,66 0,57 0,49 0,26
Каротин, мг 0,3 2 2 1 3 0,2 1,0
Вітамін D, тис. ІО 4 5 6 9,5 4,5 3,5 3,5 5 2,5 4,5 3,5
Вітамін Е, мг 5,8 11,0 12,0 11 10,0 3,3 8,0 3 3,0 20,0

Таблица 18.

Поживність жому і кормової патоки
(Калашников О. П., 1985)

Показники Жом Кормова патока
свіжий кислий сухий
Кормові одиниці 0,12 0,09 0,84 0,76
Обмінна енергія, МДж:        
     для великої рогатої худоби 1,13   9,78 9,36
     свиней 1,74   11,19 11,78
Суха речовина, г 112 107 868 800
Сирий протеїн, г 12 12 77 99
В тому числі перетравний, г 6 6 38 60
Сирий жир, г 3   5
Сира клітковина, г 33   190
Цукор, г 2,5
Кальцій, г 1,5 1,41 7,8 3,2
Фосфор, г 0,14 0,31 0,5 0,2
Магній, г 0,5 0,5 2,8 0,1
Калій, г 0,8 0,7 5,3 32,9
Сірка, г 0,4 0,3 2,0 1,4
Залізо, мг 24 300 283
Мідь, мг 1,3 1,7 7,3 4,8
Цинк, мг 3,1 3,3 22 20,8
Марганець, мг 10,3 11,8 63 24,6
Кобальт, мг 0,04 0,07 0,36 0,60
Йод, мг 0,2 0,2 1,72 0,68
Каротин, мг
Вітамін Е, мг 3,0

 

Ви дивилися сторінку - Кормові відходи технічних виробництв

Наступна сторінка      - Харчові відходи

Попередня сторінка    - Зернові корми

Повернутися до початку сторінки Кормові відходи технічних виробництв

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.