Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Коренебульбоплоди та баштанні, як і соковиті корми, мають велике значення в підвищенні продуктивності тваринництва У них багато води (70—92 %), але мало протеїну, жиру, клітковини та мінеральних речовин. У коренебульбоплодах міститься багато легкоперетравних вуглеводів (крохмаль, цукор), вітаміну С, каротину, вони мають дієтичні властивості.

Ці культури, крім високих урожаїв плодів, дають і гичку, яка також має велике значення у зміцненні кормової бази і використовується у свіжому та силосованому вигляді. Вони є добрими компонентами для приготування комбінованого силосу для свиней та птиці.

Кожний корм має свої особливості і потребує індивідуального підходу при підготовці до згодовування.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Кормові буряки — добрий соковитий корм для всіх сільськогосподарських тварин, особливо для молочної худоби та свиней. Вони містять необхідні для тварин вуглеводи, безазотисті екстрактивні речовини, мінеральні солі та вітаміни.

Кормові буряки сприяють кращому засвоєнню і перетравленню грубих кормів. Вони мають високі кормові якості: в 100 кг буряків міститься 12—14 корм. од. і 0,9— 1,1 кг перетравного протеїну, а в 100 кг гички — відповідно 9 і 2,1 кг. Згодовують їх у сирому вигляді цілими або подрібненими. Подрібнюють для свиней, телят і птиці. Дійним коровам можна згодовувати до 20—25 кг, тільним сухостійним 10—15 кг, свиням 5—6, вівцям 3—4 і коням 10—15 кг за добу.

Цукрові буряки порівняно з кормовими значно багатші сухою речовиною, багато містять цукру (17—19 %), енергетична поживність їх більша у 2 рази. Тваринам згодовують в обмеженій кількості. Тільним сухостійним коровам 5—7 кг, дійним, залежно від надою, від 7 до 15 кг, молодняку до 6 міс 1 — 1,5 кг, 6—12—1,5—3,5, 12—18 міс — 4—7 кг. Добову норму необхідно згодовувати за 2—3 рази, щоб на даванку припадало не більше 4—5 кг. У цукрових буряках інколи буває глюкозид сапонін, який пригнічує діяльність мікроорганізмів.

Морква — цінний дієтичний корм для всіх тварин, в 100 кг її міститься 13,7 корм. од. і 0,4 кг перетравного протеїну. Жовті та червоні сорти є джерелом каротину (50— 250 мг). Згодовують у сирому і подрібненому вигляді коровам 3—5 кг, свиням 1—2 кг за добу. Цінний корм для приготування комбінованого силосу для свиней та птиці.

Бруква. Кормові цінності визначаються наявністю легкоперетравних вуглеводів, мінеральних речовин та вітамінів, особливо багато містить аскорбінової кислоти. Гіркувата на смак, має специфічний запах. Згодовують дійним коровам подрібненою до 20—25 кг за добу після доїння разом з іншими кормами.

Турнепс. Містить до 93 % води, має специфічний запах та гіркуватий смак, оскільки в ньому є гірчична олія. Згодовують дійним коровам до 20—25 кг за добу за 2— З год до доїння, або після нього. Оскільки турнепс погано зберігається, його згодовують тваринам раніше буряків.

Куузіку — гібрид брукви та кормової капусти. Можна одержувати високі врожаї коренів та зеленої маси. Велика рогата худоба добре поїдає корені і зелену масу. У 100 кг коренів гібридної брукви міститься 8—11 корм. од. і 1—1,2 кг перетравного протеїну. Згодовують коровам до 20 кг коренів, свиням — 4—6 кг за добу.

Картопля — цінний корм для всіх видів сільськогосподарських тварин, особливо для свиней, яка на відгодівлі може становити до 50—60 % за поживністю. Сухої речовини містить до 25 %, в тому числі 20 % крохмалю, багата вітамінами С, В1 і В2. Має глюкозид соланін, у зрілих бульбах його вміст не перевищує 2—20 мг%.

Згодовують великій рогатій худобі, коням, вівцям у сирому вигляді, а свиням — у запареному. Норма для корів 10—12 кг, овець 1—2, свиней 4—6 кг на 100 кг живої маси і коней 8—10 кг.

Топінамбур — цінна кормова культура. За вмістом поживних речовин наближається до картоплі. Використовують бульби та зелену масу в свіжому або засилосованому вигляді. Бульби можна залишати на зиму в грунті і весною використовувати свиням для випасання. У 100 кг бульб міститься 24 корм, од., а в 100 кг силосу з його стебел 17,7 корм. од. і 1,2 кг перетравного протеїну. Сухі стебла є добрим кормом для овець взимку. За кормовою цінністю поступається картоплі і набагато перевищує кормові буряки. Бульби містять багато вуглеводів, зокрема інуліну (до 15—20 %), значну кількість вітамінів, 2—4 % сирого протеїну, 25—30 % сухої речовини, всі незамінні амінокислоти.

Гарбузи. У гарбузах міститься багато вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин. При згодовуванні дійним коровам збільшується надій і підвищується жирність молока. Згодовують подрібненими коровам до 20—25 кг, свиням 4—6 кг за добу.

Кормові кавуни використовують на корм худобі у свіжому та силосованому вигляді. Добова норма для корів 20—25 кг, свиням на відгодівлі 6—8 кг на 100 кг живої маси і свиноматкам — 4—5 кг.

Кабачки — найбільш скороспіла культура серед баштанних. Плоди збирають на корм недозрілими, коли в них м'яка шкірка і соковита ніжна м'якоть. Згодовують у свіжому та засилосованому вигляді, як і гарбузи.

Зберігати коренебульбоплоди можна в траншеях, буртах та типових сховищах. При зберіганні необхідно створити оптимальні температурний та вологісний режими. Для зберігання відбирають зрілі і не пошкоджені коренебульбоплоди.

Траншеї та бурти після заповнення вкривають соломою та шаром землі 20— 30 см і в процесі зберігання стежать за температурою, яка повинна бути 1—3 °С.

Збирають коренебульбоплоди при повній стиглості до початку заморозків. Нині розповсюджене роздільне збирання коренеплодів, при якому спочатку збирають гичку, потім корені. Гичка при цьому способі не забруднюється землею і її можна використовувати як зелений корм, а також для приготування силосу та борошна.

Якість коренебульбоплодів оцінюють органолептично. Доброякісні бульби не повинні бути уражені гниллю, або плісенню, містити нітратів не більше 0,5 %. Не можна згодовувати тваринам коренеплоди, які загнили, запліснявіли і померзли. Перед згодовуванням їх очищають, миють у холодній воді і зразу ж згодовують. Уражену картоплю згодовують тільки в запареному вигляді.

Хімічний склад коренебульбоплодів та баштанних наведено у таблиці 13, а поживність — у таблиці 14.

Таблиця 13.

Хімічний склад коренебульбоплодів та баштанних, % (Томме М.Ф., 1964)

Корми Вода Протеїн Жир Кліт- ковина БЕР Зола
Буряки:            
           кормові 84,43 1,49 0,12 1,06 11,86 1,04
           напівцукрові 81,19 1,69 0,06 1,15 14,91 1,0
           цукрові 75,51 1,77 0,16 1,38 20,33 0,85
Картопля 77,2 2,50 0,12 0,54 18,4 1,44
Морква кормова 84,80 1,34 0,29 1,96 10,15 1,38
Гарбузи 90,2 1,3 0,4 1,3 6,2 0,6
Куузіку 89,6 1,20 0,1 1,4 6,40 1,30
Кавуни кормові 93,38 0,94 0,25 1,63 3,40 0,52
Кабачки 92,16 1,50 0,12 1,92 3,60 0,70

 

Таблиця 14.

Поживність коренебульбоплодів (Калашников О.П., 1985)

Показники Буряки Кар- топля Мор- ква Куузіку Кавуни кор- мові Ка- бачки
кор- мові напів- цукрові цукрові
Кормові одиниці 0,13 0,17 0,23 0,26 0,18 0,12 0,13 0,07
Обмінна енергія, МДж:                
     для великої рогатої худоби 1,65 2,15 2,84 2,82 2,20 1,1 1,2 0,7
     свиней 1,74 1,94 2,63 3,19 1,74 0,9 1,09 0,8
     овець 1,36 1,93 3,05 3,0 1,47 1,3 1,12 0,5
Суха речовина, г 152 170 230 232 155 120 97 77
Сирий протеїн, г 14 14 15 22 13 14 9 13
В тому числі перетравний, г 10 10 11 11 11 11 7 7
Сирий жир, г 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 4,0 5,0 2,0
Сира клітковина, г 13 16 15 9 15 18 11 12
Безазотисті екстрактивні речовини, г 112 130 189 188 99 74 65 65
В тому числі:                
     крохмаль 5,6 6,0 7,0 13,5 5,9 4,8 3,3 7,1
     цукор 40 80 120 17 63 5,0 15,0 42
Амінокислоти, г                
     лізин 0,20 0,50 0,50 0,90 0,50 9,35 0,40 0,45
     метіонін + цистин 0,20 0,2 0,30 0,60 0,40 0,26 0,16 0,32
Макроелементи, г                
     кальцій 0,50 0,22 0,61 0,53 0,67 0,79 0,48 0,34
     фосфор 0,46 0,16 0,3 0,88 0,43 0,43 0,28 0,32
     магній 0,4 0,5 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,35
     калій 3,0 2,3 2,9 4,3 2,2 1,8 3,5 2,6
     натрій 1,5 0,4 0,8 0,2 2,6 1,6 0,9 0,7
     хлор 0,5 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3
     сірка 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1
Мікроелементи, г                
     залізо 27,3 37,0 82,1 38,7 10 15 30 8
     мідь 1,4 1,2 1,4 2,6 1,1 1,2 0,5 0,4
     цинк 3,8 5,1 5,4 3,5 2,2 2,1 0,6 0,8
     марганець 15,2 11,2 13,2 4,8 2,1 4,2 0,8 1,9
     кобальт 0,06 0,05 0,07 0,04 0,08 0,07 0,09 0,08
     йод 0,01 0,04 0,17 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02
Каротин, мг 0,1 0,2 0,3 0,2 85 28 16
Вітаміни:                
     Е, мг 0,7 0,5 0,4 0,8 1,5 0,6 0,5 0,4
     В, мг 0,4 0,4 0,54 1,2 0,65 0,3 0,2 0,2
     В2, мг 0,5 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,4 0,3
     В3, мг 2,0 0,7 2,0 3,3 2,0 2,0 1,9 1,7
     В4, мг 283 330 251 20 287 264 283 274
     В5, мг 6,0 1,9 6,0 13 3,1 3,0 3,2 1,8
     В6, мг 0,2 0,3 0,4 2 1,3 0,5 0,6 0,1
     В12, мг

 

Ви дивилися сторінку - Коренебульбоплоди та баштанні культури

Наступна сторінка      - Зернові корми

Попередня сторінка    - Силос

Повернутися до початку сторінки Коренебульбоплоди та баштанні культури

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.