Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Коренебульбоплоди та баштанні, як і соковиті корми, мають велике значення в підвищенні продуктивності тваринництва У них багато води (70—92 %), але мало протеїну, жиру, клітковини та мінеральних речовин. У коренебульбоплодах міститься багато легкоперетравних вуглеводів (крохмаль, цукор), вітаміну С, каротину, вони мають дієтичні властивості.

Ці культури, крім високих урожаїв плодів, дають і гичку, яка також має велике значення у зміцненні кормової бази і використовується у свіжому та силосованому вигляді. Вони є добрими компонентами для приготування комбінованого силосу для свиней та птиці.

Кожний корм має свої особливості і потребує індивідуального підходу при підготовці до згодовування.

Кормові буряки — добрий соковитий корм для всіх сільськогосподарських тварин, особливо для молочної худоби та свиней. Вони містять необхідні для тварин вуглеводи, безазотисті екстрактивні речовини, мінеральні солі та вітаміни.

Кормові буряки сприяють кращому засвоєнню і перетравленню грубих кормів. Вони мають високі кормові якості: в 100 кг буряків міститься 12—14 корм. од. і 0,9— 1,1 кг перетравного протеїну, а в 100 кг гички — відповідно 9 і 2,1 кг. Згодовують їх у сирому вигляді цілими або подрібненими. Подрібнюють для свиней, телят і птиці. Дійним коровам можна згодовувати до 20—25 кг, тільним сухостійним 10—15 кг, свиням 5—6, вівцям 3—4 і коням 10—15 кг за добу.

Цукрові буряки порівняно з кормовими значно багатші сухою речовиною, багато містять цукру (17—19 %), енергетична поживність їх більша у 2 рази. Тваринам згодовують в обмеженій кількості. Тільним сухостійним коровам 5—7 кг, дійним, залежно від надою, від 7 до 15 кг, молодняку до 6 міс 1 — 1,5 кг, 6—12—1,5—3,5, 12—18 міс — 4—7 кг. Добову норму необхідно згодовувати за 2—3 рази, щоб на даванку припадало не більше 4—5 кг. У цукрових буряках інколи буває глюкозид сапонін, який пригнічує діяльність мікроорганізмів.

Морква — цінний дієтичний корм для всіх тварин, в 100 кг її міститься 13,7 корм. од. і 0,4 кг перетравного протеїну. Жовті та червоні сорти є джерелом каротину (50— 250 мг). Згодовують у сирому і подрібненому вигляді коровам 3—5 кг, свиням 1—2 кг за добу. Цінний корм для приготування комбінованого силосу для свиней та птиці.

Бруква. Кормові цінності визначаються наявністю легкоперетравних вуглеводів, мінеральних речовин та вітамінів, особливо багато містить аскорбінової кислоти. Гіркувата на смак, має специфічний запах. Згодовують дійним коровам подрібненою до 20—25 кг за добу після доїння разом з іншими кормами.

Турнепс. Містить до 93 % води, має специфічний запах та гіркуватий смак, оскільки в ньому є гірчична олія. Згодовують дійним коровам до 20—25 кг за добу за 2— З год до доїння, або після нього. Оскільки турнепс погано зберігається, його згодовують тваринам раніше буряків.

Куузіку — гібрид брукви та кормової капусти. Можна одержувати високі врожаї коренів та зеленої маси. Велика рогата худоба добре поїдає корені і зелену масу. У 100 кг коренів гібридної брукви міститься 8—11 корм. од. і 1 —1,2 кг перетравного протеїну. Згодовують коровам до 20 кг коренів, свиням — 4—6 кг за добу.

Картопля — цінний корм для всіх видів сільськогосподарських тварин, особливо для свиней, яка на відгодівлі може становити до 50—60 % за поживністю. Сухої речовини містить до 25 %, в тому числі 20 % крохмалю, багата вітамінами С, В1 і В2. Має глюкозид соланін, у зрілих бульбах його вміст не перевищує 2—20 мг%.

Згодовують великій рогатій худобі, коням, вівцям у сирому вигляді, а свиням — у запареному. Норма для корів 10—12 кг, овець 1—2, свиней 4—6 кг на 100 кг живої маси і коней 8—10 кг.

Топінамбур — цінна кормова культура. За вмістом поживних речовин наближається до картоплі. Використовують бульби та зелену масу в свіжому або засилосованому вигляді. Бульби можна залишати на зиму в грунті і весною використовувати свиням для випасання. У 100 кг бульб міститься 24 корм, од., а в 100 кг силосу з його стебел 17,7 корм. од. і 1,2 кг перетравного протеїну. Сухі стебла є добрим кормом для овець взимку. За кормовою цінністю поступається картоплі і набагато перевищує кормові буряки. Бульби містять багато вуглеводів, зокрема інуліну (до 15—20 %), значну кількість вітамінів, 2—4 % сирого протеїну, 25—30 % сухої речовини, всі незамінні амінокислоти.

Гарбузи. У гарбузах міститься багато вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин. При згодовуванні дійним коровам збільшується надій і підвищується жирність молока. Згодовують подрібненими коровам до 20—25 кг, свиням 4—6 кг за добу.

Кормові кавуни використовують на корм худобі у свіжому та силосованому вигляді. Добова норма для корів 20—25 кг, свиням на відгодівлі 6—8 кг на 100 кг живої маси і свиноматкам — 4—5 кг.

Кабачки — найбільш скороспіла культура серед баштанних. Плоди збирають на корм недозрілими, коли в них м'яка шкірка і соковита ніжна м'якоть. Згодовують у свіжому та засилосованому вигляді, як і гарбузи.

Зберігати коренебульбоплоди можна в траншеях, буртах та типових сховищах. При зберіганні необхідно створити оптимальні температурний та вологісний режими. Для зберігання відбирають зрілі і не пошкоджені коренебульбоплоди.

Траншеї та бурти після заповнення вкривають соломою та шаром землі 20— 30 см і в процесі зберігання стежать за температурою, яка повинна бути 1—3 °С.

Збирають коренебульбоплоди при повній стиглості до початку заморозків. Нині розповсюджене роздільне збирання коренеплодів, при якому спочатку збирають гичку, потім корені. Гичка при цьому способі не забруднюється землею і її можна використовувати як зелений корм, а також для приготування силосу та борошна.

Якість коренебульбоплодів оцінюють органолептично. Доброякісні бульби не повинні бути уражені гниллю, або плісенню, містити нітратів не більше 0,5 %. Не можна згодовувати тваринам коренеплоди, які загнили, запліснявіли і померзли. Перед згодовуванням їх очищають, миють у холодній воді і зразу ж згодовують. Уражену картоплю згодовують тільки в запареному вигляді.

Хімічний склад коренебульбоплодів та баштанних наведено у таблиці 13, а поживність — у таблиці 14.

Таблиця 13.

Хімічний склад коренебульбоплодів та баштанних, % (Томме М.Ф., 1964)

Корми

Вода Протеїн Жир Кліт- ковина БЕР Зола
Буряки:            
            кормові 84,43 1,49 0,12 1,06 11,86 1,04
            напівцукрові 81,19 1,69 0,06 1,15 14,91 1,0
            цукрові 75,51 1,77 0,16 1,38 20,33 0,85
Картопля 77,2 2,50 0,12 0,54 18,4 1,44
Морква кормова 84,80 1,34 0,29 1,96 10,15 1,38
Гарбузи 90,2 1,3 0,4 1,3 6,2 0,6
Куузіку 89,6 1,20 0,1 1,4 6,40 1,30
Кавуни кормові 93,38 0,94 0,25 1,63 3,40 0,52
Кабачки 92,16 1,50 0,12 1,92 3,60 0,70

 

Таблиця 14.

Поживність коренебульбоплодів (Калашников О.П., 1985)

Показники

Буряки

Кар- топля

Мор- ква

Куу- зіку

Ка- вуни кор- мові

Ка- бачки

кор- мові

напів- цук- рові

цук- рові

Кормові одиниці 0,13 0,17 0,23 0,26 0,18 0,12 0,13 0,07
Обмінна енергія, МДж:                
     для великої рогатої худоби 1,65 2,15 2,84 2,82 2,20 1,1 1,2 0,7
     свиней 1,74 1,94 2,63 3,19 1,74 0,9 1,09 0,8
     овець 1,36 1,93 3,05 3,0 1,47 1,3 1,12 0,5
Суха речовина, г 152 170 230 232 155 120 97 77
Сирий протеїн, г 14 14 15 22 13 14 9 13
В тому числі перетравний, г 10 10 11 11 11 11 7 7
Сирий жир, г 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 4,0 5,0 2,0
Сира клітковина, г 13 16 15 9 15 18 11 12
Безазотисті екстрактивні речовини, г 112 130 189 188 99 74 65 65
В тому числі:                
     крохмаль 5,6 6,0 7,0 13,5 5,9 4,8 3,3 7,1
     цукор 40 80 120 17 63 5,0 15,0 42
Амінокислоти, г                
     лізин 0,20 0,50 0,50 0,90 0,50 9,35 0,40 0,45
     метіонін + цистин 0,20 0,2 0,30 0,60 0,40 0,26 0,16 0,32
Макроелементи, г                
     кальцій 0,50 0,22 0,61 0,53 0,67 0,79 0,48 0,34
     фосфор 0,46  0,16 0,3 0,88 0,43 0,43 0,28 0,32
     магній 0,4 0,5 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,35
     калій 3,0 2,3 2,9 4,3 2,2 1,8 3,5 2,6
     натрій 1,5 0,4 0,8 0,2 2,6 1,6 0,9 0,7
     хлор 0,5 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3
     сірка 0,3 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1
Мікроелементи, г                
     залізо 27,3 37,0 82,1 38,7 10 15 30 8
     мідь 1,4 1,2 1,4 2,6 1,1 1,2 0,5 0,4
     цинк 3,8 5,1 5,4 3,5 2,2 2,1 0,6 0,8
     марганець 15,2 11,2 13,2 4,8 2,1 4,2 0,8 1,9
     кобальт 0,06 0,05 0,07 0,04 0,08 0,07 0,09 0,08
     йод 0,01 0,04 0,17 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02
Каротин, мг 0,1 0,2 0,3 0,2 85 28 16
Вітаміни:                
     Е, мг 0,7 0,5 0,4 0,8 1,5 0,6 0,5 0,4
     В, мг 0,4 0,4 0,54 1,2 0,65 0,3 0,2 0,2
     В2, мг 0,5 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 0,4 0,3
     В3, мг 2,0 0,7 2,0 3,3 2,0 2,0 1,9 1,7
     В4, мг 283 330 251 20 287 264 283 274
     В5, мг 6,0 1,9 6,0 13 3,1 3,0 3,2 1,8
     В6, мг 0,2 0,3 0,4 2 1,3 0,5 0,6 0,1
     В12, мг

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Коренебульбоплоди та баштанні культури

Наступна сторінка -      Зернові корми

Попередня сторінка -    Силос

Повернутися
до початку сторінки -   
Коренебульбоплоди та баштанні культури

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.