Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Аналіз виробничої діяльності госпрозрахункових підрозділів, які працюють на колективному підряді, проводять за результатами виконання плану валового виробництва продукції та її реалізації з урахуванням якості, матеріально-грошових і трудових затрат (табл. 259).

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 259.

Підсумки виконання госпрозрахункового завдання

Показники План Фактично Відхилення від плану
+ — %
а б в г
Валове виробництво продукції, ц        
Прямі витрати — всього, тис. крб.        
Собівартість 1 ц, крб.        
Витрати, скориговані на фактичний обсяг 3a х 1б    
Оплата праці — всього, тис. крб.        
В тому числі за 1 ц, крб.        
Оплата праці, скоригована на фактичний обсяг продукції, тис, крб. 6а х 1б    
Вартість кормів, тис. крб.        
Витрати кормів, ц кормових одиниць        
В тому числі на 1 ц, ц кормових одиниць        
Собівартість 1 ц кормових одиниць, крб.        
Витрати на корми, скориговані на фактичний обсяг продукції, тис. крб. 11а х 10а х 1б 11а х 10б х 1б    
Інші прямі витрати, тис. крб. В тому числі на 1 ц, крб. 14а х 1б 13б    
Інші прямі витрати, скориговані на фактичний обсяг продукції, тис. крб.        
Всього прямих витрат з урахуванням коригування        

 

При аналізі матеріально-грошових затрат слід враховувати, що перевитрата коштів може бути не з вини колективу, коли вартість матеріальних затрат збільшується при одночасному скороченні їх витрат на одиницю продукції у натуральних вимірах.

Тому для оцінки роботи підрозділу необхідно визначити вплив тих факторів, які залежать чи не залежать від підрозділу. З цією метою користуються методом перерахування планової величини. При визначенні економії або перевитрат за окремими статтями проводять коригування множенням планових нормативів на фактичний обсяг виробництва продукції і порівнянням з фактичними витратами.

При визначенні економії або перевитрат за нормами слід ураховувати як витрати кормових одиниць на виробництво одиниці продукції, так і собівартість кормових одиниць.

 

Ви дивилися сторінку - Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Наступна сторінка      - Моделювання виробничих процесів

Попередня сторінка    - Аналіз виробничої діяльності

Повернутися до початку сторінки Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.