Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Грубі корми

До грубих кормів відносять корми, які містять не більше 0,65 корм. од. та 190 г і більше сирої клітковини в 1 кг сухої речовини. В цю групу входять сіно, сінаж, гіллячковий корм, хвоя.

Сіно і солома — основні грубі , у раціонах жуйних становлять від 15 до 20 %. Сінаж також перспективний корм і з вирішенням ряду технічних питань при його заготівлі він повністю може замінити в раціонах тварин сіно і частково силос.

Трав'яне борошно і січку відносять до кормів штучного висушування, вони є джерелом каротину і протеїну в раціонах стійлового періоду для всіх видів сільськогосподарських тварин. Хвоя і хвойне борошно також добре джерело каротину, вітаміну С та інших вітамінів для овець, кіз і частково для інших видів тварин.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Гіллячковий корм може бути добрим, грубим кормом для кролів, овець, кіз, а також великої рогатої худоби.

Якість сіна, сінажу та штучно висушених кормів визначають відповідно до вимог Державних стандартів (табл. 5—7).

Таблиця 5.

Вимоги до якості сіна (ГОСТ 4808—75)

ПоказникиВиди сіна
сіяне бобовесіяне  злаковесіяне бобово-злаковеприродних сінокосів
норми для класів
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
Бобових рослин, %, не менше907560503520
Злакових і бобових рослин, %, не менше 907560 806040
Вологи, %, не більше1717 171717171717 17171717
Сирого протеїну, %, не менше14 108108611 97975
Каротину, мг/кг, не менше 302015201510 252015201510
Клітковини, %, не більше27 293128303327 2932283033
Мінеральних домішок, %, не більше0,3 0,51,00,30,51,0 0,30,51,00,30,5 1,0
Отруйних та шкідливих рослин, %, не більше 0,51,01,0

Примітки:

1. Сіно за виглядом і запахом повинно відповідати високоякісному сіну і бути без ознак прілості, а також без затхлого, гнильного та інших сторонніх запахів.

2. Колір сіна повинен бути для сіяного бобового і бобово-злакового від зеленого і зеленувато-жовтого до світло-бурого, для сіяного злакового і сіна природних сінокосів від зеленого до жовто-зеленого, або зелено-бурого.

 

Таблиця 6.

Вимоги до якості сінажу (ГОСТ 26637—79)

ПоказникиХарактеристика і норма для класів
ІIIIII
ЗапахАроматнийФруктовий Ароматний, фруктовий,  допускається слабкий запах меду або свіжоспеченого хліба
КолірСвітло-зелений, жовто-зелений, для конюшини допускається світло-коричневий  Сірувато-зелений, для конюшини допускається світло-коричневий, світло-бурий
Вміст сухої речовини, %:    
     в сінажі бобовому40—5540—5540—55
     злаковому і злаково-бобовому 40—6040—6040—60
Вміст в сухій речовині:    
     сирого протеїну, %, не менше:    
     в сінажі бобовому 151311
     бобово-злаковому 13119
     злаковому 12108
     сирої клітковини, %, не більше 293236
     сирої золи, %, не більше 121415
Вміст легкорозчинних вуглеводів в сінажі, %, не менше 2
Каротину в сухій речовині, мг/кг, не менше 403530
Вміст масляної кислоти в сінажі, %, не більшеНе допускається0,10,2

 

Таблиця 7.

Вимоги до якості штучно висушених кормів

ПоказникиНорми для класів
ІІІІІІ
Колір і запахТемно-зелений або зелений, без ознак горілості, а також затхлого, запліснявілого, гнильного та інших сторонніх запахів
Вологість, %:   
     борошна9—129—129—12
     гранул і брикетів9—149—149—14
     різки10—1510—1510—15
Вміст у сухій речовині:   
     сирого протеїну, %, не менше191613
     сирої клітковини, %, не більше232630
     каротину, мг/кг, не менше210160100
Вміст піску, %, не більше0,70,70,7
Діаметр гранул, мм4,7—14,04,7—14,04,7—14,0
Довжина гранул, ммНе більше двох діаметрів

Корм, який не відповідає вимогам стандарту за одним із показників, відносять до некласного.

Технології заготівлі, зберігання та підготовки грубих кормів до згодовування. При виборі технології заготівлі кормів потрібно виходити із забезпечення відповідними машинами та сховищами. Важливим елементом технології є вибір фази розвитку рослин. Найбільший вихід поживних речовин з одиниці площі одержують при скошуванні багаторічних бобових трав у фазі бутонізації, злакових — у фазі колосіння. Однорічні бобові доцільно збирати в фазі цвітіння. Заготівлю сінажу і сіна проводять за технологією, наведеною в схемі 1.

Схема технології заготівлі сінажу та сіна

Схема 1. Схема технології заготівлі сінажу та сіна

При заготівлі сіна з метою скорочення механічних втрат проводять досушування активним вентилюванням. Без узгодження потужності вентиляційних установок, масштабів заготовки сіна і ступеня попереднього пров'ялювання трави активне вентилювання не дає бажаного успіху. Крім того, потрібно обов'язково враховувати закон рівномірного розподілу тиску, тому товщина шару вентильованого сіна навколо повітропроводів повинна бути приблизно однаковою.

При виборі обладнання для активного вентилювання необхідно знати: початкову вологість вентильованої маси, тривалість досушування, вологоємну здатність повітря, що використовується для вентилювання, величину втрат повітря.

Вологість маси, яку закладають на досушування, повинна бути 35—45 % для розсипного сіна і не більше 35 % для пресованого. Кінцева вологість сіна — 17 %.

Кількість води, яку необхідно видалити при досушуванні, можна визначити за формулою:

                  М х (В — 17)

        N = ———————

                 100 — В

де М — маса сіна, що заготовляється, т;

     В — вологість маси, яку закладають на досушування, %;

    17 — кондиційна вологість сіна.

При виборі обладнання необхідно знати, яку кількість води може видалити з трави 1 кг повітря, що проходить через вентильовану масу. Вологоємну здатність повітря наведено в таблиці 8.

Таблиця 8.

Вологоємна здатність повітря, г/кг

Темпе- ратура,

°С
Відносна вологість, %
7570656055504540
100,190,380,580,770,981,181,391,60
120,210,410,630,841,061,271,501,73
140,220,440,670,901,131,371,621,86
160,240,480,720,961,211,471,732,00
180,250,500,761,021,291,571,852,14
200,270,530,801,081,371,671,972,28
220,280,570,851,151,451,772,092,42
240,300,600,891,211,531,872,212,56
260,310,620,941,271,611,972,332,70
280,320,640,981,331,692,072,452,85
300,330,671,021,391,772,172,573,0

Кількість повітря, яке необхідно подати за 1 год з розрахунку на 1 т готового сіна, можна визначити за формулою:

              N х 1,1 x 1000

        K = ———————

                    W х t

де N — кількість води, яку необхідно видалити з вкладеної на вентилювання маси для одержання 1 т сіна, кг;

     W — вологоємна здатність повітря, г/кг;

      t — загальна тривалість досушування, год;

    1,1 — коефіцієнт, який враховує 10% втрат повітря (може бути і більше);

    1000 — коефіцієнт переведення в кілограми.

Виходячи з витрат повітря на 1 т готового сіна і загального обсягу заготовленого в одній скирті, можна визначити продуктивність вентилятора. Наприклад, при активному вентилюванні маси з початковою вологістю до 35 % використовується до 30 м3повітря за 1 хв з розрахунку на кожну тонну готового сіна.

При початковій вологості 35—45 % необхідно подавати близько 50—55 м3 повітря за 1 хв на 1 т сіна.

Згодовують сіно і сінаж тваринам без підготовки, в натуральному вигляді. При вийманні сінажу слід враховувати, що він швидко псується із-за активної дії повторної ферментації при доступі кисню.

Штучно висушені корми готують з високоякісних бобових багаторічних трав в ранніх фазах їх розвитку (стеблування, бутонізація) . Для цього використовують сушильні агрегати АВМ-0,65, АВМ-1,5.

Скошену та подрібнену до 2—3 см масу подають у приймальний бункер агрегату, з якого вона рівномірно подається у сушильний барабан, де швидко зневоднюється при температурі близько 800 °С. При виготовленні борошна суху масу подають у подрібнювач, а при виготовленні різки вивантажують з барабана, минаючи подрібнення.

Для цього потрібно використовувати сировину, яка має не менше 250 мг каротину та 220 г сирого протеїну в 1 кг сухої речовини.

Для підвищення продуктивності сушильних агрегатів іноді застосовують пров'ялювання зеленої маси. При цьому, безумовно, втрачається частина каротину, протеїну, цукру та інших поживних речовин, що призводить до зниження якості готового корму.

При плануванні й організації виготовлення трав'яного борошна можна орієнтовно користуватися даними таблиці 9.

Таблиця 9.

Витрати палива для одержання 1 т трав'яного борошна 10%-ної вологості та продуктивність агрегату залежно від вологості зеленої маси

ПоказникиПочаткова вологість трави, %
8580757065
Потрібно зеленої маси для одержання 1 т борошна, кг60004500360030002600
Кількість води, яка випаровується з сировини для одержання 1 т борошна, кг50003500260020001600
Витрати дизельного палива на 1 т борошна, кг470330220180150
Продуктивність сушильного агрегату, %5274100132160

Солома є джерелом сухої речовини та клітковини в раціонах, багатих водянистими кормами, однак вона відзначається низькою перетравністю органічних речовин (40—50 % у жуйних і 20—30 % у коней). Є кілька методів підготовки соломи до згодовування: фізичні (подрібнення, запарювання) та хімічні (обробка розчином лугу, аміаком). Подрібнена солома краще змішується з іншими кормами.

Запарену солому тварини добре поїдають, однак зміни в перетравності поживних речовин настільки незначні, що вони не виправдовують витрат на запарювання.

Хімічні методи підготовки соломи полягають в обробці її лужними розчинами. Внаслідок цього поліпшується поїданість соломи, перетравність вуглеводів, а відповідно і поживність. Каустичної соди додають 40 кг, рідкого аміаку — 30, аміачної води (25%-ної) — 120 л на 1 т соломи.

Концентрація розчину лугу може бути різною. При розпилюванні можна вносити 250 л 16%-ного розчину на 1 т соломи. При опусканні в розчин 1 т соломи вбере 2 т розчину, або 40 кг їдкого натру.

Змочену розчином лугу солому можна згодовувати тваринам через 6—8 год.

Обробку соломи аміаком проводять у невеликих скиртах, накритих поліетиленовою плівкою. Після введення аміачної води солому витримують під плівкою до 5 днів, а в морозну погоду і довше. Після зняття плівки і вивітрювання аміаку солому згодовують тваринам. При такій підготовці підвищується не тільки вуглеводна, але й протеїнова поживність соломи за рахунок зв'язування аміаку з поживними речовинами соломи.

Поживність грубих кормів. Орієнтовна поживність основних грубих кормів наведена в таблицях 10 і 11. Поживність кормів, що їх заготовляють у господарстві, потрібно визначати за фактичними даними їх хімічного складу, для чого середні проби деяких кормів направляють в агрохімлабораторії.

Таблиця 10.

Орієнтовний склад та поживність сіна, сінажу і трав'яного борошна (в 1 кг натурального корму; Калашников О. П., 1985)

ПоказникиСіноСінажТрав'яне борошно
луч- нелю- цер- новеко- ню- ши- новеес- пар- це- товевико- вів- сянелю- цер- но- вийгоро- хо-ві- вся- нийко- ню- шинилю- цер- ниВико- вівса
Кормові одиниці 0,420,44 0,520,50 0,450,35 0,460,71 0,720,66
Обмінна енергія, МДж:          
     для великої рогатої худоби6,856,727,007,406,804,194,448,418,628,00
     свиней6,236,947,006,154,245,097,987,737,24
     овець7,286,957,597,487,064,054,249,019,248,57
Суха речовина, г857850830830830450450900900900
Сирий протеїн, г9714412714611710352171189165
В тому числі перетравний, г55101789967713994119106
Сирий жир, г25222525231711314233
Сира клітковина, г263253244242266127139207211244
Крохмаль, г989101219222627
Цукор, г20202520271918204070
Макроелементи, г:           
     кальцій7,217,09,210,86,510,93,714,017,313,3
     фосфор2,22,22,22,42,91,01,62,93,03,0
     магній1,73,01,61,61,10,91,13,02,83,2
     калій16,715,627,016,912,511,97,529,219,613,4
     сірка1,81,81,74,41,21,21,20,84,81,3
Мікроелементи, мг:          
     залізо1881681856782441263622367257
     мідь5,68,25,47,32,16,32,19,08,43,2
     цинк21,219,125,421,720,99,210,137,629,024,0
     марганець5426,460,237,868,522,550,357,527,070,5
     кобальт0,10,20,20,20,20,10,20,20,20,3
     йод0,40,30,30,30,30,10,10,40,40,4
Каротин, мг15492544154030170200140
Вітаміни:          
     D, тис. ІО1503602503102501651208010080
     Е, мг6015410012863 2550659450

 

Таблиця 11.

Орієнтовний склад та поживність соломи
(в 1 кг натурального корму; Калашников О. П., 1985)

ПоказникиСолома
горо- ховагорохо- вівсянавів- сянапро- сянапше- нична озимапше- нична яраяч- мінна
Кормові одиниці0,300,300,310,400,200,220,3
Обмінна енергія, МДж:       
     для великої рогатої худоби5,665,625,385,234,764,915,7
     свиней4,254,224,043,923,684,2
     овець6,005,965,796,425,125,256,1
Суха речовина, г840845830845845850830
Сирий протеїн, г74593957374649
В тому числі перетравний, г352817235913
Сирий жир, г17171718131519
Сира клітковина, г330330324286364351331
Крохмаль, г4
Цукор, г2343332
Макроелементи, г:       
     кальцій11,25,73,45,4 2,83,33,3
     фосфор1,42,21,01,0 0,80,90,8
     магній2,21,71,13,4 0,81,41,1
     калій10,211,7 13,925,925,07,612,4
     сірка1,51,61,71,3 0,81,01,0
Мікроелементи, мг:         
     залізо4189401410790 360409373
     мідь6,33,62,94,3 1,81,13,0
     цинк4739261629 3520
     марганець40879070 445352
     кобальт0,20,40,70,2 0,30,50,1
     йод0,4 0,40,40,40,50,4 0,5
Каротин, мг322 8454
Вітамін D, тис. ІО1085105 4010

Контроль якості кормів у період їх заготівлі та зберігання. Якість кормів, що заготовляються, залежить також від контролю якості в процесі їх заготівлі та зберігання. При заготівлі сіна, сінажу, трав'яного борошна та різки дуже важливо стежити за динамікою вологості в процесі висушування. Всі технологічні операції потрібно проводити відповідно до параметрів вологості, вказаних у рекомендованих технологіях.

При складуванні сіна і сінажу температура маси не повинна перевищувати 40 °С. При зігріванні кормів вище 40 °С у них з'являється специфічний запах меду або свіжоспеченого хліба, колір стає бурим різних відтінків. Ці корми добре поїдають тварини, але поживність їх низька.

При штучному зневодненні зелених кормів, крім вологи потрібно контролювати вміст каротину та протеїну.

У процесі зберігання кормів також потрібно стежити за умовами зберігання і періодично оцінювати якість кормів та їх склад для оцінки поживності при балансуванні раціонів тварин.

 

Ви дивилися сторінку - Грубі корми

Наступна сторінка      - Силос

Попередня сторінка    - Зелені корми

Повернутися до початку сторінки Грубі корми

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.