Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Господарський розрахунок

Господарський розрахунок є методом планового, раціонального ведення господарства, при якому виконується державне замовлення по виробництву товарної продукції, забезпечуються внутрішньогосподарські потреби відповідних її видів, самоокупність і рентабельність підприємства. Це означає, що за рахунок виручки від реалізації продукції і послуг підприємство покриває затрати, понесені в процесі виробництва продукції, і має таку кількість прибутку, що забезпечує можливість вести розширене виробництво при необхідних темпах.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Господарський розрахунок може бути повним і неповним. Повним вважається розрахунок, коли всі витрати господарства, включаючи і кредитування, повністю покриваються за рахунок власних коштів, а неповним — коли певна частина витрат по капіталовкладенням і на культурно-побутові потреби покривається за рахунок фінансування з державного бюджету.

При повному господарському розрахунку підприємство з дозволу вищого органу може використовувати одну з двох форм госпрозрахунку.

В першій фонд заробітної плати формується множенням нормативу на 100 крб реалізованої сільськогосподарської продукції на обсяг реалізації. Фонд заробітної плати і залишковий прибуток становлять госпрозрахунковий прибуток колективу. В другій же моделі єдиний фонд оплати праці формується як залишок госпрозрахункового прибутку колективу після утворення з нього фонду розвитку виробництва, науки і техніки, а також фонду соціального розвитку, визначених за нормативами до госпрозрахункового прибутку.

Незалежно від моделі госпрозрахунку на підприємстві може створюватися фінансовий резерв і фонд валютних відрахувань. Госпрозрахунковий прибуток знаходиться в розпорядженні підприємства, використовується самостійно і вилученню не підлягає.

Організація діяльності державного соціалістичного підприємства на базі госпрозрахунку передбачає здійснення ряду його принципів:

поєднання централізованого планового керівництва з господарсько оперативною самостійністю та ініціативою підприємства;

окупність затрат і забезпечення рентабельності виробництва; матеріальна і моральна заінтересованість і відповідальність за результати виробництва;

контроль карбованцем виробничо-фінансової діяльності.

Господарський розрахунок підприємств ділять на загально- та внутрішньогосподарський.

Загальногосподарський включає вирішення питань, пов'язаних з діяльністю підприємства в цілому і в питаннях виробництва і сфери обсягу. Це, насамперед, економічні взаємовідносини підприємств з державою та з іншими підприємствами.

Вирішення питань виробничої діяльності з метою досягнення найвищої ефективності, максимального виробництва якісної продукції при мінімальних затратах належить безпосередньо господарству і грунтується на внутрішньогосподарському розрахунку.

У кожному сільськогосподарському підприємстві, залежно від конкретних умов, розробляють і затверджують умови введення внутрішньогосподарського розрахунку, в яких указують: перелік виробничих підрозділів, переведених на госпрозрахунок; показники оцінки їх роботи; порядок планування й обліку їх діяльності; систему внутрішньогосподарських економічних взаємовідносин; матеріальне стимулювання за виконання та відповідальність за невиконання планів та обов'язків; нормативну та розрахункову базу за всіма показниками планування та обліку. Умови введення внутрішньогосподарського розрахунку розробляють на підставі «Основних положень по організації внутрішньогосподарського розрахунку на сільськогосподарських підприємствах».

 

Ви дивилися сторінку - Господарський розрахунок

Наступна сторінка      - Організація оплати праці

Попередня сторінка    - Організація праці

Повернутися до початку сторінки Господарський розрахунок

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.