Скотный двор Скотный двор

Довідник зооінженера

 

Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів

Література

Карта сайта

 

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівлю птиці нормують за комплексом поживних та біологічно активних речовин. Потребу в енергії виражають в кілокалоріях або мегаджоулях обмінної енергії. Нині в птахівництві застосовують два способи нормування годівлі: встановленням концентрації нормованих показників в 100 г комбікорму і з розрахунку на 1 голову. Кожен з цих способів має свої переваги і недоліки.

При індивідуальному нормуванні доводиться складати велику кількість раціонів для різних статевовікових груп птиці, що ускладнює приготування корму, погіршує контроль за його якістю, затрудняє використання кормороздавальних ліній. Тому в умовах промислового птахівництва нормування ведуть за першим способом.

Норми вмісту поживних речовин для різних статевовікових груп наведено в таблиці 69.

Таблиця 69.

Норми вмісту поживних речовин і обмінної енергії в комбікормах
для сільськогосподарської птиці, % до маси комбікорму

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Птиця

Обмінна енергія в 100 г

Си- рий про- теїн

Сира кліт- ко- вина

Каль- цій

Фос- фор

Нат- рій

ккал

МДж

Кури-несучки яєчні:

             

          племінні

270 1,130 17 5,0 3,1 0,7 0,3

          промислові

             

                    22—47 тижні

270 1,130 17 5,5 3,1 0,7 0,3

                    48 і старші

260 1,088 16 6,0 3,1 0,7 0,3

Кури м'ясні у віці, тижні —

             

                    24—49

270 1,130 16 5,5 2,8 0,7 0,3

                    50 і старші

265 1,109 14 6 2,7 0,7 0,3

Півні, від яких беруть сперму для штучного осіменіння  —

             

          яєчних ліній

280 1,172 18 5,0 1,3 0,8 0,4

          м'ясних ліній

260 1,088 14 6,0 1,5 0,7 0,3

Індички

280 1,172 16 6,0 2,8  0,7 0,3

Індики племінні

280 1,172 16 6,0 1,5  0,7 0,3

Качки пекінські

265 1,109 16 7,0 2,5 0,7 0,3

Качки кросу X-11

270 1,130 17 6,0 2,5 0,8 0,4

Гуси

250 1,046 14 10,0 1,6 0,7 0,3

Молодняк яєчних курей у віці, тижні:

             

          1—8

290 1,214 20 5,0 1,1 0,8 0,3

          9—21

260 1,088 14 7,0 1,2 0,7 0,3

Молодняк м'ясних курей у віці, тижні:

             

          1—7

290 1,214 20 5,0 1,1 0,8 0,3

          8—23

260 1,088 15 7,0 1,2 0,7 0,3

Курчата-бройлери у віці, тижні:

             

          1—4

310 1,298 22 4,5 1,0 0,8 0,3

          5 і старші

315 1,319 19 4,5 0,9 0,7 0,3

Молодняк індичок у віці, тижні:

             

          1—4

290 1,214 28 4,0 1,7 1,0 0,4

          5—13

300 1,256 22 5,0 1,7 0,8 0,3

          14—17

300 1,256 20 6,0 1,7 0,8 0,3

          18—30 (ремонтний)

270 1,130 14 7,0 1,7 0,7 0,3

Молодняк качок пекінської породи у віці, тижні:

             

          1—3

280 1,172 18 6,0 1,2 0,7 0,3

          4—8

290 1,214 16 6,0 1,2 0,7 0,3

          9—26 (ремонтний)

260 1,088 14 10,0 1,2 0,7 0,3

Молодняк качок кросу Х-11 у віці, тижні:

             

          1—3

265 1,109 21 5,0 1,2 0,8 0,4

          4—7

305 1,278 17 6,0 1,2 0,8 0,4

          8—26 (ремонтний)

260 1,088 14 7,0 1,6 0,7 0,3

Молодняк гусей у віці, тижні:

             

          1—3

280 1,172 20 5,0 1,2 0,8 0,3

          4—8

280 1,172 18 6,0 1,2 0,8 0,3

          9—26 (ремонтний)

260 1,088 14 10,0 1,2 0,7 0,3

 

У годівлі птиці нормують незамінні та умовно замінні амінокислоти (табл. 70). На практиці, як правило, контролюють тільки вміст лізину, метіоніну + цистину і триптофану.

Таблиця 70.

Рекомендовані рівні амінокислот у комбікормах
для сільськогосподарської птиці, % до повнораціонного комбікорму

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Птиця

Си- рий про- теїн, % Лі- зин Ме- тіо- нін + цис- тин Трип- то- фан Ар- гі- нін Гіс- ти- дин Лей- цин Ізо- лей- цин Фе- ні- ла- ла- нін Трео- нін Ва- лін Глі- цин
Кури яєчні:                        
     племінні 17,0 0,75 0,60 0,17 0,90 0,34 1,30 0,66 0,54 0,45 0,64 0,79
     промислові:                        
          22—47 тижнів 17,0 0,75 0,60 0,17 0,90 0,34 1,30 0,66 0,54 0,45 0,64 0,79
          48 і старші 16,0 0,70 0,57 0,16 0,85 0,32 1,28 0,62 0,51 0,43 0,60 0,74
Кури м'ясні у віці, тижні:                        
     24—49 16,0 0,70 0,57 0,16 0,85 0,32 1,28 0,62 0,51 0,43 0,60 0,74
     50 і старші 14,0 0,63 0,49 0,14 0,74 0,28 1,12 0,54 0,45 0,37 0,53 0,65
Півні племінні:                        
     яєчних ліній 16,0 0,70 0,57 0,16 0,85 0,32 1,28 0,62 0,51 0,43 0,60 0,74
     м'ясних ліній 14,0 0,63 0,49 0,14 0,74 0,28 1,12 0,54 0,45 0,37 0,53 0,65
Індички 16,0 0,70 0,57 0,15 0,86 0,32 1,20 0,50 0,55 0,40 0,70 0,74
Індики племінні 16,0 0,70 0,57 0,15 0,86 0,32 1,20 0,50 0,55 0,40 0,70 0,74
Качки пекінські 16,0 0,70 0,60 0,17 0,87 0,29 1,24 0,54 0,53 0,50 0,78 0,75
Качка кросу Х-11 17,0 0,74 0,64 0,18 0,92 0,31 1,32 0,66 0,57 0,53 0,83 0,80
Гуси 14,0 0,63 0,55 0,16 0,82 0,33 0,95 0,47 0,49 0,46 0,67 0,77
Молодняк яєчних курей у віці, тижні                        
     1—8 20,0 1,00 0,75 0,20 1,10 0,35 1,40 0,70 0,63 0,70 0,80 1,00
     9—21 14,0 0,70 0,53 0,14 0,77 0,25 0,98 0,49 0,44 0,49 0,56 0,70
Молодняк м'ясних курей у віці, тижні:                        
     1—7 20,0 1,0 0,75 0,20 1,10 0,35 1,40 0,70 0,63 0,70 0,80 1,0
     8—23 15,0 0,75 0,56 0,15 0,82 0,26 1,05 0,52 0,47 0,52 0,60 0,7
Курчата-бройлери у віці, тижні:                        
     1—4 22,0 1,10 0,82 0,22 1,20 0,46 1,54 0,84 0,77 0,77 0,94 1,00
     5 і старші 19,0 0,95 0,71 0,19 1,03 0,40 1,33 0,72 0,67 0,67 0,81 0,80
Молодняк індичок у віці, тижні:                        
     1—4 28,0 1,50 1,00 0,27 1,60 0,60 1,90 1,03 1,00 1,00 1,20 1,10
     5—13 22,0 1,19 0,79 0,21 1,26 0,47 1,50 0,80 0,79 0,79 0,94 0,86
     14—17 20,0 1,07 0,71 0,19 1,11 0,43 1,36 0,74 0,71 0,71 0,85 0,79
     18—30 (ремонтний) 14,0 0,75 0,50 0,14 0,80 0,30 0,95 0,51 0,50 0,50 0,60 0,55
Молодняк качок пекінських у віці, тижні:                        
     1—3 18,0 1,00 0,77 0,20 1,00 0,40 1,50 0,50 0,80 0,55 0,80 1,00
     4—8 16,0 0,89 0,68 0,18 0,89 0,36 1,33 0,44 0,71 0,49 0,71 0,89
     9—26 (ремонтний) 14,0 0,78 0,59 0,16 0,77 0,32 1,16 0,38 0,53 0,43 0,62 0,78
Молодняк качок кросу Х-11 у віці,
тижні:
                       
     1—3 20,0 1,11 0,85 0,22 1,11 0,44 1,67 0,56 0,89 0,61 0,89 1,11
     4—7 18,0 1,00 0,77 0,20 1,00 0,40 1,50 0,50 0,80 0,55 0,80 1,00
     8—26 (ремонтний) 14,0 0,78 0,59 0,16 0,70 0,32 1,16 0,38 0,53 0,43 0,62 0,78
Молодняк гусей у віці, тижні                        
     1—3 20,0 1,00 0,78 0,22 1,00 0,47 1,66 0,67 0,83 0,61 1,05 1,10
     4—8 18,0 0,90 0,70 0,20 0,90 0,42 1,49 0,60 0,74 0,55 0,94 0,99
     9—26 (ремонтний) 14,0 0,70 0,55 0,16 0,70 0,33 1,15 0,47 0,57 0,43 0,73 0,77

 

Потребу птиці у вітамінах задовольняють за рахунок введення до комбікормів вітамінних препаратів (табл. 71).

Таблиця 71.

Норми добавок мікроелементів у комбікорми для птиці, г/т
(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Мікроелементи

Кількість

Марганець

50

Цинк *

50

Залізо

10

Мідь

2,5

Кобальт **

1

Йод

0,7

* Доза добавки цинку в комбікорми індичок і кур-несучок 60 г на 1 т. Доза добавки цинку і марганцю в комбікорми індиченят 70 г на І т, з 13-тижневого віку цинку 30 г.

** Кобальт вводять до комбікормів, які не мають кормового вітаміну В12 (ціанкобаламін, КМБ-12).

 

Крім вітамінів, наведених у таблиці 71, на 1 т комбікорму вводять 50 г вітаміну С і 500 г холін-хлориду (В4).

Мінеральну поживність раціонів птиці контролюють в основному за такими мікроелементами, як кальцій, фосфор і кухонна сіль. Мікроелементи вводять до складу комбікормів за нормами, незалежно від вмісту їх в окремих компонентах (табл. 72).

Таблиця 72.

Норми добавок вітамінів на 1т комбікорму
(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Птиця

А (рети- нол),
млн.
МО

D3 (хо ле- каль- ците- рол), млн. МО

Е (D- аль- фа- токо- фе- рол), млн. МО

К (ме- наді- он), 1млн. МО

В1 (тіа- мін), млн. МО

В2 (ри- бо- фла- він), млн. МО

В3 (пан- тоте- нова кис- ло- та), г

В5 (ні- коти- нова кис- ло- та), РР, г

В6 (пі- ри- док- син), г

Вс (фо- ліє- ва кис- ло- та), г

В12 (ко- бала- мін), г

Н (біо- тин), г

Кури-несучки:                        
     племінні 10 2,0 10 2 2 5 20 20 4 1 0,025 0,15
     промислові 7 1,5 5 1 3 20 20 4 0,025 0,1
Півні, від яких беруть сперму для штучного осіменіння 15 2,0 20 2 2 5 20 20 4 1,0 0,025 0,1
Індички, цесарки, перепілки 15 1,5 20 2 2 5 20 30 4 1,5 0,025 0,2
Індики племінні 15 1,5 30 2 2 5 20 30 4 1,5 0,025 0,2
Качки 10 1,5 5 2 1 3 10 20 3 0,5 0,025 0,1
Гуси 10 1,5 5 2 1 3 10 20 2 0,025 0,1
Молодняк яєчних і племінних курей у віці, тижні:                        
     1—8 10 1,5 10 2 1,5 3 10 20 2 0,5 0,025 0,1
     9 і старші 7 1,5 5 1 2 10 20 1 0,025
Курчата-бройлери у віці, тижні:                        
     1—4 10 1,5 10 2 2 3 10 30 3 0,5 0,025 0,1
     5 і старші 7 1,0 5 1 1 3 10 20 3 0,5 0,025
Молодняк індичок, цесарок, перепілок у віці, тижні:                        
     1 — 17 15 1,5 20 2 2 5 15 30 4 1,0 0,025 0,2
     18—30 (самки ремонтні) 7 1,0 5 2 3 10 20 1 0,025
      18—30 (самці ремонтні) 14 2,0 5 2 2 5 20 30 4 1,5 0,025 0,2
Молодняк качок у віці, тижні:                        
     1—8 10 1,5 5 2 2 10 15 2 0,5 0,025
     9—26 (ремонтний) 7 1 1 2 10 15 1 0,025
Молодняк гусей на м'ясо у віці, тижні                        
     1—8 10 1,5 5 2 1 2 10 20 3 0,5 0,025 0,1
     9—26 (ремонтний) 5 1 1 2 10 20 1 0,025

 

Про повноцінність годівлі птиці свідчить стан її здоров'я, продуктивність, жива маса, витрати кормів на одиницю продукції, якість продукції та біохімічні показники крові й печінки.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Годівля сільськогосподарської птиці

Наступна сторінка -      Годівля кролів та хутрових звірів

Попередня сторінка -    Годівля коней

Повернутися
до початку сторінки -   
Годівля сільськогосподарської птиці

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.