Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівлю птиці нормують за комплексом поживних та біологічно активних речовин. Потребу в енергії виражають в кілокалоріях або мегаджоулях обмінної енергії. Нині в птахівництві застосовують два способи нормування годівлі: встановленням концентрації нормованих показників в 100 г комбікорму і з розрахунку на 1 голову. Кожен з цих способів має свої переваги і недоліки.

При індивідуальному нормуванні доводиться складати велику кількість раціонів для різних статевовікових груп птиці, що ускладнює приготування корму, погіршує контроль за його якістю, затрудняє використання кормороздавальних ліній. Тому в умовах промислового птахівництва нормування ведуть за першим способом.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Норми вмісту поживних речовин для різних статевовікових груп наведено в таблиці 69.

Таблиця 69.

Норми вмісту поживних речовин і обмінної енергії в комбікормах для сільськогосподарської птиці, % до маси комбікорму

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Птиця Обмінна енергія в 100 г Сирий про- теїн Сира клітко- вина Каль- цій Фос- фор Натрій
ккал МДж
Кури-несучки яєчні:              
          племінні 270 1,130 17 5,0 3,1 0,7 0,3
          промислові              
                    22—47 тижні 270 1,130 17 5,5 3,1 0,7 0,3
                    48 і старші 260 1,088 16 6,0 3,1 0,7 0,3
Кури м'ясні у віці, тижні —              
                    24—49 270 1,130 16 5,5 2,8 0,7 0,3
                    50 і старші 265 1,109 14 6 2,7 0,7 0,3
Півні, від яких беруть сперму для штучного осіменіння  —              
          яєчних ліній 280 1,172 18 5,0 1,3 0,8 0,4
          м'ясних ліній 260 1,088 14 6,0 1,5 0,7 0,3
Індички 280 1,172 16 6,0 2,8  0,7 0,3
Індики племінні 280 1,172 16 6,0 1,5  0,7 0,3
Качки пекінські 265 1,109 16 7,0 2,5 0,7 0,3
Качки кросу X-11 270 1,130 17 6,0 2,5 0,8 0,4
Гуси 250 1,046 14 10,0 1,6 0,7 0,3
Молодняк яєчних курей у віці, тижні:              
          1—8 290 1,214 20 5,0 1,1 0,8 0,3
          9—21 260 1,088 14 7,0 1,2 0,7 0,3
Молодняк м'ясних курей у віці, тижні:              
          1—7 290 1,214 20 5,0 1,1 0,8 0,3
          8—23 260 1,088 15 7,0 1,2 0,7 0,3
Курчата-бройлери у віці, тижні:              
          1—4 310 1,298 22 4,5 1,0 0,8 0,3
          5 і старші 315 1,319 19 4,5 0,9 0,7 0,3
Молодняк індичок у віці, тижні:              
          1—4 290 1,214 28 4,0 1,7 1,0 0,4
          5—13 300 1,256 22 5,0 1,7 0,8 0,3
          14—17 300 1,256 20 6,0 1,7 0,8 0,3
          18—30 (ремонтний) 270 1,130 14 7,0 1,7 0,7 0,3
Молодняк качок пекінської породи у віці, тижні:              
          1—3 280 1,172 18 6,0 1,2 0,7 0,3
          4—8 290 1,214 16 6,0 1,2 0,7 0,3
          9—26 (ремонтний) 260 1,088 14 10,0 1,2 0,7 0,3
Молодняк качок кросу Х-11 у віці, тижні:              
          1—3 265 1,109 21 5,0 1,2 0,8 0,4
          4—7 305 1,278 17 6,0 1,2 0,8 0,4
          8—26 (ремонтний) 260 1,088 14 7,0 1,6 0,7 0,3
Молодняк гусей у віці, тижні:              
          1—3 280 1,172 20 5,0 1,2 0,8 0,3
          4—8 280 1,172 18 6,0 1,2 0,8 0,3
          9—26 (ремонтний) 260 1,088 14 10,0 1,2 0,7 0,3

У годівлі птиці нормують незамінні та умовно замінні амінокислоти (табл. 70). На практиці, як правило, контролюють тільки вміст лізину, метіоніну + цистину і триптофану.

Таблиця 70.

Рекомендовані рівні амінокислот у комбікормах для сільськогосподарської птиці, % до повнораціонного комбікорму

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Птиця Си- рий про- теїн, % Лі- зин Ме- тіо- нін + цис- тин Трип- то- фан Ар- гі- нін Гіс- ти- дин Лей- цин Ізо- лей- цин Фе- ні- ла- ла- нін Трео- нін Ва- лін Глі- цин
Кури яєчні:                        
     племінні 17,0 0,75 0,60 0,17 0,90 0,34 1,30 0,66 0,54 0,45 0,64 0,79
     промислові:                        
          22—47 тижнів 17,0 0,75 0,60 0,17 0,90 0,34 1,30 0,66 0,54 0,45 0,64 0,79
          48 і старші 16,0 0,70 0,57 0,16 0,85 0,32 1,28 0,62 0,51 0,43 0,60 0,74
Кури м'ясні у віці, тижні:                        
     24—49 16,0 0,70 0,57 0,16 0,85 0,32 1,28 0,62 0,51 0,43 0,60 0,74
     50 і старші 14,0 0,63 0,49 0,14 0,74 0,28 1,12 0,54 0,45 0,37 0,53 0,65
Півні племінні:                        
     яєчних ліній 16,0 0,70 0,57 0,16 0,85 0,32 1,28 0,62 0,51 0,43 0,60 0,74
     м'ясних ліній 14,0 0,63 0,49 0,14 0,74 0,28 1,12 0,54 0,45 0,37 0,53 0,65
Індички 16,0 0,70 0,57 0,15 0,86 0,32 1,20 0,50 0,55 0,40 0,70 0,74
Індики племінні 16,0 0,70 0,57 0,15 0,86 0,32 1,20 0,50 0,55 0,40 0,70 0,74
Качки пекінські 16,0 0,70 0,60 0,17 0,87 0,29 1,24 0,54 0,53 0,50 0,78 0,75
Качка кросу Х-11 17,0 0,74 0,64 0,18 0,92 0,31 1,32 0,66 0,57 0,53 0,83 0,80
Гуси 14,0 0,63 0,55 0,16 0,82 0,33 0,95 0,47 0,49 0,46 0,67 0,77
Молодняк яєчних курей у віці, тижні                        
     1—8 20,0 1,00 0,75 0,20 1,10 0,35 1,40 0,70 0,63 0,70 0,80 1,00
     9—21 14,0 0,70 0,53 0,14 0,77 0,25 0,98 0,49 0,44 0,49 0,56 0,70
Молодняк м'ясних курей у віці, тижні:                        
     1—7 20,0 1,0 0,75 0,20 1,10 0,35 1,40 0,70 0,63 0,70 0,80 1,0
     8—23 15,0 0,75 0,56 0,15 0,82 0,26 1,05 0,52 0,47 0,52 0,60 0,7
Курчата-бройлери у віці, тижні:                        
     1—4 22,0 1,10 0,82 0,22 1,20 0,46 1,54 0,84 0,77 0,77 0,94 1,00
     5 і старші 19,0 0,95 0,71 0,19 1,03 0,40 1,33 0,72 0,67 0,67 0,81 0,80
Молодняк індичок у віці, тижні:                        
     1—4 28,0 1,50 1,00 0,27 1,60 0,60 1,90 1,03 1,00 1,00 1,20 1,10
     5—13 22,0 1,19 0,79 0,21 1,26 0,47 1,50 0,80 0,79 0,79 0,94 0,86
     14—17 20,0 1,07 0,71 0,19 1,11 0,43 1,36 0,74 0,71 0,71 0,85 0,79
     18—30 (ремонтний) 14,0 0,75 0,50 0,14 0,80 0,30 0,95 0,51 0,50 0,50 0,60 0,55
Молодняк качок пекінських у віці, тижні:                        
     1—3 18,0 1,00 0,77 0,20 1,00 0,40 1,50 0,50 0,80 0,55 0,80 1,00
     4—8 16,0 0,89 0,68 0,18 0,89 0,36 1,33 0,44 0,71 0,49 0,71 0,89
     9—26 (ремонтний) 14,0 0,78 0,59 0,16 0,77 0,32 1,16 0,38 0,53 0,43 0,62 0,78
Молодняк качок кросу Х-11 у віці, тижні:                        
     1—3 20,0 1,11 0,85 0,22 1,11 0,44 1,67 0,56 0,89 0,61 0,89 1,11
     4—7 18,0 1,00 0,77 0,20 1,00 0,40 1,50 0,50 0,80 0,55 0,80 1,00
     8—26 (ремонтний) 14,0 0,78 0,59 0,16 0,70 0,32 1,16 0,38 0,53 0,43 0,62 0,78
Молодняк гусей у віці, тижні                        
     1—3 20,0 1,00 0,78 0,22 1,00 0,47 1,66 0,67 0,83 0,61 1,05 1,10
     4—8 18,0 0,90 0,70 0,20 0,90 0,42 1,49 0,60 0,74 0,55 0,94 0,99
     9—26 (ремонтний) 14,0 0,70 0,55 0,16 0,70 0,33 1,15 0,47 0,57 0,43 0,73 0,77

Потребу птиці у вітамінах задовольняють за рахунок введення до комбікормів вітамінних препаратів (табл. 71).

Таблиця 71.

Норми добавок мікроелементів у комбікорми для птиці, г/т

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Мікроелементи Кількість
Марганець 50
Цинк * 50
Залізо 10
Мідь 2,5
Кобальт ** 1
Йод 0,7

* Доза добавки цинку в комбікорми індичок і кур-несучок 60 г на 1 т. Доза добавки цинку і марганцю в комбікорми індиченят 70 г на І т, з 13-тижневого віку цинку 30 г.

** Кобальт вводять до комбікормів, які не мають кормового вітаміну В12 (ціанкобаламін, КМБ-12).

 

Крім вітамінів, наведених у таблиці 71, на 1 т комбікорму вводять 50 г вітаміну С і 500 г холін-хлориду (В4).

Мінеральну поживність раціонів птиці контролюють в основному за такими мікроелементами, як кальцій, фосфор і кухонна сіль. Мікроелементи вводять до складу комбікормів за нормами, незалежно від вмісту їх в окремих компонентах (табл. 72).

Таблиця 72.

Норми добавок вітамінів на 1т комбікорму

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Птиця А (рети- нол), млн. МО D3 (хо ле- каль- ците- рол), млн. МО Е (D- аль- фа- токо- фе- рол), млн. МО К (ме- наді- он), 1млн. МО В1 (тіа- мін), млн. МО В2 (ри- бо- фла- він), млн. МО В3 (пан- тоте- нова кис- ло- та), г В5 (ні- коти- нова кис- ло- та), РР, г В6 (пі- ри- док- син), г Вс (фо- ліє- ва кис- ло- та), г В12 (ко- бала- мін), г Н (біо- тин), г
Кури-несучки:                        
     племінні 10 2,0 10 2 2 5 20 20 4 1 0,025 0,15
     промислові 7 1,5 5 1 3 20 20 4 0,025 0,1
Півні, від яких беруть сперму для штучного осіменіння 15 2,0 20 2 2 5 20 20 4 1,0 0,025 0,1
Індички, цесарки, перепілки 15 1,5 20 2 2 5 20 30 4 1,5 0,025 0,2
Індики племінні 15 1,5 30 2 2 5 20 30 4 1,5 0,025 0,2
Качки 10 1,5 5 2 1 3 10 20 3 0,5 0,025 0,1
Гуси 10 1,5 5 2 1 3 10 20 2 0,025 0,1
Молодняк яєчних і племінних курей у віці, тижні:                        
     1—8 10 1,5 10 2 1,5 3 10 20 2 0,5 0,025 0,1
     9 і старші 7 1,5 5 1 2 10 20 1 0,025
Курчата-бройлери у віці, тижні:                        
     1—4 10 1,5 10 2 2 3 10 30 3 0,5 0,025 0,1
     5 і старші 7 1,0 5 1 1 3 10 20 3 0,5 0,025
Молодняк індичок, цесарок, перепілок у віці, тижні:                        
     1—17 15 1,5 20 2 2 5 15 30 4 1,0 0,025 0,2
     18—30 (самки ремонтні) 7 1,0 5 2 3 10 20 1 0,025
      18—30 (самці ремонтні) 14 2,0 5 2 2 5 20 30 4 1,5 0,025 0,2
Молодняк качок у віці, тижні:                        
     1—8 10 1,5 5 2 2 10 15 2 0,5 0,025
     9—26 (ремонтний) 7 1 1 2 10 15 1 0,025
Молодняк гусей на м'ясо у віці, тижні                        
     1—8 10 1,5 5 2 1 2 10 20 3 0,5 0,025 0,1
     9—26 (ремонтний) 5 1 1 2 10 20 1 0,025

Про повноцінність годівлі птиці свідчить стан її здоров'я, продуктивність, жива маса, витрати кормів на одиницю продукції, якість продукції та біохімічні показники крові й печінки.

 

Ви дивилися сторінку - Годівля кролів та хутрових звірів

Наступна сторінка      - Підприємства

Попередня сторінка    - Годівля коней

Повернутися до початку сторінки Годівля сільськогосподарської птиці

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.