Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Годівля кролів та хутрових звірів

Годівля кролів. Залежно від віку та фізіологічного стану змінюється потреба кролів у перетравному протеїні. Останніми роками норми протеїнової годівлі збільшились у зв'язку із застосуванням інтенсивних методів відтворення і вирощування молодняка: для кроленят до 4 міс, сукрільних і лактуючих кролиць 15—18 г на 100 г корм, од., для ремонтного молодняка і кролиць в період спокою — 12—13 г на 100 г корм. од.

Основним джерелом енергії для кролів є вуглеводи — крохмаль, цукор, органічні кислоти, які вони одержують з кормами. Кролі погано перетравлюють клітковину (до 25 % в грубих і до 50 % в зелених і зернових кормах), але вона має велике значення в регулюванні процесів травлення та мікробного синтезу. Зменшення вмісту клітковини нижче 9 % від сухої речовини корму призводить до захворювання, зниження росту і відтворювальної здатності. Високий вміст клітковини знижує перетравність корму. Рекомендується такий вміст сирої клітковини від сухої речовини корму: для дорослих кролів в період спокою 15—20 %, лактуючих кролиць — 10—15, молодняка — 12—15 %.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Потреба кролів у жирі становить 2— 3,5 г на 100 г корм. од. і, як правило, забезпечується кормами раціону.

З мінеральних речовин для нормальної життєдіяльності найбільше значення має кухонна сіль. її дають з кормами на голову за добу: кроленятам — 0,5 г, дорослим кролям — 1—1,5, сукрільним кролицям — 2, лактуючим — 1—2,5 г. Молодняку в 1— 1,5-місячному віці потрібно 0,3—0,4 % кальцію від сухої речовини корму і близько 0,2 % фосфору. Джерелом кальцію є бобові (конюшина, люцерна, горох та ін.), корми тваринного походження (рибне, м'ясо-кісткове борошно), трава, сіно.

Мікроелементи надходять в організм кролів з кормами.

Кролі відчувають потребу у вітамінах А, D, Е і в окремих випадках В12, решта вітамінів можуть синтезуватись в організмі. Норми каротину для кроленят віком 1—2 міс — 1,8 мг, 2—3 — 2,1, 3—4 — 2,4 і 4—5 міс — 2,7 мг на голову за добу. Кролицям і самцям в період спокою потрібно 1,2 мг каротину, в період парування 1,8 мг, лактуючим кролицям — 3 мг каротину на добу. Щоденна потреба у вітаміні D — близько 100 ІО на 1 кг живої маси. Сукрільним кролицям дають щоденно вітаміну Е по 1,5—2 мг на 1 кг живої маси.

Кролів у достатній кількості забезпечують водою. Потреба в воді залежить від віку, фізіологічного стану (лактуюча кролиця за добу виділяє до 200 г молока). Вона також збільшується при годівлі кролів сухими гранульованими кормами з високим вмістом протеїну. Нестача води знижує поїдання корму, а звідси — приріст живої маси. При годівлі гранульованими кормами кролі випивають 100 г води на 1 кг живої маси, або 200 г на 100 г гранульованого корму. Особливо висока потреба у воді в сукрільних та лактуючих кролиць. Влітку кролиця з приплодом сім кроленят у віці 2—3 міс може випити до 3,5 л води. Взимку воду бажано давати підігрітою до 18 С.

Залежно від умов утримання і забезпеченості кормами у кролівницьких господарствах застосовують комбінований (змішаний) та сухий типи годівлі.

Комбінований тип годівлі передбачає використання концентрованих та білково-вітамінних кормів (соковиті корми, зелена трава, сіно та ін.). На фермі будують спеціальні кормоцехи, в яких готують вологі або напівсухі мішанки. Цей тип годівлі застосовують у господарствах, які мають дешеві корми власного виробництва. До недоліків цього типу відносять великі затрати праці для приготування сумішей, складність механізації підготовки і роздавання кормів, потребу у великій кількості годівниць, які необхідно регулярно чистити та дезинфікувати, великі затрати праці при дво- або триразовому роздаванні кормів.

Сухий тип — це годівля повнораціонними гранульованими кормами. Корми роздають один раз у кілька днів, що дає змогу знизити затрати праці і краще забезпечити механізацію роздавання кормів.

Норми годівлі складають з урахуванням сезону, живої маси, віку та фізіологічного стану. В нормах передбачають загальну поживність, виражену у кормових одиницях, енергетичну поживність, виражену в мегаджоулях обмінної енергії та потреби в перетравному протеїні, кухонній солі, фосфорі, кальції й каротині. Норму годівлі на голову за добу наведено в таблиці 73.

Таблиця 73.

Норми годівлі кролів, на голову за добу

(Максаков В.Я., 1987)

Вік та фізіологічний стан Жива маса, кг Кормові одиниці, г Обмінна енергія, МДж Пере- травний протеїн, г Ку- хонна сіль, г Фос- фор, г Каль- цій, г Ка- ротин, мг
вліт- ку взим- ку вліт- ку взим- ку
Дорослі, в період спокою 3 90 100 0,95 1,17 9—10 1,0 0,5 0,7 1,0
4 105 135 1,11 1,43 10—11 1,0 0,6 1,0 1,2
5 120 180 1,26 1,90 12—13 0,7 0,7 1,2 1,4
Дорослі, при підготовці до парування 3 130 150 1,38 1,58 14—16 1,5 0,6 0,9 1,6
4 155 180 1,64 1,90 16—19 1,5 0,8 1,2 1,6
5 180 215 1,90 2,28 19—21 1,5 1,0 1,5 2,0
Кролиця сукрільна 3 140 160 1,47 1,70 16—19 1,0 0,7 1,2 1,6
4 170 195 1,81 2,05 20—24 1,0 1,0 1,6 1,8
5 195 230 2,05 2,40 24—27 1,0 1,2 2,0 2,0
Кролиця в першій половині лактації (годує 6—7 кроленят) 3 220 250 2,32 2,63 29—31 1,5 1,2 1,8 2,8
4 225 285 2,34 2,93 34—36 1,5 1,6 2,4 3,0
5 315 350 3,35 3,75 37—41 1,5 2,0 3,0 3,2
Кролиця у другій половині лактації (годує 6—7 кроленят) 3 300 340 3,16 3,63 37—41 1,5 1,2 1,8 2,8
4 345 385 3,63 3,98 43—47 1,5 1,6 2,4 3,0
5 425 460 4,45 4,92 48—52 1,5 2,0 3,0 3,2
Кроленята у віці, міс                    
                1—2 1,6 90 115 0,95 1,22 11—12 0,5 0,4 0,7 2,0
                2—3 2,2 140 160 1,47 1,70 20—23 0,5 0,5 0,9 2,2
                3—4 2,9 180 200 1,90 2,11 23—25 1,0 0,6 1,2 2,6
                4—5 3,0 200 225 2,11 2,34 25—28 1,0 0,7 1,2 2,9

 

Відповідно до цих норм складають раціони. Орієнтовні раціони при комбінованому типі годівлі кролів наведено в таблиці 74. У цих раціонах дотримуються такого співвідношення кормів, % за поживністю: концкорми — 65, грубі — 20, соковиті — 15.

Таблиця 74.

Орієнтовні добові раціони для кролів (г) при комбінованому типі годівлі

(Максаков В.Я., 1987)

Період Кіль- кість корм. од., г Пере- травного протеїну на 100 г корм. од., г Зер- нові Ви- сів- ки пше- нич- ні Ma- ку- ха Шрот Дріж- джі кор- мові Риб- не бо- рош- но Сіно Ко- ре- не- пло- ди Зе- лені кор- ми Сіль ку- хон- на
луч- не бо- бо- ве
Кролиці та самці в період спокою
Літній 160 12 75 15 15 280 1,0
Зимовий 160 12 70 15 20 70 60 190 1,0
Кролиці та самці при підготовці до парування
Літній 200 13 100 30 350 1,0
Зимовий 200 13 95 35 90 75 240 1,0
Сукрільні кролиці
Літній 220 15 95 45 385 1,5
Зимовий 220 15 85 55 100 80 260 1,5
Лактуючі кролиці з 1-го по 10-й день
Літній 330 16—17 105 30 60 20 580 2,0
Зимовий 330 16—17 105       145 120 200 2,0
Лактуючі кролиці з 11-го по 20-й день
Літній 440 16—17 120 50 60 40 20 770 2,0
Зимовий 440 16—17 120 50 60 40 20 195 160 530 2,0
Лактуючі кролиці з 21-го по 30-й день
Літній 560 16—18 135 70 60 60 20 20 980 2,5
Зимовий 560 16—18 135 70 60 60 20 20 250 205 670 2,5
Лактуючі кролиці з 31-го по 45-й день
Літній 700 16—17 180 70 60 60 20 40 1225 2,5
Зимовий 700 16—17 180 70 60 60 20 40 310 250 840 2,5
Кроленята у віці 45—60 днів
Літній 125 16—18 25 20 15 15 5 220 0,5
Зимовий 125 16—18 25 20 15 15 5   55 45 150 0,5
Кроленята у віці 61—90 днів
Літній 175 16—17 50 20 20 15 5 5 305 1,0
Зимовий 175 16 50 20 20 15 5 5 80 65 210 1,0
Кроленята у віці 9 — 120 днів
Літній 225 16—17 60 25 20 20 5 15 390 1,0
Зимовий 225 16—17 60 25 20 20 5 15 100 80 270 1,0
Кроленята у віці 121 — 150 днів
Літній 225 16—17 60 25 20 20 5 15 390 1,0
3имовий 225 16—17 60 25 20 20 5 15 100 80 270 1,0

У кожному господарстві уточнюють раціони відповідно до наявності кормів та їх фактичної поживності, а також стану стада. Велике значення має техніка годівлі. Корми роздають по 2—3 рази на день. Вранці дають половину добової даванки концкормів, вдень сіно або траву, ввечері — решту концкормів і силос або коренеплоди.

При використанні повнораціонних гранульованих кормів (табл. 75) у годівниці засипають гранули: для молодняка та лактуючих кролиць — на 2—5 днів, для інших груп основного стада і ремонтного молодняка — щоденно, що забезпечує заводську вгодованість тварин. Сіно і траву роздають залежно від поїданості. Обов'язково дотримуються таких правил годівлі: роздають корми суворо у певний час; один корм заміняють іншим протягом 5—7 днів, особливо обережно переходять з сухих кормів на соковиті і навпаки; перші 15 днів після відлучення кроленятам дають ті ж корми, які вони одержували з кролицею; скошену траву згодовують тільки після пров'ялювання; коренеплоди згодовують сирими, очищеними від землі й подрібненими; силос і коренеплоди згодовують у суміші з концкормами; гички коренеплодів та кормової капусти дають вдосталь; зерно кукурудзи, ячменю краще згодовувати подрібненим або плющеним; подрібнену макуху і зернобобові дають у суміші з вологими висівками; зерно бобових за 3—4 год до згодовування намочують.

Таблиця 75.

Орієнтовні раціони для кролів при годівлі повнораціонними гранульованими кормами з добавками

(за даними НДІ хутрового звірівництва)

Групи Період Вік молодняка, дні Грану- льований корм, г Сіно лучне, г Трава бобова, г
Кролиці та самці в період спокою Літній 150—180
Зимовий 150—180
Кролиці та самці до парування при підготовці Літній 200—230
Зимовий 200—230
Сукрільні кролиці Літній 200 190
Зимовий 220 70
Лактуючі кролиці Літній 1—10 330 290
Зимовий 1—10 330 110
Літній 11-20 440 390
Зимовий 11-20 220 190
Літній 21—30 560 490
Зимовий 21—30 560 210
Літній 31—45 700 230 610
Зимовий 31—45 700 230
Молодняк Літній 45 — 60 85—140
Зимовий 45 — 60 85—140
Літній 61—90 170—200
Зимовий 61—90 170—200
Літній 91 — 135 200—260
Зимовий 91 — 135 200—260
Ремонтний молодняк Літній 170—200 180—135
Зимовий 170—200 70—130

Годівля хутрових звірів. Основними кормами для хутрових звірів є нехарчове м'ясо, кров, свіжі подрібнені кістки, тельбухи, кишки, лівер, м'ясні обрізки, а також нехарчова риба, яку можна згодовувати у вигляді фаршу окремо або з іншими кормами. Використовують також сухі продукти — відходи від переробки м'ясної і рибної промисловості, лялечки шовкопряда. Ними замінюють частину м'ясних кормів. До раціону можна також вводити збиране молоко, обрізки і шматки сиру та відходи переробки молока.

 Джерело вуглеводів для хутрових звірів — зерно злакових (овес, ячмінь, пшениця, просо, кукурудза, жито) і бобових (соя, горох, квасоля) культур, а також продукти їх переробки. їх згодовують у вигляді тонкоподрібненого борошна або добре розварених каш. Зерно кукурудзи можна не варити. Макухою і шротами частково замінюють тваринні білки. Соковиті корми (овочі, коренебульбоплоди, баштанні, силос та ін.) є джерелом легкогідролізних вуглеводів. Норми енергетичної та протеїнової годівлі дорослих звірів наведені в таблицях 76—78.

Таблиця 76.

Норми годівлі дорослих норок протягом року (крім лактації),

кДж на голову за добу

(за даними НДІ хутрового звірівництва, 1984)

Місяць Жива маса на початок листопада, кг Пере- травного протеїну, г на 100 кДж
самки самці
1,15 1,3 1,5 1,9 2,2 2,4 2,6
Січень—лютий 921 963 1047 1256 1340 1381 1465 2,4—2,6
Березень 1005 1088 1172 1172 1214 1298 1381 2,4—2,6
Квітень—травень
             (самки вагітні)
921 1005 1088 1172 1256 1340 1423 2,4—2,6
Червень 921 1005 1088 1340 1465 1632 1680 2,1—2,4
Липень 963 1047 1130 1423 1507 1640 1800 1,9—2,1
Серпень 1005 1088 1172 1465 1591 1798 1842 1,9—2,1
Вересень 1047 1130 1256 1507 1674 1800 1926 1,9—2,1
Жовтень 1130 1256 1381 1632 1758 1842 1968 2,4—2,6
Листопад 1005 1047 1130 1298 1340 1423 1507 2,4—2,6
Грудень 921 963 1047 1256 1298 1381 1465 2,4—2,6

 

Таблиця 77.

Норми годівлі дорослих лисиць, кДж на голову за добу

(за даними НДІ хутрового звірівництва, 1984)

Місяць Жива маса на 1 грудня, кг Пере- травного протеїну, г на 100 кДж
5,5 6 6,5 7 7,5 8
Січень 1674 1758 1842 1926 2009 2135 2,3—2,5
Лютий 1632 1716 1800 1884 1967 2051 2,3—2,5
Березень — квітень:              
        самки холості 1591 1674 1758 1926 2009 2093 2,0—2,2
        самки вагітні 2177 2302 2428 2,3—2,5
Травень
         (самки холості)
1674 1758 1842 2009 2093 2219 1,8—2,0
Червень 1800 1926 2009 2135 2260 2428 2,0—2,2
Липень 2009 2177 2302 2428 2554 2679 1,8—2,0
Серпень 2177 2344 2470 2637 2763 2930 1,8—2,0
Вересень 2219 2386 2512 2679 2805 2972 2,1—2,3
Жовтень 2051 2219 2344 2512 2637 2763 2,1—2,3
Листопад 1926 2051 2219 2302 2428 2554 2,3—2,5
Грудень 1716 1800 1967 2009 2135 2219 2,3—2,5

 

Таблиця 78.

Норми годівлі дорослих песців,

кДж на голову за добу

(за даними НДІ хутрового звірівництва, 1984)

Місяць Жива маса на 1 грудня, кг Пере- травного протеїну, г на 100 кДж
5,5 6 6,5 7 7,5 8
Січень 1884 2009 2093 2219 1967 2386 2,2—2,5
Лютий 1758 1842 1884 2009 2051 2093 2,2—2,5
Березень (самки до покриття) 1674 1758 1842 1926 1967 2009 2,2—2,5
Квітень — травень:              
        самки холості 1967 2093 2219 2302 2428 2512 1,8—2,0
        самки вагітні 2679 2805 2930 2,5—2,7
Червень 2093 2219 2344 2470 2595 2721 2,0—2,2
Липень 2135 2260 2386 2554 2637 2805 1,8—2,0
Серпень 2302 2428 2554 2763 2889 3014 1,8—2,0
Вересень 2470 2637 2805 2972 3182 3399 1,8—2,0
Жовтень 2386 2512 2679 2930 3098 3265 2,1—2,3
Листопад 2260 2428 2554 2721 2889 3056 2,1—2,3
Грудень 2093 2219 2344 2512 2637 2763 2,1—2,3

 

Структуру кормів у раціонах дорослих звірів у період спокою наведено в таблиці 79.

Таблиця 79.

Структура кормів у раціонах дорослих звірів у період спокою,

 % від обмінної енергії раціону

(Богданов Г.О., 1982) 1988

Корми Норки Лисиці Песці
М'ясні і рибні 65—80 60—70 60—75
Зернові 13—28 22—32 16—31
Соковиті 2 3 4
Дріжджі 3 3 3
Риб'ячий жир 2 2 2

 

Норми годівлі лактуючих маток з приплодом до відлучення молодняка наведено в таблиці 80.

Таблиця 80.

Норми годівлі лактуючих самок

(за даними НДІ хутрового звірівництва, 1984)

Жива маса, кг Основ- ний корм для самки, ккал Додатковий корм на щеня

по декадах лактацій, кДж
Перетравний протеїн, г на 100 кДж при даванні жирів
пер- ша дру- га тре- тя четверта п'ята шос- та ви- сокій се- ред- ній ма- лій
Норки
До 1,1 837 80
Від 1,1 до 1,3 942 21 80 210 299—376 460—630 2,1 2,3 2,6
Понад 1,5 1046
Лисиці
5,5 200
6,0 1988 293 523 153 1172 1260—1470 2,1 2,3 2,6
6,5 2093
Песці
5,5 2093
6,0 2362 209 415 628 1096 1465—1716 2,1 2,3 2,6
6,5 2512

 

Годівля нутрій. При клітковому утриманні основним кормом для нутрії є концкорми, на які припадає 70 % енергетичної цінності раціону. Нутрії добре поїдають та перетравляють зерно злакових і бобових, макуху та комбікорми. Проте раціон з одних концкормів неповноцінний за вмістом білка, в ньому багато кальцію, мікроелементів, майже немає вітаміну А, тому до зерна влітку додають траву, а взимку буряки, трав'яне борошно, сіно, білкові, вітамінні, мінеральні корми. Нутрії добре поїдають і перетравлюють коренеплоди, овочі, картоплю, особливо варену, але давати їх більше 30 % енергетичної цінності раціону економічно недоцільно.

Зелені корми влітку дають у помірній кількості — до 30 % обмінної енергії раціону. Нутрії погано поїдають силос. Найменшу поживність мають грубі корми, які нутрії не стільки їдять, скільки перетирають зубами на дрібні частки. Трав'яне борошно становить 3—10 % обмінної енергії раціону, збільшення її погіршує поїданість і знижує продуктивність. З кормів тваринного походження використовують м'ясо-кісткове і рибне борошно, розмолоті лялечки шовкопряда, сир, збиране молоко, які згодовують з концкормами.

Норми годівлі нутрій при клітковому утриманні наведені у таблиці 81.

Таблиця 81.

Норми годівлі нутрій

(на голову за добу)

Фізіологічний стан Вік, міс Жива маса, кг Обмінна  енергія, кДж Перетрав- ний протеїн, г Кухонна сіль, г
Холості 12—48 5—7 272—335 17—20 1,4
Спаровані в першій половині вагітності 8—11 4—5 272—314 21—25 1,4
16—48 6—7 335—377 24—27 1,6
Спаровані у другій половині вагітності 11—13 5—6 335—337 27—30 1,7
18—48 6—7 356—398 27—30 1,7
Лактуючі самки 12—15 5—6 272—335 23—28 1,5
20—48 6—7 314—356 23—28 1,5
Молодняк 0,3 0,3 33,5 3,0 0,1
0,6 0,5 59 5,0 0,2
1 0,7 80 7,0 0,3
2 1,3 139 11,0 0,45
3 1,5 167,5 13,5 0,6
4 2,0 200 15,5 0,8
5 2,6 230 17,5 0,9
6 3,2 251 19,0 1,0
7 3,8 262 19,5 1,1
8 4,0 272 20,0 1,2

 

Ви дивилися сторінку - Годівля кролів та хутрових звірів

Наступна сторінка      - Використання стимуляторів

Попередня сторінка    - Годівля сільськогосподарської птиці

Повернутися до початку сторінки Годівля кролів та хутрових звірів

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.