Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Годівля коней

Задоволення потреб коней в поживних речовинах грунтується на їх повноцінній годівлі з урахуванням напряму використання, живої маси, віку, породи, фізіологічного стану. Коням крім вівса й сіна згодовують трав'яне борошно і гранули, сінаж, силос, спеціальні комбікорми, мінеральні і вітамінні добавки.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Коні вимогливі до якості кормів. Вони гірше, ніж жуйні, перетравлюють клітковину, тому їм дають сіно, заготовлене у фазі бутонізації у бобових і викидання волоті у злакових трав. Найкращими кормами для коней є лучне, степове, люцернове, конюшинне сіно, овес, кукурудза, ячмінь, пшеничні висівки, морква, буряки.

Енергія корму, крім забезпечення життєвих ресурсів, витрачається на виробництво мускульної енергії та іншої продукції — молока, конини, лікарських сироваток. Потреба в енергії зумовлена живою масою, статтю, породністю, віком, фізіологічним станом та індивідуальними особливостями коней.

Обмінну енергію (ОЕ) для коней визначають за формулою:

ОЕ = 19,46 пП + 35,43 пЖ + 15,95 пК + 15,95 пБЕР,

де пП — перетравний протеїн;
     пЖ — перетравний жир;
     пК — перетравна клітковина;
     пБЕР — перетравні безазотисті екстрактивні речовини.

У конярстві встановлено підтримуючу годівлю для меринів та холостих кобил, які не працюють і не мають середньої вгодованості. Коні зберігають живу масу з мінімальними витратами. Із збільшенням живої маси зменшуються витрати на підтримуючу годівлю. Так, тваринам живою масою 300 кг потрібно 1,4 корм, од., 400 — 1,2, 500 — 1,1, 600 кг — 1,03 корм. од. на кожні 100 кг живої маси.

Підвищена потреба щодо вмісту поживних речовин у раціоні жеребців настає в період підготовки до парування і в парувальний період, у кобил — в останні 3 міс жеребності і в перші 3 міс лактації, у лошат — в перший рік життя. Коні ваговозних порід з розрахунку на 100 кг живої маси потребують лише на 6—10 % поживних речовин більше, ніж коні верхових і рисистих порід.

Коні, як правило, витрачають вуглеводи в перші 3 год роботи, і тому своєчасна їх підгодівля має важливе значення.

Потреба в протеїні у коней всіх статевовікових груп зумовлена втратами на підтримання життя, у кобил — ще й на ріст плода, утворення молока, у молодняка — на приріст живої маси, в жеребців-плідників — на утворення сперми. Важливо враховувати в раціоні молодняка вміст лізину.

Для розвитку кістково-мускульного апарату коней необхідно забезпечувати мінеральними речовинами і особливо кальцієм і фосфором, співвідношення яких в раціоні повинно бути 1 : 1 або 1 : 0,75. Дуже важливо враховувати потребу коней у вітамінах, особливо для молодняка. На 1 г сухої речовини раціону коней необхідно 2—3 л води, або 8—16 л на 10 кг живої маси.

Годівля жеребців-плідників. Норми годівлі жеребців залежать від живої маси племінного використання та виконуваної роботи. Вони повинні мати заводську вгодованість. Плідники верхових і рисистих порід витрачають енергії на 6—10 % більше, ніж ваговози.

Норми годівлі й орієнтовні раціони для жеребців-плідників наведені в таблицях 61 і 62.

Таблиця 61.

Норми годівлі жеребців-плідників під час підготовки до парування
та в парувальний період

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Показники Верхові рисисті породи Ваговозні
жива маса, кг
500 600 800 1000
Суха речовина, кг 12,5 15 20 25
Кормові одиниці 10 12 16 20
Обмінна енергія, МДж 105 125 167 209
Сирий протеїн, кг 1,67 2,01 2,68 3,35
Перетравний протеїн, кг 1,17 1,41 1,88 2,35
Сира клітковина, кг 2 2,4 3,2 4
Сіль кухонна, г 30 36 48 60
Кальцій, г 62 75 100 125
Фосфор, г 44 52 70 87
Магній, г 12 15 19 24
Залізо, мг 1000 1200 1600 2000
Мідь, мг 106 127 170 212
Цинк, мг 400 480 640 800
Кобальт, мг 6,25 7,5 10 12,5
Марганець, мг 500 600 800 1000
Йод, мг 6,2 7,5 10 12,5
Каротин, мг 125 150 200 250
Вітаміни:        
     А, тис. ІО 50 60 80 100
     D3, тис. ІО 6 7 10 12
     Е, мг 437 525 700 875
     В1, мг 43,7 52,5 70 87
     В2, мг 44 52 70 87
     В3, мг 62,5 75 100 125
     В4, мг 2000 2000 3600 4000
     РР, мг 100 120 160 200
     В6, мг 30 36 48 60
     В12, мкг 68,7 82,5 110 137
     ВC, мг 18 21 28 36

Таблиця 62.

Орієнтовні раціони для жеребців-плідників

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Корми і добавки Верхові і рисисті породи, живою масою 500—550 кг Ваговозні, жива маса 700—750 кг
періоди
передпару- вальний і парувальний непару- вальний передпару- вальний і парувальний непару- вальний
Сіно різнотравне, кг 9 12
Трава, кг 20 25
Овес, кг 3 3 4 4
Ячмінь, кг 1,5 1,5 3 3
Висівки, кг 1 1 1 1
Макуха, кг 1 1 1
Сіль кухонна, г 33 29 45 40
Премікс, г 150 150 100 100

Годівля племінних кобил. Потреба племінних кобил у поживних речовинах залежить від їх живої маси, фізіологічного стану і часу моціону (табл. 63). При використанні жеребних кобил на легких роботах норми збільшують на 30 %. Орієнтовні раціони для кобил наведено в таблиці 64.

Таблиця 63.

Норми годівлі племінних кобил

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Показники Верхові і рисисті породи Ваговозні
жива маса, кг
400 500 600 500 600 700
Суха речовина, кг 12 15 18 15 18 21
Кормові одиниці 9,6 12 14,4 12 14,4 16,8
Обмінна енергія, МДж 100 125 150 125 150 175
Сирий протеїн, кг 1,5 1,87 2,25 1,87 2,25 2,62
Перетравний протеїн, кг 1,04 1,30 1,56 1,30 1,56 1,82
Лізин, г 60 75 90 75 90 105
Сира клітковина, кг 2,16 2,7 3,24 2,7 3,24 3,78
Сіль кухонна, г 29 36 43 36 43 50
Кальцій, г 60 75 90 75 90 105
Фосфор, г 42 52 63 52 63 73
Магній, г 15 19 23 19 23 27
Залізо, мг 960 1200 1440 1200 1440 1680
Мідь, мг 108 135 162 135 162 189
Цинк, мг 360 450 540 450 540 630
Кобальт, мг 4,8 6 7,2 6 7,2 8,4
Марганець, мг 480 600 720 600 720 840
Йод, мг 4,8 6 7,2 6 7,2 8,4
Каротин, мг 180 225 270 225 270 315
Вітаміни:            
     А, тис. ІО 72 99 108 99 108 126
     D3, тис. ІО 6 7 9 7 9 10
     Е, мг 300 375 450 375 450 525
     В1, мг 36 45 54 45 54 63
     В2, мг 42 52 63 52 63 73
     В3, мг 60 75 90 75 90 105
     В4, мг 1920 2400 2880 2400 2880 3360
     РР, мг 96 120 144 120 144 168
     В6, мг 29 36 43 36 43 50
     В12, мкг 7 90 108 90 108 126
     ВC, мг 17 21 25 21 25 29

Таблиця 64.

Орієнтовні раціони для кобил

(Калашников О. П., Клейменов М. І. та ін., 1985)

Корми і добавки Верхові й рисисті породи, жива маса 500—550 кг Ваговозні, жива маса 600 кг
холості жеребні лактуючі холості жеребні лактуючі
Сіно різнотравне, кг 8 9 10 8 10 10
Солома вівсяна, кг 2 2
Овес, кг 2 3 3 3 3 3
Ячмінь + кукурудза, кг 1 2 3 1,5 2 4
Макуха, кг 0,5 1 0,5 1
Висівки, кг 1 1 1 1 1
Сіль кухонна, г 27 33 40 29 36 43
Премікс, г 100 200 400 400 500 500

Годівля племінного молодняка. Норми годівлі й орієнтовні раціони для племінного молодняка коней наведені в таблицях 65 і 66. Потреба в поживних речовинах у жеребчиків до 2-річного віку на 10 % більша, ніж у самок.

Таблиця 65.

Норми годівлі племінного молодняка коней

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Показники Верхові і рисисті породи Ваговозні
вік, міс
6—12 12—18 18—24 6—12 12—18 18—24
жива маса, кг
250 300 400 350 500 600
Суха речовина, кг 7,5 9,9   10,0 10,5 14,0 15,3
Кормові одиниці 6,8 8,7 8,6 8,2 9,9 11,1
Обмінна енергія, МДж 72,1 91,0 89,8 85,8 103,6 116,6
Сирий протеїн, кг 1050 1120 1100 1400 1582 1682
Перетравний протеїн, кг 735 785 713 987 1120 1162
Лізин, г 54 49 50 73 70 76,5
Сира клітковина, кг 1550 1680 1800 1780 2550 2755
Сіль кухонна, г 15 22,5 25 21 18 38
Кальцій, г 65 54 50 73 70 76,5
Фосфор, г 45 42 40 52 63 61
Магній, г 10 13,1 13,2 14,7 35 19,7
Залізо, мг 750 790 800 1000 1120 1225
Мідь, мг 67 84 85 95 119 122,5
Цинк, мг 240 297 250 330 420 382
Кобальт, мг 4,5 5,0 4,6 5,0 7,0 7,65
Марганець, мг 300 395 300 420 550 460
Йод, мг 4,5 5,0 4,0 5,0 7,0 7,65
Каротин, мг 50 62 65 71 89 97
Вітаміни:            
     А, тис. ІО 20,0 24,5 25,0 28,0 35,0 38,0
     D3, тис. ІО 2,0 2,45 2,5 2,8 3,5 3,8
     Е, мг 225 245 250 315 350 380
     В1, мг 22,0 30,0 30,0 31 42 46
     В2, мг 22,0 30,0 30,0 31 42 46
     В3, мг 37,5 35 35 52 49 53,2
     В4, мг 1100 1500 1450 1500 2100 2270
     РР, мг 75 65 63 105 91 99
     В6, мг 11 16 15 15 21 22,7
     В12, мкг 45 60 60 63 84 92
     ВC, мг 7 10 10 10,5 14 15,2

Таблиця 66.

Орієнтовні раціони для молодняка коней

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін. 1985)

Корми і добавки Верхові і рисисті породи Ваговозні
вік, міс
6—12 12—18 18—24 6—12 12—18 18—24
жива маса, кг
250 300 400 350 500 600
Сіно злаково-бобове, кг 4,5 6 6 6 8 9
Овес, кг 3 4 4 3 4 4
Висівки пшеничні, кг 0,5 1 0,6 1 1 1
Ячмінь, кг 0,5 1 1 2 2 2
Морква, кг 2 2 2
Лізин, г 5 8,4 6,7 27 14 10
Премікс, г 100 100 100 100 200 100
Сіль кухонна, г 18 22 24 21 36 39

Годівля робочих коней. Кількість поживних речовин, необхідних для робочих коней, залежить від живої маси, роботи, що виконується, її інтенсивності. Обсяг виконуваної роботи залежить від сили тяги, яка становить 12—16 % від живої маси.

Жеребним кобилам, яких використовують на роботах, з 9-го місяця жеребності норму годівлі збільшують на 2—3 кг сухої речовини, а лактуючим — на 4—6 кг. Норми годівлі робочих коней наведено в таблиці 67, а орієнтовні раціони в таблиці 68.

Таблиця 67.

Норми годівлі робочих коней

(Калашников О. П., Клейменов М. І. та ін., 1985)

Показники Виконувана робота
легка середня важка без роботи
Суха речовина, кг 12,5 14 15,0 11,2
Кормові одиниці 8,75 11,2 13,5 6,72
Обмінна енергія, МДж 91,6 117,2 146,3 70,3
Сирий протеїн, кг 1,37 1,54 1,8 1,12
Перетравний протеїн, кг 0,87 1,05 1,20 0,67
Сира клітковина, кг 2,25 2,38 2,4 2,02
Сіль кухонна, г 30 39 45 27
Кальцій, г 37 46 59 22
Фосфор, г 31 36 45 17
Залізо, мг 437 490 600 336
Мідь, мг 87 98 127 78
Цинк, мг 312 350 480 280
Кобальт, мг 5,0 8,0 9,0 5,0
Йод, мг 5,0 8,0 7,0 4,0
Каротин, мг 95 115 175 55

Таблиця 68.

Орієнтовні раціони для робочих коней
(жива маса — 500 кг)

Корми Виконувана робота
легка середня
номер раціону
1 2 3 1 2 3
Сіно, кг 8 10 2
Солома, кг 4,5 5 3,5 2 6
Концкорми, кг 2,5 3,5 2 4 4 30
Морква, кг 2 5
Сінаж, кг 12 15
Трава, кг 40 45
Премікс, г 150 100 100 100 100
Сіль кухонна, г 30 30 300 40 40 400

Ви дивилися сторінку - Годівля коней

Наступна сторінка      - Годівля сільськогосподарської птиці

Попередня сторінка    - Годівля овець

Повернутися до початку сторінки Годівля коней

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.