Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Годівля коней

Задоволення потреб коней в поживних речовинах грунтується на їх повноцінній годівлі з урахуванням напряму використання, живої маси, віку, породи, фізіологічного стану. Коням крім вівса й сіна згодовують трав'яне борошно і гранули, сінаж, силос, спеціальні комбікорми, мінеральні і вітамінні добавки.

Коні вимогливі до якості кормів. Вони гірше, ніж жуйні, перетравлюють клітковину, тому їм дають сіно, заготовлене у фазі бутонізації у бобових і викидання волоті у злакових трав. Найкращими кормами для коней є лучне, степове, люцернове, конюшинне сіно, овес, кукурудза, ячмінь, пшеничні висівки, морква, буряки.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Енергія корму, крім забезпечення життєвих ресурсів, витрачається на виробництво мускульної енергії та іншої продукції — молока, конини, лікарських сироваток. Потреба в енергії зумовлена живою масою, статтю, породністю, віком, фізіологічним станом та індивідуальними особливостями коней.

Обмінну енергію (ОЕ) для коней визначають за формулою:

ОЕ = 19,46 пП + 35,43 пЖ + 15,95 пК + 15,95 пБЕР,

де пП — перетравний протеїн;

     пЖ — перетравний жир;

     пК — перетравна клітковина;

     пБЕР — перетравні безазотисті екстрактивні речовини.

У конярстві встановлено підтримуючу годівлю для меринів та холостих кобил, які не працюють і не мають середньої вгодованості. Коні зберігають живу масу з мінімальними витратами. Із збільшенням живої маси зменшуються витрати на підтримуючу годівлю. Так, тваринам живою масою 300 кг потрібно 1,4 корм, од., 400 кг — 1,2, 500 кг — 1,1, 600 кг — 1,03 корм. од. на кожні 100 кг живої маси.

Підвищена потреба щодо вмісту поживних речовин у раціоні жеребців настає в період підготовки до парування і в парувальний період, у кобил — в останні 3 міс жеребності і в перші 3 міс лактації, у лошат — в перший рік життя. Коні ваговозних порід з розрахунку на 100 кг живої маси потребують лише на 6—10 % поживних речовин більше, ніж коні верхових і рисистих порід.

Коні, як правило, витрачають вуглеводи в перші 3 год роботи, і тому своєчасна їх підгодівля має важливе значення.

Потреба в протеїні у коней всіх статевовікових груп зумовлена втратами на підтримання життя, у кобил — ще й на ріст плода, утворення молока, у молодняка — на приріст живої маси, в жеребців-плідників — на утворення сперми. Важливо враховувати в раціоні молодняка вміст лізину.

Для розвитку кістково-мускульного апарату коней необхідно забезпечувати мінеральними речовинами і особливо кальцієм і фосфором, співвідношення яких в раціоні повинно бути 1 : 1 або 1 : 0,75. Дуже важливо враховувати потребу коней у вітамінах, особливо для молодняка. На 1 г сухої речовини раціону коней необхідно 2—3 л води, або 8—16 л на 10 кг живої маси.

Годівля жеребців-плідників. Норми годівлі жеребців залежать від живої маси племінного використання та виконуваної роботи. Вони повинні мати заводську вгодованість. Плідники верхових і рисистих порід витрачають енергії на 6—10 % більше, ніж ваговози.

Норми годівлі й орієнтовні раціони для жеребців-плідників наведені в таблицях 61 і 62.

Таблиця 61.

Норми годівлі жеребців-плідників під час підготовки до парування та в парувальний період

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Показники Верхові рисисті породи Ваговозні
жива маса, кг
500 600 800 1000
Суха речовина, кг 12,5 15 20 25
Кормові одиниці 10 12 16 20
Обмінна енергія, МДж 105 125 167 209
Сирий протеїн, кг 1,67 2,01 2,68 3,35
Перетравний протеїн, кг 1,17 1,41 1,88 2,35
Сира клітковина, кг 2 2,4 3,2 4
Сіль кухонна, г 30 36 48 60
Кальцій, г 62 75 100 125
Фосфор, г 44 52 70 87
Магній, г 12 15 19 24
Залізо, мг 1000 1200 1600 2000
Мідь, мг 106 127 170 212
Цинк, мг 400 480 640 800
Кобальт, мг 6,25 7,5 10 12,5
Марганець, мг 500 600 800 1000
Йод, мг 6,2 7,5 10 12,5
Каротин, мг 125 150 200 250
Вітаміни:        
     А, тис. ІО 50 60 80 100
     D3, тис. ІО 6 7 10 12
     Е, мг 437 525 700 875
     В1, мг 43,7 52,5 70 87
     В2, мг 44 52 70 87
     В3, мг 62,5 75 100 125
     В4, мг 2000 2000 3600 4000
     РР, мг 100 120 160 200
     В6, мг 30 36 48 60
     В12, мкг 68,7 82,5 110 137
     ВC, мг 18 21 28 36

Таблиця 62.

Орієнтовні раціони для жеребців-плідників

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Корми і добавки Верхові і рисисті породи, живою масою 500—550 кг Ваговозні, жива маса 700—750 кг
періоди
передпару- вальний і парувальний непару- вальний передпару- вальний і парувальний непару- вальний
Сіно різнотравне, кг 9 12
Трава, кг 20 25
Овес, кг 3 3 4 4
Ячмінь, кг 1,5 1,5 3 3
Висівки, кг 1 1 1 1
Макуха, кг 1 1 1
Сіль кухонна, г 33 29 45 40
Премікс, г 150 150 100 100

Годівля племінних кобил. Потреба племінних кобил у поживних речовинах залежить від їх живої маси, фізіологічного стану і часу моціону (табл. 63). При використанні жеребних кобил на легких роботах норми збільшують на 30 %. Орієнтовні раціони для кобил наведено в таблиці 64.

Таблиця 63.

Норми годівлі племінних кобил

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Показники Верхові і рисисті породи Ваговозні
жива маса, кг
400 500 600 500 600 700
Суха речовина, кг 12 15 18 15 18 21
Кормові одиниці 9,6 12 14,4 12 14,4 16,8
Обмінна енергія, МДж 100 125 150 125 150 175
Сирий протеїн, кг 1,5 1,87 2,25 1,87 2,25 2,62
Перетравний протеїн, кг 1,04 1,30 1,56 1,30 1,56 1,82
Лізин, г 60 75 90 75 90 105
Сира клітковина, кг 2,16 2,7 3,24 2,7 3,24 3,78
Сіль кухонна, г 29 36 43 36 43 50
Кальцій, г 60 75 90 75 90 105
Фосфор, г 42 52 63 52 63 73
Магній, г 15 19 23 19 23 27
Залізо, мг 960 1200 1440 1200 1440 1680
Мідь, мг 108 135 162 135 162 189
Цинк, мг 360 450 540 450 540 630
Кобальт, мг 4,8 6 7,2 6 7,2 8,4
Марганець, мг 480 600 720 600 720 840
Йод, мг 4,8 6 7,2 6 7,2 8,4
Каротин, мг 180 225 270 225 270 315
Вітаміни:            
     А, тис. ІО 72 99 108 99 108 126
     D3, тис. ІО 6 7 9 7 9 10
     Е, мг 300 375 450 375 450 525
     В1, мг 36 45 54 45 54 63
     В2, мг 42 52 63 52 63 73
     В3, мг 60 75 90 75 90 105
     В4, мг 1920 2400 2880 2400 2880 3360
     РР, мг 96 120 144 120 144 168
     В6, мг 29 36 43 36 43 50
     В12, мкг 7 90 108 90 108 126
     ВC, мг 17 21 25 21 25 29

Таблиця 64.

Орієнтовні раціони для кобил

(Калашников О. П., Клейменов М. І. та ін., 1985)

Корми і добавки Верхові й рисисті породи, жива маса 500—550 кг Ваговозні, жива маса 600 кг
холості жеребні лактуючі холості жеребні лактуючі
Сіно різнотравне, кг 8 9 10 8 10 10
Солома вівсяна, кг 2 2
Овес, кг 2 3 3 3 3 3
Ячмінь + кукурудза, кг 1 2 3 1,5 2 4
Макуха, кг 0,5 1 0,5 1
Висівки, кг 1 1 1 1 1
Сіль кухонна, г 27 33 40 29 36 43
Премікс, г 100 200 400 400 500 500

Годівля племінного молодняка. Норми годівлі й орієнтовні раціони для племінного молодняка коней наведені в таблицях 65 і 66. Потреба в поживних речовинах у жеребчиків до 2-річного віку на 10 % більша, ніж у самок.

Таблиця 65.

Норми годівлі племінного молодняка коней

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін., 1985)

Показники Верхові і рисисті породи Ваговозні
вік, міс
6—12 12—18 18—24 6—12 12—18 18—24
жива маса, кг
250 300 400 350 500 600
Суха речовина, кг 7,5 9,9   10,0 10,5 14,0 15,3
Кормові одиниці 6,8 8,7 8,6 8,2 9,9 11,1
Обмінна енергія, МДж 72,1 91,0 89,8 85,8 103,6 116,6
Сирий протеїн, кг 1050 1120 1100 1400 1582 1682
Перетравний протеїн, кг 735 785 713 987 1120 1162
Лізин, г 54 49 50 73 70 76,5
Сира клітковина, кг 1550 1680 1800 1780 2550 2755
Сіль кухонна, г 15 22,5 25 21 18 38
Кальцій, г 65 54 50 73 70 76,5
Фосфор, г 45 42 40 52 63 61
Магній, г 10 13,1 13,2 14,7 35 19,7
Залізо, мг 750 790 800 1000 1120 1225
Мідь, мг 67 84 85 95 119 122,5
Цинк, мг 240 297 250 330 420 382
Кобальт, мг 4,5 5,0 4,6 5,0 7,0 7,65
Марганець, мг 300 395 300 420 550 460
Йод, мг 4,5 5,0 4,0 5,0 7,0 7,65
Каротин, мг 50 62 65 71 89 97
Вітаміни:            
     А, тис. ІО 20,0 24,5 25,0 28,0 35,0 38,0
     D3, тис. ІО 2,0 2,45 2,5 2,8 3,5 3,8
     Е, мг 225 245 250 315 350 380
     В1, мг 22,0 30,0 30,0 31 42 46
     В2, мг 22,0 30,0 30,0 31 42 46
     В3, мг 37,5 35 35 52 49 53,2
     В4, мг 1100 1500 1450 1500 2100 2270
     РР, мг 75 65 63 105 91 99
     В6, мг 11 16 15 15 21 22,7
     В12, мкг 45 60 60 63 84 92
     ВC, мг 7 10 10 10,5 14 15,2

Таблиця 66.

Орієнтовні раціони для молодняка коней

(Калашников О.П., Клейменов М.І. та ін. 1985)

Корми і добавки Верхові і рисисті породи Ваговозні
вік, міс
6—12 12—18 18—24 6—12 12—18 18—24
жива маса, кг
250 300 400 350 500 600
Сіно злаково-бобове, кг 4,5 6 6 6 8 9
Овес, кг 3 4 4 3 4 4
Висівки пшеничні, кг 0,5 1 0,6 1 1 1
Ячмінь, кг 0,5 1 1 2 2 2
Морква, кг 2 2 2
Лізин, г 5 8,4 6,7 27 14 10
Премікс, г 100 100 100 100 200 100
Сіль кухонна, г 18 22 24 21 36 39

Годівля робочих коней. Кількість поживних речовин, необхідних для робочих коней, залежить від живої маси, роботи, що виконується, її інтенсивності. Обсяг виконуваної роботи залежить від сили тяги, яка становить 12—16 % від живої маси.

Жеребним кобилам, яких використовують на роботах, з 9-го місяця жеребності норму годівлі збільшують на 2—3 кг сухої речовини, а лактуючим — на 4—6 кг. Норми годівлі робочих коней наведено в таблиці 67, а орієнтовні раціони в таблиці 68.

Таблиця 67.

Норми годівлі робочих коней

(Калашников О. П., Клейменов М. І. та ін., 1985)

Показники Виконувана робота
легка середня важка без роботи
Суха речовина, кг 12,5 14 15,0 11,2
Кормові одиниці 8,75 11,2 13,5 6,72
Обмінна енергія, МДж 91,6 117,2 146,3 70,3
Сирий протеїн, кг 1,37 1,54 1,8 1,12
Перетравний протеїн, кг 0,87 1,05 1,20 0,67
Сира клітковина, кг 2,25 2,38 2,4 2,02
Сіль кухонна, г 30 39 45 27
Кальцій, г 37 46 59 22
Фосфор, г 31 36 45 17
Залізо, мг 437 490 600 336
Мідь, мг 87 98 127 78
Цинк, мг 312 350 480 280
Кобальт, мг 5,0 8,0 9,0 5,0
Йод, мг 5,0 8,0 7,0 4,0
Каротин, мг 95 115 175 55

Таблиця 68.

Орієнтовні раціони для робочих коней

(жива маса — 500 кг)

Корми Виконувана робота
легка середня
номер раціону
1 2 3 1 2 3
Сіно, кг 8 10 2
Солома, кг 4,5 5 3,5 2 6
Концкорми, кг 2,5 3,5 2 4 4 30
Морква, кг 2 5
Сінаж, кг 12 15
Трава, кг 40 45
Премікс, г 150 100 100 100 100
Сіль кухонна, г 30 30 300 40 40 400

 

Ви дивилися сторінку - Годівля коней

Наступна сторінка      - Годівля сільськогосподарської птиці

Попередня сторінка    - Годівля овець

Повернутися до початку сторінки Годівля коней

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.