Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Зовнішнє середовище — основний фактор, що визначає життєдіяльність і поведінку тварин, їх продуктивність та здоров'я.

На сучасних тваринницьких комплексах в умовах впровадження промислової технології виробництва тварини більшу частину, а інколи і весь період господарського використання перебувають у закритих приміщеннях. Це призводить до різкої зміни складу навколишнього середовища.

Мікроклімат у приміщенні залежить від кліматичних умов місцевості, теплозахисних властивостей огороджуючих конструкцій будівлі (підлоги, стін, стелі та ін.), стану каналізації та режиму прибирання гною, досконалості системи вентиляції і рівня обміну повітря, щільності розміщення тварин, технологічних режимів тощо.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Хімічний склад повітря. Атмосферне повітря — це фізична суміш газів, до складу якого входить 78,09 % азоту, 20,95 — кисню, 0,03 — вуглекислоти, 0,94 % аргону, гелію, неону, ксеону та ін. Крім того, в атмосферному повітрі завжди є водяні пари (0,01—4 %), кількість яких залежить від температури повітря. Кількість кисню в повітрі, що видихає тварина, порівняно з атмосферним зменшується на 25 %, а вуглекислоти збільшується в 100 і більше разів (табл. 231).

Таблиця 231.

Склад видихуваного повітря

Газ Вміст газів, %
в повітрі, що видихається в атмосферному повітрі
корови коні
Кисень 14,9—18,1 16,9—18,6 20,95
Вуглекислота 2,2—5,0 2,2—3,9 0,03

У здорових тварин кількість засвоєного кисню повітря змінюється залежно від стану серцево-судинної системи, крові та її складу, органів дихання, частоти й глибини дихання, інтенсивності обміну речовин.

Кисень бере участь у диханні, обміні речовин та інших життєво важливих процесах. Тварини в процесі газообміну вдихають в середньому за 1 год з розрахунку на 1 кг живої маси таку кількість кисню (мл): корова — 328, свиня — 392, вівця — 343, птиця — 946.

Вуглекислота утворюється в організмі як кінцевий продукт обміну речовин. Більша частина її знаходиться в зв'язаному стані у вигляді карбонатів і бікарбонатів. Близько 2/3 всіх з'єднань вуглекислоти знаходиться в плазмі крові і 1/3 в еритроцитах. Вуглекислота відіграє велику роль у підтриманні кислотно-лужної рівноваги в організмі. Вміст її в повітрі визначають титрометричним методом. У виробничих умовах часто застосовують експрес-метод Прохорова, який грунтується на порівняльному дослідженні повітря приміщень та зовнішнього повітря. При цьому вважають, що концентрація вуглекислоти в атмосферному повітрі відносно постійна і становить 0,03—0,04 %.

Аміак (питома вага 0,77 кг/м3) в концентрації, що перевищує 0,02 мг/л (20 мг/м3), викликає подразнення слизових оболонок очей, носа, гортані, трахеї, бронхів, потім і їх запалення. При надходженні в кров під час дихання аміак вступає в хімічне з'єднання з гемоглобіном крові, перетворюючи його в лужний гематин, непридатний для виконання функції перенесення кисню.

Сірководень (питома вага 1,54 кг/м3) найбільш токсичний порівняно з іншими газами. При зіткненні з слизовими оболонками дихальних шляхів вступає в з'єднання з лугами тканин, утворюючи сульфіт натрію, який викликає подразнення і запалення слизових оболонок. У крові сірководень з'єднується із залізом гемоглобіну, в результаті чого воно втрачає властивість приєднувати кисень.

Концентрацію аміаку й сірководню в повітрі визначають титрометричним методом, використовується також універсальний газоаналізатор типу УГ-2.

Допустима кількість газів у повітрі тваринницьких приміщень: вуглекислоти — 0,25 %, аміаку — 0,015—0,02 мг/л, сірководню — 0,005—0,01 мг/л.

Фізичні властивості повітря. До фізичних властивостей повітря відносять: температуру, вологість, рух, атмосферний тиск, сонячну радіацію та механічні домішки. Повітря закритих приміщень за фізичними Властивостями відрізняється від атмосферного.

Визначення показників мікроклімату тваринницьких приміщень слід проводити протягом 10—12 днів. Виміри показників мікроклімату приміщення проводять вранці, вдень та ввечері в трьох зонах по вертикалі приміщення: в корівниках — 0,5 та 1,2 м від підлоги і 0,6 м від стелі; в свинарниках — 0,3 та 0,7 м від підлоги і 0,6 м від стелі; в пташниках при утриманні на підлозі — 0,2 та 1,5 м від підлоги і 0,6 м від стелі; при клітковому утриманні точки вимірів вибирають в зоні кліток нижнього, середнього та верхнього ярусів. Точки вимірювання показників мікроклімату по горизонталі знаходяться в середині і двох кутках по діагоналі приміщення на відстані 0,8 та З м від поздовжньої та 1 м від поперечної стіни. Параметри мікроклімату у тваринницьких приміщеннях наведено в таблиці 232.

Таблиця 232.

Параметри мікроклімату у тваринницьких приміщеннях

Приміщення Статево-вікові групи тварин Розра- хункова темпе- ратура, °С Відносна вологість повітря, % Швидкість руху повітря, м/с
періоди року
холод- ний пере- хідний теплий
Корівники з прив'язним та безприв'язним (боксовим) утриманням Корови, бугаї-плідники, молодняк старше року, худоба на відгодівлі 10 75 0,5 1,0
Корівники з безприв'язним утриманням на глибокій підстилці Корови, молодняк 3 85 0,5 1,0
Родильне відділення:            
- приміщення для отелення Корови глибокотільні та новотільні 15 75 0,3 0,5
- профілакторії Телята до 20-денного віку 20 75 0,3 0,5
Телятники Телята від 10—20 днів до 4—6 міс 15 75 0,3 0,5
Приміщення для санітарної обробки худоби Корови, молодняк, телята 18 75 0,3 0,5
Доїльно-молочне відділення 15 75 0,3 0,5
Лабораторія по відтворенню тварин 18 75 0,3 0,5
Свинарники Холості та поросні матки, кнури 16 75 0,3 0,3 1,0
Свинарники Глибокопоросні та підсисні матки 20 70 0,2 0,2 0,6
Свинарники-маточники Глибокопоросні та підсисні матки 20 70 0,15 0,15 0,4
Свинарники-відгодівельники Свині на відгодівлі 18 75 0,3 0,3 1,0
Вівчарні Барани і матки з ягнятами у віці понад 20 днів 6 75 0,3 0,5 1,0
Вівчарні Матки з ягнятами у віці до 20 днів 12 75 0,2 0,2 0,5
Приміщення для окоту Матки кітні 16 75 0,2 0,2 0,5
Вівчарні Ягнята на штучному вирощуванні до 45-денного віку 16 70 0,2 0,2 0,3
Вівчарні Ягнята на штучному вирощуванні після 45-денного віку 12 75 0,2 0,2 0,3
Вівчарні Матки без ягнят, ремонтний молодняк, відгодівельне поголів'я, валахи Не нормуються
Пташники для утримання птиці на підлозі та в клітках Кури 16—18 60—70 0,3 0,6
Пташники для утримання птиці на підлозі Індики 16 60—70 0,3 0,6
Пташники Качки та гуси 14 70—80 0,5 0,8
Пташники для утримання птиці на підлозі та в клітках Цесарки 16 65—70 0,3 0,6
Пташники для утримання птиці на підлозі Ремонтний молодняк курей у віці, тижні:          
1—4 28—24
(35-22)*
60—70 0,2 0,4
5—11 18—16 60—70 0,2 0,4
12—22 (26) 16 60—70 0,2 0,4
Пташники для кліткового утримання Ремонтний молодняк у віці, тижні:          
1—4 32—34 60—70 0,2 8 0,4
5—11 18 60—70 0,2 0,4
12—22 (26) 16 60—70 0,2 0,4
Пташники для утримання птиці на підлозі Курчата-бройлери у віці, тижні:          
1 30—28
(35-30)*
65—70 0,2 0,4
2—3 22
(29-26)*
65—70 0,2 0,4
4—6 20 65—70 0,2 0,4
7—9 18 60—70 0,2 0,4
Пташники для утримання птиці в клітках Курчата-бройлери у віці, тижні:          
1 32—28 65—70 0,2 0,4
2—3 25—24 65—70 0,2 0,4
4—6 20 65—70 0,2 0,4
7—9 18 60—70 0,2 0,4

* Температура під брудерами.

 

Ви дивилися сторінку - Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Наступна сторінка      - Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Попередня сторінка    - Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Повернутися до початку сторінки Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.