Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Статева зрілість і зрілість організму.

У процесі росту й розвитку тварини досягають характерних особливостей будови організму і функціонування систем, які визначаються як статева зрілість та зрілість організму.

Статева зрілість — здатність тварин відтворювати потомство. Вона характеризується утворенням яйцеклітин і проявами статевих циклів у самок, виділенням сперми у самців, утворенням статевих гормонів, які зумовлюють розвиток вторинних статевих ознак. Строки настання статевої зрілості залежать від багатьох факторів, насамперед від виду, породи, статі, клімату, умов годівлі й догляду, утримання, наявності статевих подразників.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Статева зрілість проявляється завжди раніше, ніж закінчується основний ріст і розвиток тварини. Тому настання статевої зрілості ще не свідчить про готовність організму тварини до відтворення потомства. Використання тварин для відтворення відразу після настання статевої зрілості негативно позначається не лише на самих тваринах, а й на їх потомстві.

Зрілість організму — це закінчення його формування, коли тварина досягає 65—70 % живої маси дорослих тварин даної породи і статі, й набуває характерних для них екстер'єрних ознак.

До відтворення слід допускати тварин, які досягли зрілості організму (табл. 194, 195).

Таблиця 194.

Строки настання статевої зрілості і зрілості організму у самок, міс

(Студенцов А.П., 1980)

Вид тварин Вік настання зрілості
статевої зрілості організму
Телиця 6—9 16—18
Вівця 5—8 12—15
Коза 5—8 12—15
Свиня 5—8 9—12
Кобила 18 36
Кролиця 4-5 4—8

Таблиця 195.

Строки настання зрілості
організму самців і початку використання їх для осіменіння

(Кононов Г.О., 1977)

Вид самців Порода Вік, міс
Жеребець Ваговоз 36—48
Рисаки і верхові 42—48
Бугай М'ясна 16—18
Молочна 18—20
Кнур 10—12
Баран Скороспілі 10—12
Пізньоспілі 18—20

Статевий цикл, тривалість його стадій і феноменів у самок різних видів тварин.

Статевий цикл — складний нейрогуморальний рефлекторний процес, який супроводжується фізіологічними й морфологічними змінами у статевих органах і в організмі самки від однієї стадії збудження до іншої. У статевому циклі розрізняють три стадії: збудження, гальмування й урівноважування.

Стадія збудження статевого циклу характеризується проявом чотирьох феноменів: тічки, статевого збудження (загальна реакція), охоти і овуляції. Вона забезпечує створення оптимальних умов для запліднення. Вказані феномени відбуваються у взаємозв'язку, а розвиваються й затухають згідно із закономірностями й умовами існування організму.

Тічка відображає морфолого-фізіологічні зміни, які виникли в статевих органах самки. Початок цього феномена характеризується виділенням слизу з статевої щілини самки, набуханням і почервонінням слизової оболонки переддвер'я піхви, піхвової частини шийки матки, а також посиленням функціонування всіх залоз статевих органів. У період тічки канал шийки матки відкритий і через нього виділяється слиз.

У міру посилення ознак тічки виявляються й всі інші феномени — збудження, охота і овуляція.

Статеве збудження (загальна реакція) — зміни в поведінці самки під час стадії збудження, які виникають в зв'язку з фазами дозрівання фолікула. Статеве збудження настає пізніше тічки і проявляється більш чи менш яскраво вираженою загальною реакцією організму у вигляді занепокоєння, відмови від корму, зниження молочної продуктивності, змін якості молока та іншими ознаками.

Охота (статева охота) — позитивна сексуальна реакція самки і самця, тобто прояв у самки статевого рефлексу, який виражається своєрідною її поведінкою у присутності самця.

Під час охоти самка намагається наблизитись до самця, приймає позу для статевого акту, часто відбувається виділення сечі, яке завершується ритмічними скороченнями статевих губ, допускає садку і коітус.

Овуляція — вихід яйцеклітини з фолікула яєчника. У міру росту і розвитку фолікули наближаються до поверхні яєчника, один чи кілька досягають зрілості граафового міхурця. Зрілий фолікул виступає над поверхнею яєчника у вигляді пружного, флуктуючого горбочка.

Розміри зрілих фолікулів мають видові відмінності. Граафові фолікули досягають діаметра у кобил 4—6 см, у корів 1—2, свиней 1—1,2, у овець і кіз 0,5—0,7 см. У великих тварин їх можна пальпувати через пряму кишку і визначати приблизну величину, форму і ступінь зрілості.

Стадія гальмування — комплекс активних процесів в організмі самки, який характеризується зворотним розвитком явищ, які мали місце у період стадії збудження. Зникають ознаки статевого збудження, відновлюється апетит і продуктивність, стає слабкою, а потім зникає гіперемія слизових оболонок статевих органів. У яєчнику на місці фолікула, який овулював, розвивається жовте тіло.

Стадія урівноваження — період послаблення статевих процесів, які настають після стадії гальмування і тривають до початку стадії збудження. Проте цю стадію не можна відносити до категорії пасивних, оскільки в цей період в організмі відбуваються різноманітні активні процеси, які проявляються у певних фізіологічних явищах і морфологічних змінах. Так, в яєчниках у цей час формуються фолікули і настає регресія жовтих тіл. Матка реагує на пальпацію скороченням.

Статеві цикли бувають повноцінними, якщо під час стадії збудження проявляються всі її феномени (тічка, загальна реакція, охота і овуляція), і неповноцінними, коли один чи кілька феноменів не відбуваються, наприклад тічка (анестральний статевий цикл), овуляція (ановуляторний статевий цикл), охота (алібідний статевий цикл), ознаки загальної реакції (ареактивний статевий цикл). Можуть бути змішані неповноцінні статеві цикли (ареактивно-ановуляторний та ін.).

Ритм статевих циклів, тобто їх черговість і тривалість, специфічний для кожного виду тварин. У тварин одних видів статеві цикли повторюються послідовно і порівняно часто, у інших протягом року відбувається лише один чи два цикли. За цією ознакою тварини бувають полі- або моноциклічними (табл. 196).

Таблиця 196.

Деякі видові особливості статевого циклу тварин

(Студенцов А.П., 1980)

Вид самок Характеристика циклічності Час проявлення стадії збудження статевого циклу після родів Тривалість Час овуляції
ста-  тевого циклу, діб тічки, діб охоти, год
Корова Поліциклічні На 21—28-му добу 19—21 2—5 10—24 Через 10—15 год після закінчення охоти
Вівця, коза Поліциклічні, з статевим сезоном На 15—30-ту добу 14—19 1—2 24—48 В кінці охоти
Свиня Поліциклічні На 2—5-ту добу після відлучення поросят 19—21 1—6

(2—3)
У серед- ньому 48 На другу добу охоти
Кобила Поліциклічні На 7—12-ту добу 20—22 4—20 2—12 діб Частіше на третю добу охоти
Кролиця Поліциклічні, з статевим сезоном На 1—2-гу добу 2—9 3—5 Через 10 год після статевого акту

Статевий сезон — це період, протягом якого проявляється чи більш напружено відбувається статева діяльність. Він звичайно зумовлений порою року, видовими особливостями тварин. Прояв його, як і циклічності, залежить від умов утримання, годівлі тварин та наявності статевих подразників.

 

Ви дивилися сторінку - Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Наступна сторінка      - Підприємства по осіменінню тварин

Попередня сторінка    - Організація праці на пасіці

Повернутися до початку сторінки Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.