Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

ЕОМ у племінній роботі

Для своєчасної обробки великого обсягу інформації по племінному обліку в колгоспах і радгоспах в розпорядженні спеціалістів господарств і працівників органів племінної служби є обчислювальні машини. Використання їх дає змогу не тільки зменшити затрати праці й часу на обробку даних, але й по новому вирішувати питання управління виробничими процесами і селекцією тварин в умовах широкого застосування штучного осіменіння при крупномасштабній селекції окремих порід.

Для здійснення відбору й підбору велике значення мають також облік мінливості і спадковості селекційних ознак, їх генетичних параметрів, які вивчають з допомогою коефіцієнтів мінливості, кореляції, регресій, дисперсійного аналізу та інших біометричних методів.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

З використанням математичних методів на ЕОМ можна вивчити всі складні процеси селекційно-генетичних змін, які відбуваються в популяціях, і тим самим точніше передбачати результати селекції.

У країні створено широку мережу районних обчислювальних центрів. Головний обчислювальний центр організовано при Держагропромі СРСР.

Порядок обробки і підготовки бонітувальних матеріалів такий: селекціонер господарства підбирає картки корів із закінченими лактаціями, в яких записано необхідні відомості про тварин і, згідно з встановленим графіком, передає їх в міжрайплемоб'єднання. Після перевірки правильності заповнення даних тут проставляють шифр і передають картки в центр, де спочатку проводять підрахунок даних про продуктивність корів, а потім селекціонер господарства, згідно з інструкцією по бонітуванню, визначає за групою ознак бали і комплексний клас.

Представлені у картках дані переносять на перфокарти чи магнітну стрічку, після чого картки повертають в господарство для внесення в них наступних змін.

За підсумковими даними, нагромадженими протягом року, у січні складають зведені дані по бонітуванню у вигляді табуляграм.

 

Ви дивилися сторінку - ЕОМ у племінній роботі

Наступна сторінка      - «Селекс» у молочному скотарстві

Попередня сторінка    - Крупномасштабна селекція

Повернутися до початку сторінки ЕОМ у племінній роботі

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.