Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Електрообладнання у тваринництві

Низьковольтні електричні апарати.

Для включення та відключення струму в електричному ланцюгу використовують рубильники і перемикачі. Номінальна напруга рубильників до 500 В, номінальні струми від 100 до 600 А.

Пакетні вимикачі та перемикачі. Ці апарати призначені для нечастого вмикання та перемикання, відключення електродвигунів, освітлювальних та нагрівальних приладів.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Плавкі запобіжники передбачені для захисту електроустановок від струмів, короткого замикання.

Вимикачі автоматичні серії А-3700 використовують для оперативних включень та відключень електричних ланцюгів напругою до 440 Вт постійного і до 600 В змінного струму частотою 50 Гц, захисту ланцюгів при коротких замиканнях і недопустимих зниженнях напруги.

Пускачі магнітні серії ПМЕ та ПА призначені для дистанційного пуску, зупинки і реверсування асинхронних двигунів з короткозамкнутим ротором, а у виконанні з тепловим реле — для захисту від тривалих перевантажень і від струмів, які виникають при обриві однієї з фаз електродвигуна.

 

Контрольно-вимірювальні прилади та командоапарати.

Датчики — вимірювальні пристрої, які перетворюють контрольовану або регульовану величину у вихідний сигнал.

Термоелектричні термометри (термопари) використовують для вимірювання температури. Залежно від матеріалу електродів їх ділять на такі типи: ТПП-платинородійплатинові; ТХА — хромельалюмінієві; ТХК — хромелькопелеві.

Термометри опору бувають платинові ТСП та мідні ТСМ.

Термометри сільськогосподарські ТС. Використовують для вимірювання температури сільськогосподарських об'єктів.

Манометри, вакуумметри, моновакуумметри використовують для вимірювання збиткового тиску або розрядження неагресивних рідин, газу чи пари.

Ротаметри або розходоміри постійного перепаду призначені для місцевого вимірювання витрат речовини.

Газоаналізаторами визначають склад газової суміші.

Автоматичні регулятори — це сукупність пристроїв, з допомогою яких порівнюють значення регульованої величини із заданою і автоматично змінюють по відповідному закону з допомогою регулюючого органа потік речовини або енергії в об'єкті з метою зменшення чи ліквідації відхилення регульованої величини від заданого значення.

Електроконтактні термометри використовують для контролю, сигналізації та позиційного регулювання температури у системах автоматичного регулювання.

Напівпровідникові регулятори температури застосовують в установках технологічного кондиціонування та в холодильній техніці.

 

Командоапарати. Сюди відносять програмні реле часу ВС-10, які призначені для одержання регульованих програм витримки часу у схемах автоматичного управління з напругою перемінного струму до 240 Вт, частотою 50 і 60 Гц.

Друге — двопрограмне реле часу типу 2РВМ. Використовують як командоапарат. Воно має годинниковий механізм типу СД-54. У програмі закладено 96 команд. Третє — командні прилади КЕП-12У. Застосовують для регулювання в часі послідовності та тривалості різних операцій по заданому графіку.

Електродвигуни.

До них належать електродвигуни єдиної серії 4А, яка охоплює діапазон потужностей від 0,06 до 400 кВт (при частоті обертання 1500 хв-1) і висоту осі обертання від 50 до 355 мм. За ступенем захисту двигуни готують у двох виконаннях: ІР44 — закриті, що обдуваються, ІР23 — захищені. Двигуни серії 4А основного виконання призначені для приводу механізмів, які не потребують особливих вимог до пускових характеристик, ковзання, енергетичних показників та ін. Допускається робота двигунів при коливаннях напруги мережі від —5 до 4-10 % і частоти змінного струму на +2,5 % від номінальних значень.

Двигуни сільськогосподарського призначення спеціальні. Вони працюють у таких умовах: при температурі навколишнього середовища від —45 до +40 °С, при підвищеній вологості повітря з наявністю агресивних газів, при значних відхиленнях напруги живильної мережі від номінального значення.

Електронагрівачі.

Трубчасті електронагрівачі ТЕН) використовують для нагріву води, повітря, харчових жирів та мінеральних масел.

Електроводонагрівачі використовують там, де економічно недоцільно здійснювати централізоване гаряче водопостачання. Вони забезпечені засобами захисної автоматизації, що запобігає перегріву води та руйнуванню нагрівальних елементів при відсутності води, мають пристрій автоматичної подачі холодної води, автоматичного регулювання температури її нагріву, можуть бути обладнані програмними пристроями, які дають змогу включати установку у заданий час доби.

Електрокалориферні установки сільськогосподарського призначення з відцентровими вентиляторами представлені уніфікованою серією СФОЦ, яка має сім типорозмірів потужністю 5, 10, 15, 25, 40 та 100 кВт. Використовують для підігріву повітря у системах повітряної вентиляції для створення мікроклімату.


Ви дивилися сторінку - Електрообладнання у тваринництві

Наступна сторінка   - Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Попередня сторінка - Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Повернутися до початку сторінки Електрообладнання у тваринництві

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.