Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Ефективність використання виробничого потенціалу

Виробничий потенціал господарства — це сукупність трудових, матеріальних і природних ресурсів, переданих в його розпорядження. Кількісне визначення його може бути зроблене на основі підсумовування індексів ресурсів, зважених за ступенем їх впливу на рівень виробництва продукції.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Індекс кожного ресурсу визначають як співвідношення його величини на даному підприємстві до середнього рівня по всій їх сукупності. Найточніший метод визначення виробничого потенціалу — це розробка базисної виробничої функції, яка відображає середній рівень віддачі кожного ресурсу в досліджуваній сукупності підприємств і підстановка в неї ресурсів самого підприємства.

У цьому випадку потенціал виражають нормативною кількістю продукції, яку господарство може виробити на своїх ресурсах у конкретних природно-економічних умовах.

Згідно з розрахунком контрольних цифр по заготівлях сільськогосподарської продукції, які доводяться районам і господарствам, виходячи з нормативів, що враховують економічну оцінку землі, забезпеченість основними виробничими фондами, трудовими та іншими ресурсами, сукупна оцінка виробничого потенціалу за передплановий і плановий періоди проводиться за одним з таких методів: порівняльними сільськогосподарськими угіддями; грошовою оцінкою виробничих ресурсів; ступенем впливу виробничих ресурсів на вихід товарної продукції.

Доцільність застосування одного з рекомендованих методів визначається з урахуванням набутого досвіду і можливостей використання для розрахунків ЕОМ. Джерелом даних про ресурси за передплановий період є річні звіти сільськогосподарських підприємств, матеріали оцінки якості земель за даними Діпрозему. На плановий період розміри ресурсів визначають згідно з наміченими змінами площ сільськогосподарських угідь, чисельності працівників і з урахуванням виділення матеріальних та інших ресурсів. Обсяги основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення визначають з урахуванням їх вибуття й приросту, виходячи з лімітів капітальних вкладень. Розміри матеріальних оборотних засобів на плановий період встановлюють за співвідношенням їх обсягів до основних виробничих фондів, яке склалося в передплановому періоді з урахуванням можливості поліпшення цього співвідношення.

Загальні обсяги закупок сільськогосподарської продукції у вартісному виразі як за передплановий, так і на плановий періоди розраховують за середньообласною собівартістю реалізованої продукції в середньому за останні три роки.

 

Показники визначення ефективності виробничого потенціалу.

1. По народногосподарському АПК в цілому.

Повна ефективність (Пеф):

                                   ЧП

Пеф = —————————————.

              Іпр, чи (Фп + Фоп + ЕОЗ)

де ЧП — чистий продукт, тобто частина національного доходу, створеного в галузях АПК;
     Іпр — інтегральний показник основних видів ресурсів, використовування в АПК;
     Фп — середньорічна вартість основних виробничих фондів і матеріальних оборотних засобів;
     Фоп — середньорічний фонд заробітної плати чи оплати праці колгоспників;
      ЕОЗ — економічна (грошова) оцінка загальної величини площі природних, насамперед земельних ресурсів.

 

Кінцева ефективність (Кеф):

              ЧД

Кеф = ———.

            ІПР

де ЧД — створений чистий доход, тобто прибуток і відповідна сума диференціальної ренти, реалізованої при виробництві відповідного виду продукції.

 

2. По сільському господарству (галузі) в цілому.

Госпрозрахункова ефективність (рентабельність виробництва)

              Пр

Геф = ———.

              Фп

де Пр — прибуток підприємства.

 

Народногосподарська ефективність:

                Пр + Др

НГеф = —————.

                   ІПР

де Др — диференціальна рента, створена і реалізована при виробництві відповідного виду продукції.


Ви дивилися сторінку - Ефективність використання виробничого потенціалу

Наступна сторінка   - Науково-технічний прогрес

Попередня сторінка - кономічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Повернутися до початку сторінки Ефективність використання виробничого потенціалу

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.