Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Будівництво та реконструкцію тваринницьких підприємств можна проводити господарським способом, силами будівельних організацій або підрядним способом.

Підрядний спосіб більш прогресивний, оскільки при цьому будівництво та реконструкцію здійснюють кваліфіковані робітники, застосовуючи збірні конструкції та деталі, роботи механізовано, процес будівництва індустріалізовано.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Здійснювати будівництво та реконструкцію можуть міжколгоспні будівельні організації (МБО), які створюють кілька колгоспів, сільські будівельні комбінати (СБК) та пересувні механізовані колони (ПМК).

Замовник будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень (ферм) зобов'язаний скласти з генеральним підрядчиком (будівельною організацією) договір на будівництво підприємства або окремого приміщення (споруди) і передати підрядчику передбудівельний титульний список не пізніше першого вересня поточного року, затверджену проектно-кошторисну документацію та відкрити фінансування даного будівництва чи реконструкції об'єкту.

Протягом будівництва замовник зобов'язаний здійснювати нагляд за його веденням. Нагляд — це контроль за якістю виконуваних робіт за відповідністю фактичного виконання робіт згідно з проектом нормативної документації, перевірка правильності оплачування за виконані роботи відповідно до кошторису.

Крім замовника, контроль зобов'язані проводити проектні організації, місцеві республіканські, громадські будівельні інспекції, пожежні, санітарні інспекції, технічні інспектори профспілки, будбанку, ветеринарна інспекція.

При здійсненні контролю потрібно своєчасно робити усні зауваження, а потім записувати порушення у журналах ведення робіт, давати письмові пропозиції. Якщо не враховуються письмові пропозиції, контролюючі органи мають право зупинити будівництво об'єкту, а при порушенні зоогігієнічних норм і ветеринарно-санітарних правил — зупинити будівництво або реконструкцію будівель та споруд і введення в дію нових, відновлених чи реконструйованих об'єктів. До підтвердження органами нагляду акту про те, що допущені порушення усунуті, фінансування об'єкту припиняється.

Замовник щомісячно та поквартально за формою 2 здійснює оплату праці підрядчику за виконані будівельні роботи.

Генеральний підрядчик зобов'язаний якісно виконувати будівельно-монтажні роботи в строки згідно з договором, суворо дотримуватися проекту, кошторису і нормативної документації та в намічені строки підготувати об'єкт до здачі в експлуатацію без недоробок, брати участь у роботі комісії по прийманню об'єктів.

Для приймання закінчених об'єктів в експлуатацію створюють дві комісії: робочу та державну. Залежно від кошторисної вартості об'єкту остання створюється РАПО, облагропромом, Держагропромом союзної республіки чи Держагропромом СРСР.

Заборонено приймати тваринницькі підприємства в експлуатацію з недоробками, які погіршують санітарно-гігієнічні, ветеринарно-санітарні умови та безпеку праці персоналу, без засобів захисту навколишнього середовища, з відхиленнями від затвердженого проекту або складу пускового комплексу.

Напередодні приймання в експлуатацію об'єктів представники ветеринарно-санітарної служби роблять висновок про відповідність об'єктів зоогігієнічним нормам та ветеринарно-санітарним вимогам.

До складу робочої комісії повинні входити зооінженер, ветеринарний лікар, представник будівельної організації, санітарної інспекції, пожежного нагляду, які перевіряють відповідність побудованих об'єктів проекту, нормативним документам, звіряють документацію, а також випробовують в робочому стані усі системи водопостачання, каналізації, опалення, роздачі кормів, вентиляції та складають на це відповідні акти.

До державної приймальної комісії, крім членів робочої комісії, включають представників вищестоящих організацій замовника, фінансуючого банку, технічного інспектора облпрофради, представників селищної районної чи міської Ради народних депутатів, представників проектної організації та ін.

Після приймання об'єктів члени державної приймальної комісії підписують акт введення їх в експлуатацію. Дата підписання акту є початком функціонування підприємства (ферми), припинення фінансування банком та початком амортизації основних засобів.

Спеціалізовані тваринницькі господарства (підприємства) повинні знаходитися на режимі підприємств закритого типу.

При плануванні капітальних вкладень розрізняють такі види фінансування капітального будівництва: державні капіталовкладення; кошти громадських організацій; кошти колгоспів; кошти житлово-будівельних кооперативів; капітальні ремонти.

Джерелами фінансування капіталовкладень державних підприємств і організацій є: кошти державного бюджету, частина амортизаційних відрахувань, прибуток підприємств та господарських організацій, мобілізація внутрішніх ресурсів та інші прибутки.

Колгоспні капіталовкладення повинні фінансуватися за рахунок власних прибутків, капіталовкладення споживчої кооперації — за рахунок фонду фінансування капіталовкладень та капітального ремонту, створеного в умовному для споживчої кооперації порядку.

Джерелом фінансування капітального будівництва, направленого на технічне удосконалення виробництва — впровадження нової техніки та поліпшення технології виробництва, не передбачені планом капіталовкладень і не пов'язані з новим будівництвом, — є банківські кредити.


Ви дивилися сторінку - Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Наступна сторінка   - Утримання тварин у літніх таборах

Попередня сторінка - Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Повернутися до початку сторінки Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.