Довідник зооінженера

За ред. М.І.Машкіна.— К.: Урожай, 1989.— 320 с — (Література для кабінету зоотехніка)

 

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Будівництво та реконструкцію тваринницьких підприємств можна проводити господарським способом, силами будівельних організацій або підрядним способом.

Підрядний спосіб більш прогресивний, оскільки при цьому будівництво та реконструкцію здійснюють кваліфіковані робітники, застосовуючи збірні конструкції та деталі, роботи механізовано, процес будівництва індустріалізовано.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Здійснювати будівництво та реконструкцію можуть міжколгоспні будівельні організації (МБО), які створюють кілька колгоспів, сільські будівельні комбінати (СБК) та пересувні механізовані колони (ПМК).

Замовник будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень (ферм) зобов'язаний скласти з генеральним підрядчиком (будівельною організацією) договір на будівництво підприємства або окремого приміщення (споруди) і передати підрядчику передбудівельний титульний список не пізніше першого вересня поточного року, затверджену проектно-кошторисну документацію та відкрити фінансування даного будівництва чи реконструкції об'єкту.

Протягом будівництва замовник зобов'язаний здійснювати нагляд за його веденням. Нагляд — це контроль за якістю виконуваних робіт за відповідністю фактичного виконання робіт згідно з проектом нормативної документації, перевірка правильності оплачування за виконані роботи відповідно до кошторису.

Крім замовника, контроль зобов'язані проводити проектні організації, місцеві республіканські, громадські будівельні інспекції, пожежні, санітарні інспекції, технічні інспектори профспілки, будбанку, ветеринарна інспекція.

При здійсненні контролю потрібно своєчасно робити усні зауваження, а потім записувати порушення у журналах ведення робіт, давати письмові пропозиції. Якщо не враховуються письмові пропозиції, контролюючі органи мають право зупинити будівництво об'єкту, а при порушенні зоогігієнічних норм і ветеринарно-санітарних правил — зупинити будівництво або реконструкцію будівель та споруд і введення в дію нових, відновлених чи реконструйованих об'єктів. До підтвердження органами нагляду акту про те, що допущені порушення усунуті, фінансування об'єкту припиняється.

Замовник щомісячно та поквартально за формою 2 здійснює оплату праці підрядчику за виконані будівельні роботи.

Генеральний підрядчик зобов'язаний якісно виконувати будівельно-монтажні роботи в строки згідно з договором, суворо дотримуватися проекту, кошторису і нормативної документації та в намічені строки підготувати об'єкт до здачі в експлуатацію без недоробок, брати участь у роботі комісії по прийманню об'єктів.

Для приймання закінчених об'єктів в експлуатацію створюють дві комісії: робочу та державну. Залежно від кошторисної вартості об'єкту остання створюється РАПО, облагропромом, Держагропромом союзної республіки чи Держагропромом СРСР.

Заборонено приймати тваринницькі підприємства в експлуатацію з недоробками, які погіршують санітарно-гігієнічні, ветеринарно-санітарні умови та безпеку праці персоналу, без засобів захисту навколишнього середовища, з відхиленнями від затвердженого проекту або складу пускового комплексу.

Напередодні приймання в експлуатацію об'єктів представники ветеринарно-санітарної служби роблять висновок про відповідність об'єктів зоогігієнічним нормам та ветеринарно-санітарним вимогам.

До складу робочої комісії повинні входити зооінженер, ветеринарний лікар, представник будівельної організації, санітарної інспекції, пожежного нагляду, які перевіряють відповідність побудованих об'єктів проекту, нормативним документам, звіряють документацію, а також випробовують в робочому стані усі системи водопостачання, каналізації, опалення, роздачі кормів, вентиляції та складають на це відповідні акти.

До державної приймальної комісії, крім членів робочої комісії, включають представників вищестоящих організацій замовника, фінансуючого банку, технічного інспектора облпрофради, представників селищної районної чи міської Ради народних депутатів, представників проектної організації та ін.

Після приймання об'єктів члени державної приймальної комісії підписують акт введення їх в експлуатацію. Дата підписання акту є початком функціонування підприємства (ферми), припинення фінансування банком та початком амортизації основних засобів.

Спеціалізовані тваринницькі господарства (підприємства) повинні знаходитися на режимі підприємств закритого типу.

При плануванні капітальних вкладень розрізняють такі види фінансування капітального будівництва: державні капіталовкладення; кошти громадських організацій; кошти колгоспів; кошти житлово-будівельних кооперативів; капітальні ремонти.

Джерелами фінансування капіталовкладень державних підприємств і організацій є: кошти державного бюджету, частина амортизаційних відрахувань, прибуток підприємств та господарських організацій, мобілізація внутрішніх ресурсів та інші прибутки.

Колгоспні капіталовкладення повинні фінансуватися за рахунок власних прибутків, капіталовкладення споживчої кооперації — за рахунок фонду фінансування капіталовкладень та капітального ремонту, створеного в умовному для споживчої кооперації порядку.

Джерелом фінансування капітального будівництва, направленого на технічне удосконалення виробництва — впровадження нової техніки та поліпшення технології виробництва, не передбачені планом капіталовкладень і не пов'язані з новим будівництвом, — є банківські кредити.

 

Ви дивилися сторінку - Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Наступна сторінка   - Утримання тварин у літніх таборах

Попередня сторінка - Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Повернутися до початку сторінки Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.