Довідник зооінженера
Довідник зооінженера

Вступ

Корми і технологія їх виробництва

Зелені корми

Грубі корми

Силос

Коренебульбоплоди та баштанні культури

Зернові корми

Кормові відходи технічних виробництв

Харчові відходи

Корми тваринного походження

Корми мікробіологічного походження

Мінеральні добавки

Кормові небілкові азотисті добавки

Вітамінні препарати та антибіотики

Комбіновані корми

Нормована годівля сільськогосподарських тварин

Годівля великої рогатої худоби

Годівля свиней

Годівля овець

Годівля коней

Годівля сільськогосподарської птиці

Годівля кролів та хутрових звірів

Використання стимуляторів

Основи розведення сільськогосподарських тварин

Генетичні основи селекції

Методи розведення худоби

Мічення тварин і племінний облік

Крупномасштабна селекція

ЕОМ у племінній роботі

«Селекс» у молочному скотарстві

Виставки і виводки племінних тварин

Організаційні форми племінної роботи

Селекція молочної і м'ясної худоби

Загальні напрями і розвиток скотарства

Селекція молочної худоби

Селекція м'ясної худоби

Технологія виробництва молока і яловичини

Технологія виробництва молока

Нормативи технології виробництва молока

Моделювання перспективної технології виробництва молока

Технологія одержання та первинна обробка молока

Контроль за якістю молока

Технологія виробництва яловичини

Свинарство та технологія виробництва свинини

Породи свиней

Племінна робота у свинарстві

Утримання свиней

Технологія вирощування племінного молодняка

Технологія виробництва свинини на промисловій основі

Зоотехнічний облік у свинарстві

Технологія виробництва продукції вівчарства

Основні напрями вівчарства і породи овець

Основні положення племінної роботи

Продукція вівчарства

Технологія вівчарства і системи утримання овець

Технологія годівлі й утримання овець взимку з урахуванням особливостей кормовиробництва

Технологія годівлі й утримання овець влітку

Технологія відтворення стада й вирощування молодняка

Технологія стриження овець і реалізація вовни державі

Організація праці у вівчарстві

Використання собак у вівчарстві

Стандартизація у вівчарстві

Нормативи планування розвитку вівчарства

Технологія виробництва яєць і м'яса птиці

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Особливості племінної роботи в птахівництві

Інкубація яєць сільськогосподарської птиці

Технологія вирощування м'ясного молодняка сільськогосподарської птиці

Технологія утримання сільськогосподарської птиці

Конярство

Породи коней

Види продуктивності та використання коней

Відтворення коней

Приміщення й споруди для коней (ОНТП-9-81)

Збруя, упряж та вози

Технологія дрібного тваринництва

Кролівництво

Племінна робота

Технологія утримання і розведення кролів

Продукція кролівництва

Ставове рибництво

Структура рибницьких господарств

Правила експлуатації і догляду за гідротехнічними спорудами

Біологічні особливості основних ставових риб

Технологія вирощування товарної риби в ставках, садках і басейнах

Удобрення ставів

Технологія вирощування рибопосадкового матеріалу коропа і рослиноїдних риб

Племінна робота в рибництві

Бджільництво

Породи бджіл

Племінна робота в бджільництві

Транспортування і утримання бджіл

Технологія виробництва меду і воску

Використання бджіл для запилення сільськогосподарських культур

Кормова база бджільництва і методи її поліпшення

Організація праці на пасіці

Технологія відтворення сільськогосподарських тварин

Фізіологія розмноження сільськогосподарських тварин

Підприємства по осіменінню тварин

Обладнання й матеріали, які використовують при штучному осіменінню тварин

Оплата праці працівників племпідприємств та техніків по штучному осіменінню

Технологія одержання сперми і підготовка її до використання

Технологія і техніка штучного осіменіння тварин

Організація штучного осіменіння

Запліднення і фактори, що йому сприяють

Трансплантація ембріонів

Визначення вагітності в самок сільськогосподарських тварин

Організація родильних відділень

Неплідність і яловість тварин

Оцінка якості сільськогосподарських тварин та м'яса

Визначення вгодованості сільськогосподарських тварин

Оцінка якості м'яса

Здача-приймання худоби і птиці на м'ясокомбінаті

Технологічні лінії забою сільськогосподарських тварин

Зоогігієна з проектуванням тваринницьких комплексів

Гігієна утримання сільськогосподарських тварин

Основні гігієнічні вимоги до виробничих приміщень для утримання сільськогосподарських тварин

Проекти тваринницьких підприємств

Технологічне обгрунтування об'ємно-планувальних рішень тваринницьких об'єктів

Будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень

Утримання тварин у літніх таборах

Основи ветеринарії

Класифікація хвороб

Поняття про патологію органів дихання і травлення в тварин промислових комплексів та їх профілактика

Принципи й організація профілактики травматизму в тваринництві

Поняття про найбільш небезпечні інфекційні й інвазійні захворювання великої рогатої худоби, свиней, птиці та інших тварин на тваринницьких комплексах і їх профілактика

Ветеринарно-санітарні заходи на сучасних тваринницьких комплексах

Механізація та електрифікація тваринництва

Машини і обладнання для водопостачання та напування тварин

Машини та обладнання для заготівлі кормів

Машини та обладнання для приготування різних видів кормів

Кормоцехи для приготування кормових сумішей

Машини для роздавання кормів

Машини та обладнання для видалення гною

Машини та обладнання для доїння корів та первинної обробки молока

Обладнання для вирощування та утримання птиці

Обладнання для створення мікроклімату в тваринницьких приміщеннях та його експлуатація

Електрообладнання у тваринництві

Машини і обладнання для стриження та санітарної обробки овець

Технічне обслуговування машин і обладнання на фермах

Планування, організація та управління в тваринництві

Планування виробництва у тваринництві

Організація виробництва продукції тваринництва

Організація праці

Господарський розрахунок

Організація оплати праці

Управління виробництвом у тваринництві

Аналіз виробничої діяльності

Комплексний аналіз госпрозрахункових тваринницьких підрозділів

Моделювання виробничих процесів

Економіка виробництва тваринницької продукції

Економічні показники виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність використання виробничого потенціалу.

Науково-технічний прогрес

Облік у тваринництві

Застосування ЕОМ у тваринництві

Охорона праці і техніка безпеки

Обов'язки спеціалістів сільського господарства по охороні праці й техніці безпеки

Організація навчання й інструктажу по техніці безпеки працівників тваринництва

Відповідальність за порушення правил і норм охорони праці

Правила техніки безпеки при догляді за сільськогосподарськими тваринами на спеціалізованих фермах

Гігієна праці і правила особистої гігієни працівників тваринництва

Техніка безпеки при хімічному способі обробки грубих кормів


   Література
   Карта сайта

Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Скороспілість, яєчна і м'ясна продуктивність птиці. Висока скороспілість — цінна якість птиці. Вона пов'язана з високою м'ясною та яєчною продуктивністю.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Строки вирощування на м'ясо, жива маса та якість тушок м'ясного молодняка птиці різних видів наведені в таблиці 144.

Таблиця 144.

Строки вирощування на м'ясо, жива маса та якість
тушок м'ясного молодняка птиці різних видів
(рекомендації ВАСГНІЛ, 1983)

Вид м'ясного молодняка Строк вирощування, днів Показники
жива маса голови, кг вихід до живої маси, %
напів- потрошеної тушки потрошеної тушки їстівних частин
Курчата-бройлери 49 1,6—1,7 81—82 62—63 52—65
Індиченята 120 4,7—5,3 81—84 64—67 60—63
Каченята 49 2,0—2,5 77—84 63,1 49—53
Гусенята 63 3,5—4,2 76—82 58—60 50—54
Цесаренята 84 1,0—1,1 75—80 65—70 57—63
Перепелята 63 0,18 80 70,4 68,0

 

Ріст і розвиток птиці. Ріст — це збільшення маси організму, його тканин і органів, їх об'ємних та лінійних розмірів. Ріст є складовою частиною розвитку, тобто сукупності кількісних і якісних змін, які відбуваються з віком у всьому тілі тварини під дією спадковості і постійної взаємодії організму з навколишнім середовищем.

Аутосексна птиця. Фізіологічні відмінності в рості й розвитку самок і самців птиці (інтенсивність росту, потреба в протеїні і вітамінах, статева поведінка та ін.) зумовлюють роздільне за статтю вирощування молодняка. Для цього необхідні кроси птиці, в якої в добовому віці проявляються екстер'єрні відмінності, пов'язані з статтю за кольором пуху чи довжиною махового пір'я першого порядку, тобто аутосексна птиця. Сортування за статтю в добовому віці такої птиці точне, не дороге, не впливає негативно на її здоров'я.

Стреси птиці і антистресові заходи в птахівництві. Стрес — напружений стан організму, який виникає під дією різних подразників, стресорів, дія яких виходить за межі фізіологічної пристосованості організму, що звичайно пов'язано із зниженням продуктивності птиці, ослабленням здоров'я. Птиця з високою нервовою збудливістю ляклива, різко реагує на стреси. Стресових впливів на птицю багато: недотримання встановленого режиму годівлі, напування й догляду, неповноцінна годівля, різка зміна раціону чи рецепту комбікорму, незадовільний мікроклімат, підвищена щільність посадки, недостатній фронт годівлі й напування, сильний шум, ветеринарні обробки птиці, відловлювання, пересадка й посадка, транспортування, невирівняний склад групи птиці, в тому числі в клітці, наявність в ній дуже лякливої птиці («кур-істеричок») і агресивної, з різною живою масою, поява в приміщенні з птицею сторонніх осіб та їй.

Профілактика стресів передбачає ліквідацію впливу на птицю різних стресорів, підвищення природної резистентності організму.


Ви дивилися сторінку - Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

Наступна сторінка   - Особливості племінної роботи в птахівництві

Попередня сторінка - Нормативи планування розвитку вівчарства

Повернутися до початку сторінки Біологічні особливості сільськогосподарської птиці технологічного призначення

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.